انشای برگزیده - مهدی وحیدی - کلاس سوم نمونه قدس

درموردبیت « بنی آدم اعضای یک پیکرند  /  که درآفرینش زیک گوهرند» انشایی بنویسید.                       

از جمله بیت هایی است که از شاعر بزرگ ما ایرانیان(سعدی)در کنار دیگر بیت های او سروده شده است.ابو محمد مصلح بن عبدالله مشهور به سعدی شیرازی ومشرف الدین(606الی691هجری قمری) شاعر ونویسنده پارسی گوی ایرانی است.شهرت او بیشتر به خاطر نظم و نثرآهنگین گیراوقوی اوست.مقامش نزد اهل ادب تا بدان جاست،که به وی لقب استاد سخن داده اندوآثار معروف وی کتاب گلستان در نثروبوستان دربحرمتقارب و نیزغزلیات اوست واین بیت نیز درگلستان آمده است. این استاد سخن بیتی رادرکنار سایر بیت هایش سروده است که بسیار مشهور و متمایزبوده و در مجموعه پیامهای فضا پیمای ویجر برای فضاهای دور دست فرستاده شده است .

این شعر به عنوان پیام برگزیده است،هم چنین شنیدن پیام فارسی برای ساکنان فضا از وب گاه ویجر وناسا خوش حال انگیز است وحتی این پیام چنان دارای معنا ومفهوم بزرگی است که آدم های بزرگی ازجمله باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحدۀ آمریکا نیز در پیام نوروزی سال 2009 این بیت از سعدی را قرائت کرد که شاعر می گوید:

  بنی آدم اعضای یکدیگرند                                       که درآفرینش زیک گوهرند

 چو عضوی به دردآورد روزگار                                دگر عضوها را نماند قرار 

 و دبیرکل سازمان یونسکودرسخنرانی خود این شعر را برای حضار خواند.و همچنین مصراع اول بیت اول  به صورت بنی آدم اعضای یک پیکرند نیزنوشته می شود.اما بنا به نسخه هایی که از مصححان چاپ شده است کلمه  «یک دیگرند »در مصراع اول بیت اول به صورت یک پیکرند نیامده است .کلاٌ در هیچ یک از نسخه های خطی گلستان نیامده است.

مجتبی مینوی درباره ی این مو ضوع می نویسد صحیح شعر سعدی همان اعضای یکدیگرند است واین مضمونی از عبارات معروف عصر سعدی بوده واو جمله را که زبانزد بوده است به قلم درآورده است.همچنین این بیت نیز درسال 89 برروی اسکناس های یکصد هزار ریالی چاپ شد.

قرآن کریم در مورد این شعر می فرما ید:

هر کس،فردی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد،چنان است که گویی همه انسان هارا کشته و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که همه مردم را زنده کرده است.                                                                                     

حضرت محمد(ص) نیز در مورد این شعر می گوید:   

«   مثل مومنان جمله،چون یک تن است چون یک اندام را رنجی رسد،همه ی اندام ها آگا هی یابند،و رنجور شوند.»

مفهوم این متن:مثل مومنان در دوستی و ابراز رحمت و عا طفه به یکدیگر،مثل پیکر است .هر گاه عضوی ازان دردمند شود،دیگر اعضای پیکر،با بی خوابی وتب،با آن عضو همدردی می کنند. محمد جوینی نیز می فرماید:                               

 «گر کسی گوید تورا از حال خویش         گوش با درد دل آن عاجز دل ریش کن»       

  مفهوم بیت فوق: که اگر کسی از حال خود دردلی با تو کرد گر که عاجز ونا توان هستی ونمی توانی کمکش کنی لا اقل به حرف او گوش کن که تأثیر زیادی بر خود شخص دارد.  همه ی انسان ها انتظار دارم اگر کسی به همدلی همدردی نیاز دارد،کمک کند واگر کمک نکند شایستۀ انسان گفتن نیست.         

           تهیه وتنظیم:مهدی وحیدی


مطالب مشابه :


انشای برگزیده دانش آموزان - مهدی مهره کش - مدرسه راهنمایی نمونه قدس

مهد ادب - انشای برگزیده دانش آموزان - مهدی مهره کش موضوعات مرتبط: انشا های برگزیده دانش
انشای برگزیده دانش آموزان - علیرضا اسمعیل زاد - مدرسه راهنمایی نمونه قدس

مهد ادب - انشای برگزیده دانش آموزان - علیرضا اسمعیل زاد انشا های برگزیده دانش
انشای برگزیده دانش آموزان - سجاد پور ناجی ایران - مدرسه راهنمایی نمونه قدس

مهد ادب - انشای برگزیده دانش آموزان - سجاد پور ناجی ایران انشا های برگزیده دانش
زنگ انشا (وقتی باران به صدا در می آید...)

زنگ انشا (وقتی باران اری شقایق های لطیف ان دشت را برای شکفتن برگزیده نغمه های چک چک
قسمتی از انشای نماز برگزیده در مسابقات

آن ولی ما موظفیم در برابر نعمت های بیکران خدا او قسمتی از انشای نماز برگزیده انشا نماز
زنگ انشا

بهانه های دلتنگی - زنگ انشا - فرهنگی اجتماعی ادبی طنز دوبیتی های برگزیده یک فنجان
انشای برگزیده - مهدی وحیدی - کلاس سوم نمونه قدس

مهد ادب - انشای برگزیده - مهدی وحیدی - کلاس سوم نمونه قدس انشا های برگزیده دانش
برچسب :