سعد و نحس ایام از دیدگاه اسلام و نجوم احکامی (2) :

ساعات سعد و نحس

نظر اسلام درباره تأثیر ستارگان بر زندگی

 درباره تأثیر ستارگان بر زندگی انسان نمیتوان یقینی نظری را ارائه داد، ولی گرچه پاره‏ای از پیش بینیهای ستاره شناسان درست در نمیآید، اما حکایاتی که از آنان نقل شده و روایاتی که در این باب آمده، معلوم میکند اجمالاً ارتباطی بین اوضاع آسمانی و حوادث زمینی وجود دارد، پس اصل این مطلب یعنی ارتباط بین اوضاع آسمانی و حوادث زمین میتواند صحیح باشد، علاوه بر این که در روایات آمده است. آیه شریفه "فنظر نظرةً فی النجوم فقال انی سقیم" ممکن است دلالتی بر آن داشته باشد.آیات شریفه 75 و75  سوره واقعه نیز بر این موضوع دلالت دارند:

 " فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (75)وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (76)"

برخی از مطالب که در ارتباط با هیئت و نجوم مطرح است، قابل اعتماد است، مانند ورود قمر به برج عقرب و خروج آن و یا مقارن شدن سیاره‏ای با سیاره‏ای یا مقابله آن که با قواعد نجومی بسیار دقیق حساب میکنند، اما حوادث خاصی را که بر آن مترتب میکنند، مانند سَعْد و نحس بودن یا آمدن باران و... روایتی در تأیید آن‏ها نیست، به جز بد بودن ازدواج در حالت قمر در عقرب که در روایات آمده و کراهت آن مورد فتوای برخی از فقها است.

خطبه 78 نهج البلاغه- نفی توجه به ساعات سعد و نحس توسط مولی علیه السلام

در نهج البلاغه آمده است: وقتى كه حضرت علی علیه السلام قصد حركت به سوى خوارج نمود، و يكى از يارانش به او گفت: اى اميرمؤمنان، اگر در اين ساعت حركت كنى با اطلاعى كه از اوضاع كواكب دارم مى ترسم به پيروزى نرسى! حضرت فرمود:

آيا تصور مى كنى به ساعتى راهنمايى مى نمايى كه هر كس در آن ساعت حركت كند زيان و ضرر از او دور مى شود؟ و برحذر مى دارى از ساعتى كه هر كه در آن حركت نمايد زيان و ضرر وى را احاطه مى كند؟ آن كه تو را در اين گفتار تصديق كند قرآن را تكذيب كرده، و به گمان خود از طلب يارى خدا در به دست آوردن مطلوب و دفع مكروه بى نياز شده.

بنابر گفتار تو سزاوار است كسى كه به گفته تو عمل كند تو را ستايش نمايد نه خدا را، زيرا به خيال تو آن كه او را به ساعتى راهنمايى كرده كه در آن منفعت برده و از زيان در امان مانده تويى. سپس رو به مردم كرد و فرمود: اى مردم، از آموختن علم نجوم بپرهيزيد مگر به عنوان ابزارى براى جهت يابى در خشكى يا دريا، زيرا نتيجه آموختن نجوم كهانت و پيشگويى است، و منجم چون كاهن، و كاهن همانند ساحر، و سـاحر همچون كافـر است، و كافـر در جهنّـم است. به نـام خـدا حركت كنيـد.

 

ایام نحس در طول سال:

در تمام سال 24 روز نحس اکبرند....و باید درآن تاریخهای نحس کاری شروع ننماید تا که عمل نتیجه مطلوب دهد:

محرم: 11و14

صفر: 1و3

ربیع الاول: 10و20

ربیع الثانی: 1و18

جمادی الاول: 2و11

جمادی الثانی: 2و4

رجب: 13و15

شعبان:3و4

رمضان: 9و20

شوال: 6و7

ذیقعده: 3و5

ذیحجه: 2و7

ونیز این تاریخ هارا نحس اکبر می گویند:

محرم: 11و12و14

صفر: 10و12و20

ربیع الاول: 10و4و20

ربیع الثانی: 1و11و28

جمادی الاول: 10و11و28

جمادی الثانی: 1و11و12

رجب: 11و12و13

شعبان:14و20و26

رمضان: 2و20و24

شوال:2و 6و8

ذیقعده: 6و8و10

ذیحجه: 8و20و28

(نقل از کنز الحسین- باب پنجم)

 

قاعده دیگر در شناختن تاریخ های نحس:

هرشخص باید طالع موافق اسم خود را یافته و در این تاریخ ها پرهیز از کار نماید:

 

حمل

6و11و20و29و2

ثور

4و9و24و25و28

جوزا

4و13و17و28و30

سرطان

8و13و18و2و28

اسد

9و13و16و21و25

سنبله

16و17و12

میزان

22و23و28

عقرب

4و9و13و15و24و28

قوس

4و9و13

جدی

17و22و24و25

دلو

12و17و23و2

حوت

24و29و13

 

ایام قمر در عقرب:

قمر در عقرب هم در کار نقصان می دهدو عامل را ضرورت است یاد کردن آن و باید که در این زمان ها هیچ کار را آغاز ننماید اما اگر در میان عمل افتد ایراد ندارد.

حمل

از روز 16 تا نصف روز18

ثور

از نصف روز 13 تا آخر روز 15

جوزا

از روز 11 تا نصف روز 13

سرطان

از نصف روز 8 تا آخر روز 10

اسد

از روز 6 تا نصف روز 8

سنبله

از نصف روز 3 تا آخر روز 5

میزان

از روز 1 تا نصف روز 3

عقرب

از روز 28 تا آخر ماه

قوس

از روز 26 تا نصف روز 28

جدی

ازنصف روز 23 تا آخر روز 26

دلو

از روز 21 تا نصف روز 23

حوت

از روز ۱۸ تا آخر روز 2۰

 نقل از: سرالمستتر

 

قاعده برای شروع یک کار

هر روزی که بخواهد عملی را شروع کند، از روز نوروز گدشته تا آن روز بشمارد و بر 36 تقسیم کند؛ باقیمانده را در جدول زیر بیابد:

·        اگر در دوازده خانه اول باشد، خوب است.

·         اگر در دوازده خانه دوم باشد، مخیر است.

·         اگر در دوازده خانه سوم باشد، آن  کار رانکند.

 

البیوت الجیّده

4

10

16

22

28

34

1

7

13

19

25

31

البیوت المتوسطه

2

8

14

20

26

32

5

11

17

23

29

35

البیوت الردّیه

3

9

15

21

27

33

6

12

18

24

30

36

 نقل از: سرالمستتر

ایام نیک برای دعا

هر ماهی چهار جمعه دارد:

- جمعه اول تا جمعه دوم خیر و نیک است و هر کاری بکنی مراد حاصل است.

- جمعه دوم اگر کاری که معالجه سلیطه و بیماری باشد و مانند اینها نیک است.

- جمعه سوم، عداوت و زبان بند وفرقت و سردی و بستن را  نیک آید.

- جمعه چهارم خواب بستن و نفس(بستن) نیک است.

بطور کلي روزهاي هفته و ساعات شبانه روز هرکدام به دو قسمت سعد و نحس تقسيم ميشوند که هردو آن ها شامل بخش هاي اکبر و اصغر هستند و به يکي از سيارات منسوبند. و هر روز با توجه به ستاره آن روز، برای عملی مناسب است. به عنوان مثال روز هاي هفته و سيارات منسوب به آن ها چنين اند:
شنبه- نحس اکبر- پادشاهی زحل است و بغض رانیک است.

یک شنبه- سعد اکبر- پادشاهی شمس است و دوستی نیک است.

دوشنبه- سعد اصغر- پادشاهی قمر است و خیلی نیک است.

سه شنبه- نحس اصغر- پادشاهی مریخ است و مرد بستن نیک است.

چهارشنبه- سعد اصغر- پادشاهی عطارد است و خیر وخوب است.

پنج شنبه- سعد اکبر- پادشاهی مشتری است و دوستی رانیک است.

جمعه- سعد اکبر- پادشاهی زهره است و دوستی نیک است.

نقل از:سرالمستتر

 

ساعات شبانه روز (ساعات سعد ونحس)

یکی از موارد مهمی که در این علم باید از آن آگاه بود شناخت ساعات مختلف شبانه روز میباشد. یعنی اینکه بدانیم کدام روز و ساعت برای چه کاری مناسب است واگر این کاردر ساعت مناسب انجام نشود چه بسا نتیجه معکوس حاصل میگردد . بهتر است بگوییم یکی از شرایط مهم در انجام امور مربوط به این علم آگاهی از این ساعات میباشد. ساعات مختلف هر کدام به سیاره ای تعلق دارند و در نتیجه خصوصیات مختلفی که برگرفته از سیاره مربوط به آنها میباشد را دارا هستند. در پایان این بحث باید به عرض دوستان برسانیم که این مطلب را به همراه ایام هفته و مبحث قمر در عقرب و روزهای نحس و محاسبه برج ها و خواص آنها که در بخش های دیگر توضیح داده شده است مد نظر بگیرند زیرا تمام این مطالب با هم مرتبط است.

این زمان ها و سیاره مربوط به هر ساعت را در جدول زیر مشاهده میکنید :

ساعات مناسب برای نوشتن ادعیه

ساعت

مشتری

زحل

عطارد

 شمس

قمر

مریخ

زهره

عمل

دوستی

دشمنی وعداوت

بستن شهوت و زبانبند

 خواب بندی و باطل السحر

باطل السحر

شفا بیمار و نوشتن دعا

دعا ننویسد

 

ساعات در ایام هفته

*****

اوّ ل روز

نیم چاشت

نزدیک ظهر

ظهر

میان دونماز

نماز دیگر

آخر روز

شنبه

زحل

 

 

زهره

مریخ

عطارد

شمس

یکشنبه

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مرّیخ

دوشنبه

قمر

زحل

 

مرّیخ

زهره

شمس

عطارد

سه شنبه

مرّیخ

زهره

 

زحل

مشتری

عطارد

شمس

چهارشنبه

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مرّیخ

شمس

زهره

پنجشنبه

مشتری

مرّیخ

شمس

عطارد

زهره

قمر

زحل

جمعه

زهره

مرّیخ

 

قمر

زحل

مشتری

شمس

شرف الشمس در سال 24 ساعت است: درنوزده درجه حمل است. که سال 1389ساعت ٢ و ١٣ دقیقه اول شرف شمس است . و روز بعد ساعت 2.35 دقیقه بامداد پایان شرف شمس است.

دهه اول ماه

محبت و عشق و تسخیر قلوب و ازدواج

دهه دوم ماه

زبان بند و بستن شهوت مردان وخواب بندی

دهه سوم ماه

جدائی و سردی و کدورت و دشمنی و تخریب و آوارگی(24 ساعت آخرماه برای تخریب بسیار موثراست.)

نقل از:تم تم هندی

 

قولی دیگر : جدول ساعات شبانه روز 

ستاره های منسوب به ساعات مختلف روزهای هفته(مفید برای تعیین ساعت دعا نویسی): 

روز

اوّل روز

چاشت

زوال

نماز پیشین

میان دو نماز

عصر

آخر روز

شنبه

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

یکشنبه

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

دوشنبه

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

سه شنبه

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

چهارشنبه

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

پنجشنبه

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

جمعه

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

 

تعیین ساعت جهت نوشتن و کار به قول منجمین و خصوصیات هرسیاره:

۱-در ساعات شمس : امور عظیم و نوبریدن و پوشیدن و بیع و ثری و طلسم محبت خوبست و فرزندی که در این ساعت متولد شود :

دراز عمر با اقبال و اصحاب دانش باشد و نشاید تجارت و حر کت و طلسم حاسدی و هر چه بدین ماند .

شمس:ساعتی خوب است برای بریدن و پوشیدن لباس نو و خرید و فروش وانجام طلسمات خوب وخوب نیست برای انجام طلسمهای شر و حسد و فرزندی که در این ساعت به دنیا آید دارای عمری طولانی و دانشی زیاد میباشد.

۲-در ساعت قمر : پیغام و خون گرفتن و دیدار و سفر و بریدن و پوشیدن نیکست و نیز دارو خوردن و آنچه بدینها ماند خوبست و ا له اعلم بالصواب

۳-در ساعت مریخ : جنگ و طلسمات (محبت و غیره ) شکار و بریدن خوب است و دیدار ملوک منع است و نیز طلب حاجت و سفر و تجارت و پوشیدن منع فرزندی که در این ساعت متولد شود در خونریزی انیس بود (حق ناحق)

۴-در ساعت عطارد : تعلیم و تعمیر و کسب و طلسمات محبت خوب و متولد آن دانا ، متفکر و زیرک بود ونشاید قصد و حجامت کردن و سیر و سفر و بریدن لباس و نشاید آلات حرب و کار فساد و معالجه بیمار و کارهای پنهانی

۵-در ساعات مشتری : طلب حوائج و نقل و سفر و دیدار و آغاز کار و تتبع چیزی و دیدار اکابر و انجام کارهای عظیم و نوبریدن و نوپوشیدن نیز نیکوست . فرزندی که در این ساعت متولد شود صالح و پاکیزه روزگار باشد .و نشاید کارهای پنهانی و آلت حرب و کار فساد و دیدار مفسدان شغل و عمل فاسد کردن ….

۶-در ساعت زهره : تزویج و طلسم محبت و معالجه بیمار ونوبریدن و نوپوشیدن وهر متولدی که در این ساعت تولد شود طرب دوست و باعیش باشد . و نشاید کودک به تعلیم دادن و ابتدای کارهای عظیم و طلسم حاسدی و نظیر اینها .

۷-درساعت زحل: مقام گرفتن و زراعت و درختکاری و کارهای نهان و طلسمات و دشمنی و بیع و بنا کردن و کدخدا شدن و کندن جوی فرزندی که در آن ساعت متولد شود با دولت باشد و عمرش دراز باشد و نشاید مصاهرت (دامادی) و حرکت (سفر) و قصد حجامت و معالج و دیدار ملوک و سلاطین و آلات حرب و نوبریدن و پوشیدن (واله اعلم بالصواب)

 


مطالب مشابه :


قمر در عقرب در سال 1390 شمسی

لیست دوم ساعات و ایام قمر در عقرب بشرح ذیل میباشد: // 04/12 27/2/90 تا 24/14 29/2/1390 // 08
روزهای قمر در عقرب سال 1394

روزهای قمر در عقرب سال 1394 روزهای قمر در عقرب سال ۹۳ ( سال گذشته ) موارد زیر می باشد ، فقط
روزهای قمر در عقرب سال ۹۲

دو روز به آن افزود و جمعاً چهار روز و نیم محاسبه کرد ، البته روزهای قمر در عقرب قرآن نحل 90"
بررسی نجومی از تاریخ هفده بهمن ماه تا نوزدهم اسفند ماه ...

زیست شناسان سلولی 90 قمر در عقرب(1) مریخ با قمر در ساعت 15:20
درس سوم

قمر : در هر شبانه روز 13 ثور باشد و قمر در 1 درجه عقرب به عنوان مثال در تربیع کاملا 90 درجه
تفسیرخواب های پریشان باند رجوی بقلم هادی مظفری!

آنگونه که از شواهد و قرائن برمی آید و بر اساس اتفاقات و حوادثی که در قمر اندر عقرب
سعد و نحس ایام از دیدگاه اسلام و نجوم احکامی (2) :

به عرض دوستان برسانیم که این مطلب را به همراه ایام هفته و مبحث قمر در عقرب و روزهای نحس و
برچسب :