264- دفتر مشاعره - شاعران

۱-                       حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی

۲-                       مـولانـا جـلال الـدین بلـخی

۳-                       فرید الدین عطار نیشابوری

۴-                       حکیم عمـر خیـام نیشابوری

۵-                       ناصر خسرو قبادیانی بلـخی

۶-                       شمس تبریزی

۷-                       رودکی سمرقندی

۸-                       نظامی گنجه ای

۹-                       حافـظ شیرازی

۱۰-               سعدی شیرازی

۱۱-               سنایی

۱۲-               بیدل دهلوی

۱۳-               بابا طاهر عریان همدانی

۱۴-               عبد الرحمان جامی

۱۵-               انوری ابیوردی

۱۶-               عبید زاکانی

۱۷-               شیخ الرییس ابو علی سینا

۱۸-               شیخ بهایی عاملی

۱۹-               وحشی بافقی

۲۰-               اسدی توسی

۲۱-             منوچهری دامغانی

۲۲-             خاقانی شروانی

۲۳-             قاآنی شیرازی

۲۴-             عراقی

۲۵-             ابو سعید ابی الخیر

۲۶-             نسیمی شروانی

۲۷-             عسجدی مروزی

۲۸-             مسعود سعد سلمان

۲۹-             محتشم کاشانی

۳۰-             فیض کاشانی

۳۱-             منشی کاشانی

۳۲-             بیضایی کاشانی

۳۳-             خاوری کاشانی

۳۴-             بابا افضل کاشانی

۳۵-             قصاب کاشانی

۳۶-             کلیم کاشانی

۳۷-             سنجر کاشانی

۳۸-             طبیب اصفهانی

۳۹-             عاشق اصفهانی

۴۰-             آتش اصفهانی

۴۱-             صغیر اصفهانی

۴۲-             صفا اصفهانی

۴۳-             فدایی اصفهانی

۴۴-             مشتاق اصفهانی

۴۵-             امین اصفهانی

۴۶-             مکرم اصفهانی

۴۷-             نشاط اصفهانی

۴۸-             اهلی شیرازی

۴۹-             آگه شیرازی

۵۰-             غیاثای شیرازی

۵۱-             حسینی شیرازی

۵۲-             مکتبی شیرازی

۵۳-             نظام شیرازی

۵۴-             شوریده شیرازی

۵۵-             ریاض همدانی

۵۶-             غبار همدانی

۵۷-             خواجوی کرمانی

۵۸-             فؤاد کرمانی

۵۹-             مظفر کرمانی

۶۰-             فخر الدین اسعد گرگانی

۶۱-             ابو زراعه گرگانی

۶۲-             فرخـی یزدی

۶۳-             قوامی یزدی

۶۴-             شاپور تهرانی

۶۵-             خیاط تهرانی

۶۶-             صیدی تهرانی

۶۷-             ملا هادی سبزواری

۶۸-             حمید سبزواری

۶۹-             نظیری نیشابوری

۷۰-             ادیب نیشابوری

۷۱-             آیتی بیرجندی

۷۲-             محمود فرخ خراسانی

۷۳-             اهلی خراسانی

۷۴-             غزالی مشهدی

۷۵-             هلالی جغتایی

۷۶-             فرخی سیستانی

۷۷-             رفعت سمنانی

۷۸-             پناهی سمنانی

۷۹-             نادم لاهیجی

۸۰-             فغفور لاهیجی

۸۱-             فیاض لاهیجی

۸۲-             فدایی لاهیجی

۸۳-             صایب تبریزی

۸۴-             قطران تبریزی

۸۵-             اوحدی مراغه ای

۸۶-             وحید قزوینی

۸۷-             واعظ قزوینی

۸۸-             طالب آملی

۸۹-             سراج الدین قمری آملی

۹۰-             معینی کرمانشاهی

۹۱-             رشید خان کاشغری

۹۲-             یحیا دولت آبادی

۹۳-             یغما جندقی

۹۴-             روحی نطنزی

۹۵-             معنای فسایی

۹۶-             باقی شهرضایی

۹۷-             صابر ترمذی

۹۸-             اقبال لاهوری

۹۹-             واقف لاهوری

۱۰۰-      فصیحی هروی

۱۰۱-      ارشد هروی

۱۰۲-      درو دهلوی

۱۰۳-      رونق هندی

۱۰۴-      فرج شوشتری

۱۰۵-      ظهیر فاریابی

۱۰۶-      ناصح قمشه ای

۱۰۷-      طاهر نصر آبادی

۱۰۸-      کمال خجندی

۱۰۹-      کمال اسماعیل

۱۱۰-      شهید بلخی

۱۱۱-      شیخ محمود شبستری

۱۱۲-      قایم مقام فراهانی

۱۱۳-      ابو تراب جلّی

۱۱۴-      نعمت خان عالی

۱۱۵-      علیشیر نوایی

۱۱۶-      خواجه عبدالله انصاری

۱۱۷-      سلمان ساوجی

۱۱۸-      عماد فقیه

۱۱۹-      بابا فغانی شیرازی

۱۲۰-      صفیقلی بیگ

۱۲۱-      فاضل جمی

۱۲۲-      ارفع جهانبانی

۱۲۳-      ملا محمد جعفر

۱۲۴-      میرزا جعفر آصف خان

۱۲۵-      باقر علیشاه

۱۲۶-      ابوالقاسم فندرسکی

۱۲۷-      ملا آثار

۱۲۸-      عطار ابوطالب

۱۲۹-      رضی الدین آرتیمانی

۱۳۰-      قاسم بیگ حالت

۱۳۱-      محمود میرزا قاجار

۱۳۲-      ترکی قلندر

۱۳۳-      ناصرعلی سهرندی

۱۳۴-      سعید الدین شورش

۱۳۵-      ادیب بیضایی

۱۳۶-      محمد قلی سلیم

۱۳۷-      شیخ فیضی دکنی

۱۳۸-      القاص میرزا

۱۳۹-      ابوتراب سعیّری

۱۴۰-      زیب النسا «مخفی»

۱۴۱-      شاه نعمت الله ولی

۱۴۲-      فروغی بسطامی

۱۴۳-      مشعل صادق

۱۴۴-      مسایلی

۱۴۵-      غریبی

۱۴۶-      محمد حسین بهجت تبریزی«شهریار»

۱۴۷-      مهدی اخوان ثالث«م .امید»

۱۴۸-      محمد رضا شفیعی کدکنی «م .سرشک»

۱۴۹-      مجتبا نبی زاده «م.رها»

۱۵۰-      ر- کیهان

۱۵۱-      ن – اصغریه

۱۵۲-      شفق

۱۵۳-      شرف

۱۵۴-      آشنا

۱۵۵-      رنجی «هادی»

۱۵۶-      رفعت

۱۵۷-      لبیبی

۱۵۸-      مغربی

۱۵۹-      جلالی

۱۶۰-      سایری

۱۶۱-      فضلی

۱۶۲-      وصفی

۱۶۳-      حسامی

۱۶۴-      نثاری

۱۶۵-      صنعی

۱۶۶-      نزاری

۱۶۷-      مشفق

۱۶۸-      بینوا

۱۶۹-      واله

۱۷۰-      کاتبی

۱۷۱-      آصفی

۱۷۲-      کامی

۱۷۳-      حلّاج

۱۷۴-      ایرج میرزا

۱۷۵-      پروین اعتمادی

۱۷۶-      بهادر یگانه

۱۷۷-      آیت ا… خمینی

۱۷۸-      احمد زارعی

۱۷۹-      احمد عزیزی

۱۸۰-      پرویز یاسمی

۱۸۱-      رشید یاسمی

۱۸۲-      دکتر غلامحسین یوسفی

۱۸۳-      دکتر کاسمی

۱۸۴-      دکتر حسین احمدی

۱۸۵-      دکتر محمد سیاسی

۱۸۶-      ابو القاسم حالت

۱۸۷-      محمود کیمیایی

۱۸۸-      احمد بختیاری

۱۸۹-      علی مزارعی

۱۹۰-      هاشم جاوید

۱۹۱-      منوچهر اسکندری

۱۹۲-      عباس فرات

۱۹۳-      علی اشتری «فرات»

۱۹۴-      عبدالله الفت

۱۹۵-      غلامحسین موسوی

۱۹۶-      حسین خرمی

۱۹۷-      غلامرضا الحسنی

۱۹۸-      نوذز پرنگ

۱۹۹-      علی اسفندیاری «نیما یوشیج»

۲۰۰-      ارسلان سرفراز

۲۰۱-      محمد قهرمان

۲۰۲-      فروغ فرخزاد

۲۰۳-      مسعود فرزاد

۲۰۴-      سیاوش کسرایی

۲۰۵-      علّامه طباطبایی

۲۰۶-      علی تجویدی

۲۰۷-      رهی معیری

۲۰۸-      شهیار قنبری

۲۰۹-      نیّر سینا

۲۱۰-      ایرج جنتی عطایی

۲۱۱-        دهقان سامانی

با ما همراه باشید…

*************************************

می توانید همه بخش های دفتر مشاعره را با کلیک کردن بر لینک زیر

بخوانید :

 


مطالب مشابه :


فهرست منابع و مآخذ طنز طنزیم: گروه ادبیات فارسی استان اصفهان

سایت دکتر محمد علی خیر سلطان سنجر در طنز نسیم شمال و افراشته ، هاشم موسوی ، مجلّه ی زبان
نوستالژی فوتبال : شمشیر دهه60

عبدالرضا بهروی- کرم دیناروند- ناصر دکتر محمد حمید شدیم که در فینال تیم سنجر 2-0را
264- دفتر مشاعره - شاعران

شرکت مهندسی ساختمان « پی آمود پارتیان » در این پست معرفی شده ایم : http://partian.blogfa.com/post/91
عروسی های پیکان در سال 91

و جمعه هم عروسی عباس ملکی بود.امروز هم یکشنبه11 تیر عروسی سید محمد موسوی ناصر با دختر
عاشورا در آیینه‌ی ادب فارسی؛ قسمت دوم؛ قصیده‌ای از امیر قوامی رازی؛ شنبه هفتم محرم 10/8/93

از وزرای سلجوقیان بود و در زمان محمود بن محمد بن ملکشاه و سلطان سنجر دکتر رضا موسوی
برچسب :