نمونه سوالات دوره حکومت مهدوی و وظایف منتظران – قسمت 1

نمونه سوالات دوره حکومت مهدوی و وظایف منتظران – قسمت 1


1 - دکترین یعنی چه؟

در کتب لغت به معنای نظریه و آموزه های علمی سیاسی  مذهبی  فلسفی و مجموعه ای از سیستم های فکری آمده است.

که مبتنی بر پایه اصول معینی هستند. واز واژه لاتینی دکترینا به معنای مکتب ، آیین و اصول عقیده ،سیاست    و آمیزه و نظریه است.

ودر زبان یونانی به معنای درس گفتن  ،تعلیم دادن است. واژه دکترین از یونان به اروپا آمده است.

دکترین نوعی از جهان بینی است که برنامه های سیاسی را معمولاً بر اساس او پایه و بنیاد می گذارند.

2 –  واژه دکترین در چه مباحثی کاربرد دارد؟

دردو سطح عام و خاص –

عام = حوزه معرفتی، فکری،  اعتقادی بکار میرود.         

   خاص = در حوزه های علوم سیاسی  و اجتماعی کار میرود.

3 -  تعریف واژه دکترین در اصطلاح عام چیست؟

به معنای اعتقادات و اندیشه های است که در یک مکتب فکری  و یا در یک مذهب اقتصادی یا سیاسی جایگاه برجسته ای داشته باشد.

و یا مثل دکترین تثلیث در مسیحیت که عقاید دین یا مکتب برجسته تر شده  ومحوریت پیدا کرده است.

4 -  تعریف واژه دکترین در اصطلاح خاص چیست؟

عبارت از یک ویژگی خاص است. نظریه و مجموعه افکاری است که جنبه کاربردی  و گسترده و وسیعی داشته باشد.

ناظر به عمل است. نظری صرف نیست.

مثل دکترین اقتصادی – سیاسی که در عمل پیاده میشوند.

5- کاربرد دکترین در مفهوم و کاربرد نظری مساوی و به معنای چیست؟

تئوری

6 – دکترین انتظار را تعریف کنید.

یک نظریه کلی است در عرصه دین و در عرصه اجتماع  و سیاست است.و این نظریه ناظر به نوع عمل و رفتار ما خواهد بود.

برنامه عملی ما را تبیین می کند.

7 – دکترین انتظار در بعد نظر چیست؟

یک سیستم فکری منسجم است جهانبینی ما نسبت به جهان ، خدا ،  انسان و روابط بین انسانها را ترسیم می کند.

تعیین می کند که  تاریخ بر چه مبنایی حرکت می کند.

8 -  نهایتاً از این مجموعه دکترین چه نتیجه ای می خواهیم بگیریم؟

برنامه عملی خودمان را پیدا کنیم. و تکلیف ما چیست. و به سوالات ما پاسخ دهد.و ناظر به عمل هم خواهد بود.

9 -  اصطلاح انتظار چیست؟

منتظر بودن

10- منظور ما از انتظار چیست؟

مجموعه مجاهدت صالحان، رفتار وتلاشی است برای حاکمیت حق بر تمام جامعه بشری از طریق ترویج و تحقق احکام الله.

یک نهضت دینی است و تلاش  برای بازگشت فراگیر دولت حق.

11 – نهضت انتظار چیست؟

یک نهضتی است دیرین ، غایت مند ، رشد یابنده و بدون انقطاع.

12 – محور حرکت هویت بخش تاریخ حیات اجتماعی آدم چیست؟

نهضت انتظار

13 – معنای انتظار فرج به عنوان عبارت اُخری انتظار ظهور چیست؟

 مومن به اسلام و مذهب اهل بیت (ع) وضعیتی که در دنیای حاضر وجود دارد ،

عقده و گره در زندگی بشر می شناسد.امام زمان برای اینکه فرج برای بشریت بیاورد ظهور می کند.

14 -  معنای دیگر انتظار فرج چیست؟

قبول نکردن و رد کردن آن وضعیتی که بر اثر جهالت انسانها و براثر اغراض بشر بر زندگی انسانیت حاکم شده است.

15 – اولین قدم برای حاکمیت اسلام و برای نزدیک شدن به عهد مهدی (عج) در عصر حاضرچیست ؟

ایجاد حاکمیت قرآن توسط ملت ایران

16- برای آماده شدن زمینه برای ظهور چه باید کرد؟

عمل کردن به احکام  اسلامی و حاکمیت قرآنی و اسلامی

17 -  تئوری مهدویت تعریف را کنید.

 جهانی شدن جوامع شکل های مختلفی دارد(گسترش قسط و عدل در جهان ) که یکی از شکلهای آن با مهدویت تحقق پیدا می کند.

در مهدویت ، جهانی شدن بوسیله یک معصوم که خطاناپذیر و از طرف خدااست علاوه بر ارتباطات اقتصادی ،علمی ، تکنولوژی باید یک نوع وحدت سیاسی هم وجود داشته باشد.(حکومت واحد تشکیل شود.)

18 – سه عنصر در تئوری مهدویت را نام ببرید.

الف- ارتباط جوامع جهانی با هم            ب- یک وحدت و پیوند سیاسی که حکومت واحدی بر همه جهان حاکم میشود.

ج – در راس این حکومت یک مرد الهی و معصوم است.

19 – خصوصیات این حجت الهی چیست؟

زنده است.با مردم زندگی می کند. مردم را می بیند. درد و آلام آنها را حس می کند.

افراد سعادتمند و ظرفیت دار  در مواقعی بطور ناشناس زیارت می کنند.

22 – اهداف کلی دین  در دکترین انتظار چند بخش دارد ؟ نام ببرید.

سه بخش – الف- هدف نهایی دین و آفرینش انسانها   ب – هدف میانی و متوسط    ج- هدف اولی و مقدماتی

23 – هدف نهایی دین چیست؟

دین برای چه آمده و ما برای چه به این دنیا آمده ایم.و آخرش چیست؟( مقام عبودیت  و خلیفه اللهی انسان )

24 – هدف میانی و متوسط دین یعنی چه ؟

چگونه به آخر این دنیا برسیم؟(لازم است دین و امنیت در همه جهان مستقر شود)

25 – هدف اوَلی و مقدماتی دین چیست؟

الان تکلیف ما چیست؟( ایجاد نظام واحد مدیریت جهانی است.که دکترین انتظار تبیین کننده همین موضوع است)

26 –  اصطلاح قرآنی هدف نهایی دین چیست؟

عبودیت و بندگی

26 – به عبودیت خدا رسیدن انسانها یعنی چه ؟

  ظاهر آن تذلل (خوار و کوچک کردن خود) اما در حقیقت به معنای رها شدن از قید ها و بندهایی که دست و پای پرواز

انسان به انسانیت را بسته است و متصل شدن به حقیقت هستی و عظمت بی انتهای پروردگاراست.

27 -  در این مفهوم پیامبر کیست؟

خدا با روشی جدید برای زندگی و آرمانی نوین برای روابط اجتماعی و رسالتی جدید برای انسانیت می فرستد و او همه زندگیش را در مبارزه ای طولانی و تلاشی پیگیر برای رسیدن به هدف و رسالتش طی می کند.

28 – هدف و رسالت پیامبر در دکترین انتظار چگونه است؟

عبارتست از ساختن جامعه ایی بر پایه توحید ، عدالت اجتماعی ، کرامت  و آزادی انسان و ایجاد برابری در حقوق و مساوات در برابر قانون

در میان همه افراد و گروهها.و از میان بردن استبداد و بزرگی و چپاول ثروت عمومی و باز کردن میدان برای شکوفایی استعداد ها و نیروهای

انسانها و رشد علم و تفکر در میان آنها.

29 – آیه مربوط به رسالت پیامبران چیست؟

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. (سوره حدید آیه 25 )

30 – نام کتاب مربوط به رسالت پیامبران و مورد بحث این جلسه چیست؟

پیشوای صادق –نوشته رهبر معظم انقلاب  آیت الله خامنه ای

31 – تنها راه برای جامعه الهی چیست؟

قیام عمومی  و حرکت همه انسانها برای ایجاد عدالت.

آگاهی بخشی و بالا بردن سطح شعور انسانها  و معرفی دین حقیقی.

32 – راههای غلط و غیر قابل قبول برای ایجاد عدل و قسط در جامعه بشری کدامند؟

غلبه و کودتا – اغواء و فریب توده ها  – جنگ و خون ریزی – زور و اجبار

33 – چرا حیوانات مثلاً زنبور عسل نمی تواند خلیفه الله بشود؟

چون نمی تواند همه انوار صفات الهی را منعکس بکند.ظرفیت چنین وجودی را ندارد.

34 – طبق آیه قرآن چگونه انسانی عاقبتش در جهنم است؟

ما انسانهایی را خلق کردیم که عاقبتشان جهنم است. ما به آنها دلی که بفهمند دادیم ولی با این دلشان حقیقت را نمی خواهند بفهمند.

35 – منابع دکترین انتظار چیست؟

قرآن کریم –  سنت پیامبر و عترت (ع)

36 – در دکترین انتظار جهان بینی را از چه می گیریم؟

از قرآن کریم و راه را مشخص می کند.

37 –طبق قرآن افراد فتنه جو( بدون رجوع به پیامبر و اهل بیت (ع) )در قرآن بدنبال چگونه آیاتی میروند؟

سوره 7 آل عمران – فقط متشابهات


مطالب مشابه :


نمونه سوالات دوره حکومت مهدوی و وظایف منتظران – قسمت 1

نمونه سوالات آزمون فرهنگیان در مهدویت ، جهانی شدن بوسیله یک معصوم که خطاناپذیر و از طرف
آزمون نهایی مهدویت

آزمون نهایی مهدویت. 1 - کدام یک از مفسران اهل سنت بعضی از آیات قران را به ظهور حضرت مهدی تفسیر
آزمون نهایی مهدویت

پاسخ آزمون ضمن خدمت فرهنگیان-مهدویت - آزمون نهایی مهدویت -
آزمون نهایی مهدویت عطر انتظار

پاسخ آزمون ضمن خدمت فرهنگیان-مهدویت - آزمون نهایی مهدویت عطر انتظار -
آزمون سراسری معارف مهدویت

کـــانون مهـــدویت تسنیــــم - آزمون سراسری معارف مهدویت - ومزاجه من تسنیم عینا یشرب بها
پاسخ آزمون ضمن خدمت فرهنگیان - مهدویت

آسمان - پاسخ آزمون ضمن خدمت فرهنگیان - مهدویت - آسمان رشک برد بهر زمینی که در او ----- دو نفر
آسیب شناسی

پاسخ آزمون ضمن خدمت فرهنگیان-مهدویت - آسیب شناسی -
دوران اختفا و پنهان زيستن حضرت

پاسخ آزمون ضمن خدمت فرهنگیان-مهدویت - دوران اختفا و پنهان زيستن حضرت -
سایت ثبت نام آزمون مهدویت فرهنگیان

بیقراران - سایت ثبت نام آزمون مهدویت فرهنگیان - مجله خبری فرهنگیان ایران زمین
برچسب :