ختم سوره توحید هدیه به حضرت علی علیه السلام :ابتدا دو رکعت نماز حاحت بخواند سپس صد صلوات و بعد از آن


۴۴۴ مرتبه سوره توحید به نذر حضرت علی


علیه السلام بخواند و به روح حضرت هدیه کند . ۴۰۰ مرتبه در یک مجلس


بخواند و ۴۴ عدد آن را گرو نگه دارد


تا حاجت برآید . بسیار سریع الاثر است . در شب جمعه بهتر است .


 

 

 

منبع : گوهر شب چراغ ج ۱ ص ۱۴۰


وبلاگ دعا و اذکار

 

 

 

 


مطالب مشابه :


آیه قرآن برای رونق کسب و کار و تجارت

هر کس این آیه را بعد از نماز جمعه یا بعد از نماز ظهر بنویسد و در خانه یا مامی سایت. بازار
این ختم را هدیه به امام رضا(ع) کنید تا حاجت بگیرید

تا روز جمعه ختم نماید و در وقت خواندن با کسی حرف نزند و در خلوت بازار. جهان نیوز مامی سایت.
دفع شر مزاحم ودشمن از زندگی:

[ جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲ ] [ ۲۲: نی نی سایت. مامی سایت. بازار
دعا براي جهت رسيدن به مقامهاي عالي و مناصب عاليه

[ جمعه بیستم تیر 1393 ] بازار خبر. زیبا شو مامی سایت.
دعایی به جهت برآمدن حاجت از شیخ بهاءالدین عاملی بسیار مجرّب است

مامی سایت. بزرگترین از شیخ بهاءالدین عاملی رسیده که در شب جمعه این بازار. جهان
آدم نمک نشناس

[ جمعه شانزدهم آبان ۱۳۹۳ ] بازار خبر. زیبا شو مامی سایت.
ختم سوره فتح براي هر حاجتي

مامی سایت. بزرگترین جمعه 11 مرتبه. تاريخ بازار خبر. زیبا شو
برای رفع اضطرار و گرفتاری دنیوی و اخروی و بیرون آمدن از بن بست :

[ جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ] مامی سایت. بازار
ختم هفت سوره در هفته جهت برآمدن حاجات :

مامی سایت. بزرگترین جمعه : سوره سجده بازار خبر. زیبا شو
ختم سوره توحید هدیه به حضرت علی علیه السلام :

مامی سایت. بزرگترین تا حاجت برآید . بسیار سریع الاثر است . در شب جمعه بهتر است . بازار خبر
برچسب :