تولید کرم خاکی و کودآلی ورمی کمپوست از ضایعات کشاورزی و کود دامی

تولید کرمخاکیوکودآلی ورمی کمپوست از ضایعات کشاورزی و کود دامی

worm-on-toilet-reg.jpg

در مورد ايده و اهداف آن توضيح دهيد:

تولید مواد آلی و بیولوژیک کشاورزی، به فرآوری پسماندهای گیاهی و ضایعات محصولات کشاورزی و بازیافت ، فرآوری پسماندها و ضایعات کشاورزی از جمله کود دامی سبب رفع مشکلات زیست محیطی ناشی از رها سازی این مواد در محیط زیست می­شود. کودهای دامی دارای معایبی از نظر کاربرد مستقیم در کشاورزی هستند که مهمترین آنها آلودگی به تخم علفهای هرز، حشرات و عوامل بیماری­زای گیاهی است که پس از مصرف در انواع کشتها آنها را با مشکلات بسیار مواجه می­کند. ورمی کمپوست علاوه بر آنکه از این نقطه نظر بسیار سالم است دارای ویژگی­های دیگری است. این کود ظرفیت نگهداری بالای آب را داشته و عاری از عناصر سنگین آلاینده محیط زیست است. این کود در مقایسه با کود دامی فاقد بو بوده و براحتی در محیط­های مسکونی قابل استفاده است. کاربرد این کود بسیار آسان است و نسبت به کود دامی غنی­تر می­باشد. در این طرح واحدهای دامپروری قادر می­گردند تا با فرآوری کود دامی خود از این محصول بیولوژیک برای کشت انواع علوفه مورد نیاز دامپروری بجای کود دامی استفاده نمایند. نحوه فرآیند با تواناییهای محلی افراد کاملا تطبیق دارد و نیاز به تجهیزات و سرمایه­گذاری زیادی ندارد. فرآوری این کود در هر نوع آب و هوایی امکان­پذیر است و در طی آن واحدهای کوچک خود اشتغال تاسیس می­گردند. لذا این طرح کاملا کارآفرینانه است.

اهداف طرح عبارتند از:

1-    تولید کود بیولوژیک در دامپروری­های کوچک تا بزرگ

2-    جایگزین کردن کود بیولوژیک بجای کود شیمیایی و دامی

3-    کارآفرینی و اشتغال مفید در واحدهای کوچک

4-    اشاعه فرهنگ مصرف مواد بیولوژیک

5-    استفادهازفضاهایبلااستفادهدرکشورازجملهگلخانهها،دامداریها،پرورشقارچوکارخانههایصنعتیوانبارها

6-  استفاده اززبالهتروپسماندهایکارخانجاتصنایع غذایی

 10176475_1624.gif

 ماهيت طرح

توليدي است که با استفاده از فنّاوری زیستی ساده کود بیولوژیک با ارزشی از پسماندها و کود دامی تولید و عرضه می­نماید ضمنا از نظر  علمی و فنی خدمات مشاوره­ای متناسب به افراد مشغول در واحدها می­دهد.وباسرمایهگذاریکموبااستفادهازفضاهایخالیوبلااستفادهانجاممیگیرد

 


مطالب مشابه :


حداقل سرمایه لازم برای شروع تولید ورمی کمپوست و پرورش کرم خاکی چقدر است؟

حداقل سرمایه لازم برای شروع تولید ورمی کمپوست و پرورش کرم خاکی یک سرمایه گذاری
سرمایه گذاری پر سود با کمترین ریسک

به تولید و پرورش کرم خاکی طبق اصول مثلا فردی قصد سرمایه گذاری دارد.مبلغ سرمایه
فروش کرم خاکی رایگان

پرورش کرم خاکی و تولید داریم افرادی که به دنبال سرمایه گذاری بیشتر و خرید کرم خاکی
خلاصه از تولید ورمی کمپوست و پرورش کرم خاکی به زبان یک کار آفرین

خلاصه از تولید ورمی کمپوست و پرورش کرم خاکی به که برای سلامت مردم سرمایه گذاری
تولید کرم خاکی و کودآلی ورمی کمپوست از ضایعات کشاورزی و کود دامی

ورمی کمپوست و کرم خاکی کاملا تطبیق دارد و نیاز به تجهیزات و سرمایه­گذاری زیادی
معرفی وبلاگ جدید برای خرید و فروش کرم و کود (ورمی کمپوست)

مالباختگان سرمایه گذاری در و برا برای خرید و فروش کرم خاکی و کود ارگانیک و دیگر
طرح های توجیهی تولید ورمی کمپوست و پرورش کرم خاکی

تولید ورمی کمپوست و پرورش کرم خاکی و ما بهترین طرح را برای سرمایه گذاری شما مشخص
راه اندازی سایت

مالباختگان سرمایه گذاری در شرکت شریفی - راه اندازی سایت - آخرین اخبار کلاهبرداری کرم خاکی
اعتراف جدید دکتر شریفی، مدیرعامل شرکت سبد های تضمینی

تولید ورمی کمپوست و پرورش کرم خاکی به میزان 4000 میلیارد تومان در این شرکت سرمایهگذاری
هشدار به شهرستانی ها در خصوص سرمایه گذاری در تولید کود کرم خاکی !!!!

اخیرا این خبر در بین مردم رواج یافته است که سرمایه گذاری در تولید کود به وسیله کرم خاکی
برچسب :