دو خبر از دانشگاه علوم پزشکی یزد دانشگاه جدید من !!!

همایش آموزش ، پیشگیری وکنترل بیماری سل
این همایش باهمکاری دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی شهید صدوقی یزد وسپاه الغدیراستان یزد درمحل سالن دکترجوادی بیمارستان شهید صدوقی یزد برگزارشد .دکترمیرزایی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد هدف ازبرپایی این همایش راارتقاء سطح آگاهی گروه هدف پیشگیری ازابتلاء به بیماری سل مراقبت ودرمان صحیح بیماران شناسایی شده می باشد وی ادامه داد : درسال 88 تعداد 144بیمارسلی دراستان شناسایی شده وهمچنین در6ماهه اول  سالجاری 67نفربیمارمبتلا به سل دراستان شناسایی شده است .دکترمیرزایی درادامه بسیج ادارات ،بسیج جامعه پزشکی ،پزشکان عمومی ، پزشکان متخصص وپیراپزشکان راازگروههای هدف این همایش عنوان کرد .معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزددرادامه عرایظش توصیه کرد : هرشخصی به بیماری سل علامت دارشد بایستی به نزدیک ترین مرکزبهداشتی درمانی ویاپزشک متخصص مراجعه نمایند که درمرحله بعدازافراد مشکوک 3نمونه خلط آزمایش می شود درنهایت براساس جواب آزمایش بیماری تشخیص داده می شود وبیمارتحت درمان قرارمی گیرد . وی ابرازداشت : براساس مطالعات انجام شده شیوع رشنیوپاتی دراستان قزوین 51درصد،اصفهان 45درصد واستان یزد 47درصد از مراجعه کنندگان به مراکز تحقیقاتی درمانی دیابت راتشکیل می دهد . دکتر افخمی اذعان داشت : متاسفانه دراستان یزد عوارض مزمن نیز شیوع بالایی دارد رئیس مرکزتحقیقات دیابت استان یزد درپایان عرایظش اظهارداشت : براساس مطالعات انجام شده دراستان اصفهان 75درصد ، اسلامشهر 33درصد ویزد 93درصد ازمراجعه کنندگان به مراکز درمانی دیابت رامبتلایان به نوروپاتی تشکیل می دهند .
 وی بااشاره به وتاکید برپیشگیری ازبیماری سل خاطرنشان ساخت :
 افراد شناسایی شده بایست درمان را به صورت پروتکل پزشک انجام دهند ودرتماس بااطرافیان کلیه توصیه ها رارعایت نمایند تابیماری انتقال نیابد .وی تاکید کرد: هربیماری که درمان نشود درطی مدت یکسال 10تا15نفرراباه بیماری سل مبتلا می کند .معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زد درپایان گفت : عامل سل یک باکتری می باشد که قریب به 60سال است که درمان آن شناخته شده است ودارای داروهای ارزان قیمت درسراسر کشورمی باشد وهمچنین یک بیماری قابل درمان بود که درکلیه مرازک بهداشتی درمانی استان نیزبه صورت رایگان درمان می شوند .گفتنی است درپایان به کلیه شرکت کنندگان گواهی بازآموزی اعطاء خواهدشد .

 

آغازشمارش معکوس دریزد   19آبان ماه برپایی همایش کشوری هماتولوژی ومراقبت های پرستاری به میزبان دانشگاه علوم پزشکی یزد
دبیرعلمی همایش کشوری هماتولوژی ومراقبت های پرستاری ازبرگزاری این همایش مورخ 19لغایت 21آبان ماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد درمحل سالن اجتماعات دکترجوادی بیمارستان شهید صدوقی یزد خبرداد .دکتراعظم السادات هاشمی درگفت وگو باخبرنگار ماگفت : این کنگره کشوری به مدت 3روز برگزارمی شود که تاکنون قریب به 400مقاله به دبیرخانه همایش ارسال وتائید شده است ودرنهایت خلاصه مقالات به شکل انگلیسی درژورنال انگلیسی (ajpho) چاپ می شود وی ادامه داد: ازبین این تعدادمقاله تعدادی به شکل پوستر وتعدادی به شکل سخنرانی ارائه خواهدشد که درگروه پزشکی 74مقاله با عنوان پوسترو55مقاله به صورت سخنرانی ارائه می شود وهمچنین درگروه پرستاری 70مقاله به صورت پوستروسخنرانی ارائه می شود .دکترهاشمی انواع کم خونی (تالاسمی ،فقرآهن ) بیماریهای خونریزی دهنده همچون هموفیلی وکاهش پلاکتی ،مراقبت های پرستاری وتازه های انکولوژی (سرطان اطفال ) وطب انتقال خون رااز مباحث وسرفصل های مورد بحث دراین همایش عنوان کرد .دبیرعلمی همایش هماتولوژی ومراقبت های پرستاری اظهارداشت :این کنگره کشوری باحضوراستانهای کشورازقبیل استان مشهد ،تبریز،ارومیه ،زاهدان ،اهواز وغیره برگزارخواهدشد .وی خاطرنشان ساخت :علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتربه سایت اینترنتی hog    researchnter @ yhoo .comمراجعه نمایند .وی ابراز داشت :دبیرخانه همایش واقع دریزد میدان باهنر سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهیدصدوقی یزد می باشد .وثبت نام همایش ازطریق سایت همایش http //:nch.ssu.ac.ir امکانپذیرمی باشد . گفتنی است رئیس همایش دکترسید جلیل میرمحمدی ریاست دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهیدصدوقی یزد می باشد .شایان ذکراست :دانشگاه علوم پزشکی یزد، مرکزتحقیقات خون وسرطان دانشگاه علوم پزشکی یزد ، سازمان انتقال خون ایران وپایگاه انتقال خون مرکزیزد برگزارکنندگان همایش می باشند .خاطرنشان می شود :تلفن های 7240371-0351      و 8229104-0351 پاسخگوی سئوالات علاقه مندان می باشد .
منبع خبر ها : http://www.ssu.ac.ir


مطالب مشابه :


دو خبر از دانشگاه علوم پزشکی یزد دانشگاه جدید من !!!

این همایش باهمکاری دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی شهید صدوقی یزد وسپاه
واحدهای دانشگاه آزاد(2)

، خیابان شهید *سراوان-بلوار *مراغه-بلوار شهید درخشی، مجتمع اداری و آموزشی
بررسی دانشگاه های علوم پزشکی از زبان شما !

اسم دیگر این دانشگاه شهید صدوقی است که آموزشی علوم مجتمع آموزش عالی سراوان.
بسان خواب بود ورفت

مدرسه راهنمایی صدوقی ومدرسه راهنمایی شهید رجایی چابهار مجتمع های آموزشی نمی
برچسب :