دنده ماشین چگونه کار می کند؟

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 دنده چه کار مي کند؟

ماشين ها دنده مي خواهند چون دور موتور آنها نبايد از حد معيني بالاتر رود. اگر دقت کرده باشيد در کنار سرعت سنج ماشين ها عقربه ديگري وجود دارد که دور موتور را نشان مي دهد. در قسمت انتهايي اين عقربه ناحيه اي وجود دارد که با رنگ قرمز مشخص شده است. اگر موتور ماشين مدتي در اين محدوده کار کند، از کار مي افتد. اگر سرعت کار موتور از حد معيني تجاوز کند حتي ممکن است باعث انفجار آن شود.

 

 

علاوه بر اين، بيشترين توان و گشتاور موتور در يک محدوده خاص از دور موتور به دست مي آيد و هرچه از اين محدوده دور شويم، توان موتور افت مي کند. کاري که دنده مي کند اينست که بدون تغيير دور موتور، امکان رسيدن به سرعت هاي مختلف را فراهم مي نمايد. با دنده عوض کردن موتور را در بهترين وضعيت خود حفظ مي کنيد، اما در عين حال مي توانيد در سرعت هاي مختلف برانيد.

 


 

دنده از يک طرف توسط کلاچ به موتور وصل مي شود و از طرف ديگر با يک محور به ديفرانسيل متصل است. حرکت از موتور مي آيد، سرعت و قدرت آن در دنده تنظيم ميشود و توسط محور و ديفرانسيل به چرخ ها منتقل مي شود. در يک ماشين پنج دنده معمولي، پنج جفت چرخ دنده با نسبت هاي مختلف وجود دارد که پنج سرعت مختلف را در خروجي ايجاد مي کنند. در جدول زير تعدادي از اين نسبت ها به عنوان مثال آورده شده است.

 

 

دنده


مطالب مشابه :


دنده ی ماشین چگونه کار می کند؟

سپهرداد - دنده ی ماشین چگونه کار می کند؟ - پیش نوشت: آه، اشیاء. وقتی حالم از خودم به هم می
دنده ماشین چگونه کار می کند؟

دنده ماشین چگونه کار می کند؟ - یک. تا به حال پشت فرمان ماشین نشسته اید؟ پیش دست راننده چطور؟
دنده ماشین چگونه کار می کند؟

دنده ماشین چگونه کار می کند؟ - یک. تا به حال پشت فرمان ماشین نشسته اید؟ پیش دست راننده چطور؟
دنده ماشین چگونه کار می کند؟

دنده چه کار مي کند؟ ماشين ها دنده مي خواهند چون دور موتور آنها نبايد از حد معيني بالاتر رود.
دنده ماشین چگونه کار می کند؟

یک دنده ساده. برای اینکه با نحوه کار دنده ماشین آشنا شوید، در این شکل، جعبه دنده یک ماشین
مشخصات فنی پراید اتوماتیک (AMT ) +تصاویر

اخبارخودرو+مقالات خودرو+قیمت خودرو+قیمت ماشین+قیمت لحظه ای دنده را با حرکت به سمت
دنده عقب

آموزش رانندگی - دنده عقب آموزش نیم کلاج و کنترل ماشین در سربالایی توسط
دنده ماشین (دیفرانسیل)

دنده ماشین (دیفرانسیل) دنده ماشین چگونه کار می کند؟ تا به حال پشت فرمان ماشین نشسته اید؟
دنده ماشین چگونه کار میکند؟

حرفه و فن مدرسه راهنمایی شاهد7تیرخرمشهر - دنده ماشین چگونه کار میکند؟ - حرفه و فن مدرسه شاهد
برچسب :