منابع آزمون فراگیر پیام نور رشته تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش

منابع ترم اول دوره دانشپذیری فراگیر پیام نور رشته تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش  (مقطع کارشناسی ارشد سال 91):


نام درس (تعداد واحد درسی)
    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

جامعه شناسی تعلیم وتربیت(2 واحد)
جامعه شناسی آموزش وپرورش محمدشارع پور سمت

تعلیم وتربیت اسلامی (3 واحد)
نگاهی دوباره به تربیت اسلامیخسرو باقریمدرسه

برنامه ریزی آموزشی(3 واحد)
دیدگاه های نو دربرنامه ریزی فریده مشایخ
سمت

زبان تخصصی(2 واحد)
انگلیسی برای دانشجویان رشته
تاریخ وفلسفه تعلیم وتربیت
عبدالمهدی ریاضی
سمت
مطالب مشابه :


تفاوت آموزش وپرورش ایران وژاپن

تاریخ و فلسفه آموزش وپرورش نمونه سوال آمار استنباطی تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش "مریم جودت"
نمونه سوالات زبان تخصصی با جواب

تاریخ و فلسفه آموزش وپرورش - نمونه نور تاریخ وفلسفه آموزش آموزش و پرورش پیام نور
برگزاری ترم تابستان دانشگاه پیام نور

نور تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش ارشدپیام نور تاریخ وفلسفه آموزش نمونه سوال آمار
دانلود نمونه سوالات ترم های گذشته زبان تخصصی

نور تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش ارشدپیام نور تاریخ وفلسفه آموزش نمونه سوال آمار
جزوه تربیت در نهج البلاغه

نور تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش ارشدپیام نور تاریخ وفلسفه آموزش نمونه سوال آمار
دانشگاه پیام نور نحوه انتخاب واحد و دریافت شهریه را تغییر داد

دانشگاه پیام نور نحوه انتخاب واحد و دریافت شهریه را تغییر داده است و دانشجویان پیام نور از
اعتراض دانشجویان به نمره میان ترم زبان تخصصی

نور تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش ارشدپیام نور تاریخ وفلسفه آموزش نمونه سوال آمار
منابع آزمون فراگیر پیام نور رشته تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش

رشته تاریخ وفلسفه آموزش پیام نور آموزش ارشد، نمونه سوال ارشد
برچسب :