برگزاری دوره ضمن خدمت آموزشی -توجیهی آموزشگران دوره انتقال اداره سوادآموزی شهرستان تربت حیدریه

%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B1%DB%B0%DB%

 بر اساس سیاستهای اجرایی سازمان نهضت


سوادآموزی در سال

93و به منظور کیفیت بخشی به امر آموزش


مخاطبان و سوادآموزان


دوره انتقال و لزوم آموزش های ضمن خدمت برای


تقویت بنیه


آموزشی و بالا بردن توانمندی بیشتر در امر تدریس

 

وآموزش


آموزش دهندگان، اداره سوادآموزی شهرستان


تربت حیدریه با


همکاری  گروههای آموزش ابتدایی مدیریت آموزش


و پرورش اقدام

به برگزاری یک دوره ضمن خدمت آموزشی


-توجیهی و اداری در محل


سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش نمود.

کاظم صباغی  رئیس اداره سوادآموزی  شهرستان

تربت حیدریه در


این باره  بیان داشت: برگزاری جلسات و کارگاههای

آموزشی می

تواند باعث تقویت وارتقاءسطح  بنیه علمی و آموزشی آموزش


دهندگان در جریانتدریس شود.

ایشان اظهار امیدواری کرد در نظر داریم  ماهانه  کارگاههای

تخصصی آموزشی را ویژه آموزشگران دوره انتقال و سوادآموزی به

لحاظ انتقال تجارب آموزشیبرگزار نماییم.

کلاس های آموزشی ضمن خدمت دوره انتقال در غالب 40 ساعت در

دروس فارسی ،علوم تجربی ،علوم اجتماعی ،قرآن ،فرهنگ اسلامی و

ریاضی با حضور مدرسین گرامی جناب آقای صباغی وامیری بصورت

هفتگی در روزهای پنج شنبه در سالن گروههای آموزشی برگزار می

شود


مطالب مشابه :


مسابقه مقاله نویسی در خصوص سوادآموزی

اداره سوادآموزی شهرستان تربت حیدریه - مسابقه مقاله نویسی در خصوص سوادآموزی - اداره نهضت
برگزاری دوره ضمن خدمت آموزشی -توجیهی آموزشگران دوره انتقال اداره سوادآموزی شهرستان تربت حیدریه

وبلاگ اداره نهضت سوادآموزی معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تربت حیدریه
رييس اداره نهضت سوادآموزي خوزستان

کوت عبدالله الأهواز - رييس اداره نهضت سوادآموزي خوزستان - ثقافي ، ادبي ، اجتماعي
برچسب :