متلک جدید به قالیباف بخاطر پلاسکو!


روزنامه شهروند در ستون طنز خود به مقایسه حادثه پلاسکو و یازده سپتامبر توسط شهردار تهران و اقدامات عجیب ترامپ پرداخت.

 

اخباراجتماعی  ,خبرهای  اجتماعی ,قالیباف