تعبير خواب ديدن نماز خواندن در مسجد نوشته شده در تاريخ شنبه یازدهم مهر 1388 توسط حسن بدری | آرشیو نظ


تعبير خواب ديدن نماز خواندن در مسجدمسجد خير و صلاح و تقوي و پرهيزگاري است و تقرب به اهل علم و دانش. چنان چه در خواب ببينيد در مسجد هستيد و نماز مي گذاريد کاري بزرگ و خوب انجام مي دهيد. اگر وامداري يا محبوسي يا بيماري در خواب ببيند که در مسجد نماز مي گذارد و اين مبنا بر مبناي صدق گذاشته مي شود از سختي و بدبختي نجات مي يابد. اگر کسي ببيند در مسجد نماز مي گذارد يا در وضو خانه وضو مي گيرد که بعدا نماز را اقامه کند زن مي گيرد و زن او پارسا و اهل دين خواهد بود. اگر بيننده خواب رو به قبله در خواب نماز مي گذارد کاري بر مبناي درست انجام مي دهد و اين کاري است خوب و خداپسندانه و اگر ببيند در جهتي غير از قبله نماز مي خواند کاري خلاف انجام مي دهد و اين کاري است که او را خسران دنيا و عاقبت نصيب مي کند. اگر ببينيد خانه شما مسجد شده به بزرگي و مجد و عظمت مي رسيد و اگر ببينيد در مسجد خانه گزيده و اقامت کرده ايد از بزرگي حمايت مي طلبيد و او شما را مورد عنايت و حمايت قرار مي دهد.

علائم ظهور را اینجا ببینید


مطالب مشابه :


تعبیر خواب ...

اما علم تعبير خواب هم مثل علوم و بین دو نماز تسبیحات حضرت روی مهر و یه آن
تعبیر ' امامت نماز ' در خواب

تعبیر ' امامت نماز ' در خواب . ابن سیرین می گوید : مهر ۱۳۸۸
تعبیر خواب نماز خواندن

ما و حاج صفر نماز می خونندن میگه خواب دیدم مسجد تعبير خواب :حدود هفته مهر ۱۳۹۳ شهریور
تعبیرخواب قاضی زاده..شماره تلفن برای تعبیرخواب قم..شرایط تعبیرخواب..معبرخواب

اگر مرده را دیدی دستانش کوچک شده نماز و ختم اگر در خواب ديدي ماه و ستاره در مهر ۱۳۹۳
تعبير خواب ديدن نماز خواندن در مسجد نوشته شده در تاريخ شنبه یازدهم مهر 1388 توسط حسن بدری | آرشیو نظ

تعبير خواب ديدن نماز خواندن در مسجد نوشته شده در تاريخ شنبه یازدهم مهر 1388 توسط حسن بدری
تعبیر دیدن ' انگشتر ' در خواب

تعبیر دیدن ' انگشتر ' در خواب. ان چیزی را مهر کند به چیزی که یا در نماز کسی انگشتری به
خوابیدن و خواب

مهر ۱۳۹۳. شهریور را ببینید و تعبير آن هم بسيار بد بوده و آن هنگام نماز مي باشد. ۹- خواب
!!! تعبیر خواب کردن یک دختر

هفته سوم مهر دیدن اقامه ی " نماز وحشت" در خواب به این معناست که زنتان به مادرش گفته که شما
تعبیر خواب (قسمت دوم )

امّا در مورد تعبير خواب بايد بگوئيم از گذشته دور علم تعبير خواب مورد نماز روز مهر ۱۳۹۱
تعبیر خواب دیدن مسجد در خواب

اگر بيننده خواب رو به قبله در خواب نماز مي گذارد کاري بر مبناي درست انجام مهر 1389 شهریور 1389
برچسب :