گزارش مجمع سال 87 شرکت رایان سایپا

در مجمع عادي سالانه شركت
«رايان سايپا» 66تومان سود نقدي تقسيم كرد

شركت رايان‌سايپا مبلغ 66تومان سود را به ازاي هر سهم ميان سهامداران خود تقسيم كرد.به گزارش خبرنگار ما، در اين مجمع كه با مشاركت 92درصدي سهامداران همراه بود، آقاي جمشيدي به عنوان رييس حضور داشت. همچنين آقايان روشني‌مقدم و حسين پناه به عنوان ناظر و در نهايت آقاي زارع‌پور نيز سمت دبيري جلسه را عهده‌دار بودند. بعد از قرائت گزارش هيات‌مديره و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني، صورت‌هاي مالي منتهي به اسفندماه سال 87 مورد تصويب اكثر حاضران جلسه قرار گرفت.

10-01.jpg

1 - كليات
پيشينه: شركت رايان سايپا ابتدا با نام شركت توليد قطعات برقي خودرو سايه روا (سهامي خاص) در تاريخ 28/12/1376 به شماره ثبت 139061 با سرمايه 1.000.000 ريال تاسيس گرديد. اين شركت در بهمن‌ماه 1377 به شركت توليد لوازم برقي سايپا و سپس به رايان سايپا و در سال 1387 به ليزينگ رايان سايپا تغيير نام داد. واژه «رايان» برگرفته از «راي» به معني دانايي و خرد است.اين شركت در زمينه فروش قسطي خودرو (ليزينگ)، خدمات بيمه‌اي و كارت از اوايل سال 1380 آغاز فعاليت‌ نمود و طي سال‌هاي فعاليت خود به نحو چشمگيري توسعه يافته است.طبق تصميمات متخذه در مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ 27/5/1383 نوع شركت به «سهامي عام» تبديل شد.
شركت در تاريخ 3/ 12 /1383 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذيرش گرديد و از تاريخ 5/4/1384 نام اين شركت به عنوان چهارصد و سي‌امين (430) شركت پذيرفته شده در بورس با كد «04-91-65» و نماد «ولساپا» در فهرست تالار فرعي درج و در پايان سال 1385 به تابلوي اصلي انتقال يافت.
در اواخر شهريورماه سال 1384 شركت رايان سايپا با كسب مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان اولين شركت خدماتي در ايران معادل 300ميليارد ريال اوراق مشاركت 3 ساله با نرخ سود علي‌الحساب 17درصد و در سال 1387 معادل 400ميليارد ريال اوراق مشاركت سه ساله با سود علي‌الحساب 18درصد منتشر و به فروش رساند.
پروژه استقرار سيستم مديريت كيفيت در اواخر سال 1384 به پايان رسيد و شركت رايان سايپا در تاريخ 10/12/1384 به عنوان اولين شركت ليزينگ در ايران موفق به اخذ گواهينامه مديريت كيفيت 2000-9001 ISO از شركت DQS گرديد.اين شركت در پايان سال 1384 با توجه به ارزيابي صورت گرفته بر اساس مدل EFQM در اولين دوره فرآيند ارزيابي جايزه تعالي گروه سايپا، موفق به دريافت جايزه «لوح زرين تعالي» و در سال 1387 موفق به دريافت «نشان زرين تعالي» گرديد.
همچنين در سال 1385 در راستاي پياده‌سازي مدل تعالي سازماني (EFQM)، اين شركت موفق به اخذ گواهينامه «اشتهار به تعالي» از شركت DQS آلمان و نيز گواهي «تعهد به تعالي» از سازمان ملي بهره‌وري و تعالي سازماني گرديد.
به دنبال آن در سال 1386 شركت موفق به اخذ «تقديرنامه» و در سال 1387 موفق به اخذ «تقدير نامه 4 ستاره» از سازمان ملي بهره‌وري و تعالي سازماني گرديد.
در سال 1386 از طرف موسسه بين‌المللي CAPITAL INTELLIGENCE رتبه‌بندي اعتباري شركت رايان سايپا مورد ارزيابي قرار گرفت و مجموعا برابر رتبه‌بندي كشوري تعيين گرديد.
چشم‌انداز
گروه رايان‌سايپا عبارت است از: تبديل شدن به قطب مالي / اعتباري در كشور كه قابليت ايجاد ارتباطات و پيوندهاي عملياتي با سياست‌هاي مشابه جهاني را داشته باشد.
ماموريت
گروه رايان‌سايپا عبارت است از: ارائه خدمات اعتباري، مالي، بيمه‌اي و كارت، به‌خصوص ليزينگ باكيفيت و قابل‌رقابت و به موقع به شركت‌هاي گروه سايپا به طور خاص و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي به طور عام، از طريق تجهيز منابع، تخصيص اعتبار و ليزينگ، مديريت بهينه منابع مالي، خدمات بيمه‌اي و كارت با توجه به مشتري‌مداري، مشاركت كاركنان، احترام به ديگران و همچنين رضايت ذي‌نفعان.
اهداف كلان
گروه رايان‌سايپا عبارت است از: 1 - تجهيز منابع مالي، 2 - تخصيص اعتبار،3 - مديريت بهينه منابع مالي، 4 - توسعه و نوآوري خدمات بيمه‌اي 5 - توسعه و نوآوري خدمات كارت.
 مطالعات استراتژيك
گروه رايان‌سايپا از ابتداي تشكيل، برنامه‌ريزي استراتژيك را در همه حركات خود در نظر داشته است. برنامه‌ريزي استراتژيك فرآيندي است كه براي هماهنگي بين منابع داخلي و فرصت‌هاي خارجي انجام مي‌گيرد. اين فرآيند عناصري مانند چشم‌انداز، ماموريت، اهداف كلان و خرد را در نظر گرفته و جهت حركت شركت را براي رسيدن به اهداف مذكور تعيين مي‌كند. تجارب سه ساله گذشته گروه از مطالعات استراتژيك نتايج زير را فراهم آورده است:
* تغييرات محيطي را تحليل و شرايط عكس‌العمل مناسب در برابر تغييرات را فراهم آورده است.
* نيازهاي لازم براي تعريف مجدد ساختارهاي سازماني را به وجود آورده است.
* به مديران كمك كرده تا درك روشن‌تري از سازمان داشته و در تصميم‌گيري‌هاي خود اهداف كلان و جهت حركت خويش را در نظر بگيرند.
* تفكر آينده‌نگري را در كاركنان تشويق كرده و باعث افزايش انگيزه آنان در مشاركت موثر شده است.
* اولويت‌هاي سازماني شناسايي‌شده و تاكتيك‌هاي به‌موقع اتخاذ شوند.
* فرصت‌هاي بازار شناسايي‌شده و زمان و منابع به فرصت‌هاي مناسب‌تر تخصيص و برنامه‌هاي عملياتي موثرتر، تدوين گردد.
گروه رايان‌سايپا هر ساله به شناسايي و تحليل متغيرهاي محيطي خود مي‌پردازد و توانمندي‌هاي داخلي خود را سنجيده و با تشخيص فرصت‌ها و تهديدهاي بيروني تلاش مي‌كند تا برنامه‌هايي براي حركت موثر‌تر جهت غلبه بر آن تهديدها يا استفاده از فرصت‌هاي پيراموني خود، تدوين كند.سال 1387 نيز از نظر محيطي براي حركت گروه، سالي پرآشوب و پرتهديد بود و به اين لحاظ بر شناسايي فرصت‌هايي موجود و احتراز به‌موقع از تهديدهاي محيطي در شرايط PEST (اقتصادي، سياسي، ‌اجتماعي، فني و قانوني) تاكيد فراوان به‌عمل آمد.در سال 1387 براي تحقق اهداف كلان پروژه‌هاي متعددي در زمينه‌هاي ليزينگ، بيمه‌گري و PSP (خدمات پرداخت) تعريف شد و تمامي تلاش كاركنان معطوف به اجراي هر يك گرديد.
از آن جمله مي‌توان به پروژه‌هاي زير اشاره نمود: كنترل مطالبات معوق، افزايش رضايت مشتريان، كسب امتياز بيشتر از 400 در جايزه تعالي براساس مدل EFQM در سطح ملي، اخذ مجوز تاسيس بانك رايان،‌ اخذ مجوز ليزينگ رايان‌سايپا، افزايش خلاقيت و نوآوري پرسنل، افزايش رضايت پرسنل، تحقق پروژه‌هاي بهبود، بهينه كاوي، پروژه‌هاي بيمه‌اي جديد و توسعه PSP (خدمات پرداخت) در سطح كشور.
عملكرد شركت‌هاي فرعي
شركت رايان‌سايپا به منظور راه‌اندازي كارت‌هاي خريد نقدي،‌ مطالعات و بررسي‌هايي را از سال 1378 آغاز كرد و با فراهم شدن مقدمات  اوليه و خريد شركت انوار امين از ابتداي سال 1379 با داشتن تجهيزات فني و نرم‌افزار مربوطه و در اختيار گرفتن ساير امكانات امين كارت، عملا ارائه خدمات مربوط به كارت‌هاي نقدي را با نام سايپا كارت آغاز نمود. به دنبال اين اقدامات، شركت سايپا كارت در تاريخ 05/05/1379 به شماره 165137 در اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري تهران به ثبت رسيد. سايپاكارت از ابتداي سال 1380 با تركيب سازماني جديد و با انتقال كليه حساب‌ها و دارايي‌هاي انوارامين كار خود را دنبال نموده است. فعاليت شركت سايپاكارت در راستاي ارائه خدمات ويژه به مشتريان از طريق كارت‌هاي هوشمند طي سال 1383 با توجه به توصيه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محدود به شركت‌هاي گروه سايپا گرديد. در نيمه دوم سال 1383 همزمان با اعلام مقررات حاكم‌ بر موسسات ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) از سوي بانك مركزي، شركت درخواست خود را جهت دريافت مجوز PSP تسليم بانك مركزي نمود كه در تاريخ 6/9/1384 موفق به اخذ مجوز فعاليت در زمينه فوق از بانك مركزي گرديد.با توجه به لزوم پيوستن به شبكه بانكي 49% از سهام سايپا كارت به شركت سرمايه‌گذاري صنعت و معدن و شركت سرمايه‌گذاري آتيه دماوند واگذار گرديد و نام شركت به سايان كارت تغيير يافت. شركت سايان كارت در طول سال 1386 اقدام به استقرار سيستم مديريت كيفيت نموده و در بهمن‌ماه 1386 موفق به اخذ گواهينامه مديريت كيفيت 2000-9001 ISO از شركت TUV NORD گرديد.اين شركت در پايان سال 1386 با توجه به ارزيابي صورت گرفته براساس مدل EFQM در سومين دوره فرآيند ارزيابي جايزه تعالي گروه سايپا، موفق به دريافت «گواهينامه اهتمام در مسير
تعالي» گرديد.
شركت خدمات بيمه رايان سايپا
انديشه ارائه خدمات بيمه‌اي در گروه خودروسازي سايپا، پس از تاسيس شركت رايان سايپا و در جهت بخشي از سياست‌هاي سايپا در راستاي مشتري‌مداري و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي بيمه‌اي شركت‌هاي گروه شكل گرفت و از نيمه دوم سال 1379 به‌صورت طرح در شركت رايان سايپا آغاز شد. در تاريخ 18/11/1379 شركت خدمات بيمه‌اي رايان سايپا با شماره ثبت 171318 تاسيس شد و انجام خدمات بيمه‌اي به اين شركت محول گرديد.
اين شركت در سال 1382 به‌عنوان اولين شركت نمايندگي بيمه موفق به اخذ گواهينامه ايزو 9001 گرديد. در سال 1386 در راستاي پياده‌سازي مدل تعالي سازماني موفق به دريافت گواهينامه «تعهد به تعالي» از سازمان ملي بهره‌وري و تعالي سازماني گرديد.
شركت خدمات بيمه سايان
تاريخچه فعاليت: شركت خدمات بيمه‌اي سايان در تاريخ 22/08/85 به‌صورت شركت سهامي خاص و با مجوز بيمه مركزي ايران با شماره 284029 در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيد.اين شركت در سال 1386 موفق به اخذ گواهينامه ايزو 2000-9001 گرديد. در اسفندماه 1387 با انجام مميزي صدور گواهينامه از سوي شركت
TUV NORD شركت بيمه سايان به‌عنوان اولين شركت دارنده گواهينامه 9001:2008 ISO در صنعت بيمه موفق به دريافت اين گواهينامه گرديد.

 

 


نقل از روزنامه دنیای اقتصاد


مطالب مشابه :


پیش ثبت نام ال 90

ميخ در مخ - پیش ثبت نام ال 90 - روانشناسي - پزشكي - شعر - اطلاعات عمومی - و هزاران مطلب مورد
ثبت نام پويان محمدي در باشگاه سايپا

شلمانیوز : گیلان ، لنگرود ، شلمان - ثبت نام پويان محمدي در باشگاه سايپا - ( حب الاوطن نصف
آغاز ثبت نام طرح جایگزینی خودروهای فرسوده شرکت سایپا با تسهیلات ویژه در سال 1391

سایپا95 - آغاز ثبت نام طرح جایگزینی خودروهای فرسوده شرکت سایپا با تسهیلات ویژه در سال 1391
جزييات طرح سايپا براي جايگزيني خودروهاي فرسوده

رپرتاژ آگهی - جزييات طرح سايپا براي جايگزيني خودروهاي فرسوده - معرفی محصولات جدید شرکتها به
گزارش مجمع سال 87 شرکت رایان سایپا

1 - كليات پيشينه: شركت رايان سايپا ابتدا با نام شركت توليد قطعات برقي خودرو سايه روا (سهامي
تاریخچه گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا(سمیکو)

312499 مورخه 28/9/1386 در اداره کل ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی در تهران به ثبت نام فرد به سايپا. 3.
برچسب :