فیلم آموزشی هرس انگور

در این فیلم آموزشی با انواع روش های هرس سبز و خشک اشنا می شوید.

باغ های را که سیستم تربیتی انها کوردون پاچراغی و.... است همراه با توضیحات مشاهده می کنید.

هرس درخت مو:

منظور از هرس

منظور از هرس ايجاد تعادل بين ريشه و قسمتهاي هوايي است

زمان هرس :

زمان هرس خشك از 15 الي 20 روز پس از برگ ريزان شروع و تا اندكي قبل از شكفتن جوانه ها در اوايل بهار ادامه دارد . هرس مو در مناطق سردسير اكثرا در اواخر ماههاي زمستان و اوايل بهار انجام مي شود . زيرا انتخاب شاخه هاي يكساله مو و يا شمارش تعداد جوانه ها براي نگهداري به هنگامي كه درخت شاخ و برگ خود را از دست داده آسانتر است

انواع هرس : 1 - هرس فرم دهي 2 - هرس بار دهي

1-هرس بار دهي : براي هدايت شاخه ها و تنه و يا بطور كلي اندام رويشي گياه از آغاز كاشت تا شروع بهره برداري انجام مي شود . انواع هرس فرم كه با توجه به شرايط آب و هوايي در مناطق اجرا مي شود

 شامل : فرم خزنده - پا چراغي - داربستي - سيستم كوردون

- فرم خزنده يك تنه بسيار كوتاه دارد كه 3 تا بازو روي آن وجود دارد و بازوها هم سطح زمين هستند

- فرم پا چراغي در اين روش تنه 50 تا 150 سانتيمتر از سطح زمين ارتفاع دارد و روي تنه 5 تا 8 بازو نگهداري مي شود

-فرم داربستي تنه بيش از 2 متر ارتفاع دارد و بيشتر در منازل استفاده مي شود

-سيستم كوردون تنه 150 تا 170 سانتيمتر ارتفاع دارد و بازوها در 3 رديف و به فاصله 50 سانتيمتر از هم روي سيم هدايت مي شوند . بيشتر براي مناطق نيمه گرمسيري مناسب است .

2-هرس بار دهي :

شامل هرس خشك و سبز مي باشد

-هرس خشك در زمان خواب گياه انجام مي شود . هدف آن حذف شاخه هاي مازاد و انتخاب شاخه هاي بارده مي باشد

-هرس سبز در دوره رويش گياه و معمولا در تابستان انجام مي شود . در اين هرس شاخه هاي پا جوش و تنه جوش و ترك كه باعث ضعيف شدن درخت مي شود حذف شده و همچنين بخشي از شاخه هاي ميوه دهنده كه رشد زيادي كرده و مانع رسيدن هوا به داخل درخت مي شوند در هرس تابستانه حذف مي گردند

اهداف هرس:

1-تنظيم توليد ميوه از طريق حذف جوانه هاي بارده

2-استفاده از نور خورشيد براي رسيدن محصول

3-حفظ سيستم تربيت

 

منبع متن کشاورز تنها

نرم افزار : از مجموعه نرم افزارهای جهاد کشاورزی


مطالب مشابه :


آموزش هرس درخت انگور

بزرگنمائی: آموزش هرس درخت انگور آموزش هرس درخت انگوردر اینجا با انواع روش های هرس سبز و خشک
فیلم آموزشی هرس انگور

فیلم آموزشی هرس انگور. در این فیلم آموزشی با انواع روش های هرس سبز و خشک اشنا می هرس درخت مو:
درخت مو انگور نحوه و روش پیوند انگور

درخت انگور | تکثیر و پیوند درخت انگور برگزاری دوره های آموزش هرس و پیوند درختان
آموزش کاشت انگور

آموزش باغبانی, آموزش کشت انگور, آموزش پرورش انگوربرچسب ها : آموزش هرس درخت انگور,
انگور

عمر درخت انگور به طور هرس انگور پس از اولین فصل رشد در سوالات استخدامی آموزش و
فيلم هرس درخت سيب + دانلود

آموزش مجازی آشپزی و شیرینی‌پزی در فيلم هرس درخت سيب( بسيار آموزنده است حتما دانلود كنيد )
داشـــــــــــت انـــــــگــــــــــور

مهمترین هرس های درخت انگور عبارتند از ۱/ هرس
هرس کردن (مو _ انگور)

در هرس زمستانی درخت انگور برخلاف هرس سایر میوه ها شاخه ها را بلافاصله از بالای آموزش bmx.
برچسب :