دانشکده کشاورزي شيروان

نگاهي به دانشکده کشاورزي شيروان

قدرتي- بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، بر اساس سياست هاي وقت وزارت فرهنگ و آموزش عالي و موافقت نامه شوراي عالي در سال 62 و بازگشايي وزارت متبوع، آموزشکده کشاورزي شيروان با ظرفيت نهايي 800 دانشجو احداث شد.دانشگاه فردوسي مشهد به منظور احداث اين آموزشکده با خريد 206 هکتار زمين به همراه 6 حلقه چاه و ادوات کشاورزي از بنياد جانبازان اقدام هاي موثري را انجام داد. مطالعات طرح ساخت و تجهيز آموزشکده در سال 67 با زيربناي 10 هزار و 850 مترمربع در مرحله نخست و 7 هزار و 750 مترمربع در مرحله دوم انجام شد.در فاز نخست احداث آموزشکده شامل احداث ساختمان آموزشي با زيربناي 2 هزار و 900 مترمربع و مهمان سراي استادان با زيربناي 420 مترمربع انجام شد که در حال بهره برداري است. هم چنين محوطه فضاي آموزشکده 5/22 هکتار است. فاز دوم دانشکده شامل کارگاه ها، مسجد، سالن اجتماعات و خوابگاه جديد است که تاکنون عمليات ساختماني آن شروع نشده است. اين آموزشکده فعاليت آموزشي خود را با پذيرش 30 دانشجو در رشته فناوري توليد هاي گياهي بر اساس موافقت وزارت علوم از سال تحصيلي 72-71 آغاز کرد و تاکنون 8 دوره دانش آموخته در رشته توليدات گياهي داشته است. رشته تحصيلي فناوري مرتع و آبخيزداري از سال 74 در اين دانشکده راه اندازي شد که تاکنون 4 دوره دانش آموخته داشته است. هم چنين در اين رشته تحصيلي، آموزشکده کشاورزي شيروان نسبت به مراکز مشابه از لحاظ کمي و کيفي در کشور در جايگاه برتري قرار دارد. در حال حاضر 136 دانشجو در اين دانشکده مشغول به تحصيل هستند.


مطالب مشابه :


دانشکده کشاورزي شيروان

» دانشكده پروفسور حسابي » پژوهش سراي دانشکده کشاورزي شيروان . شنبه 30 مرداد1389 ساعت
دانشگاه آزاد شيروان

» دانشكده پروفسور حسابي که دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان با کادر علمي مجرب مي تواند
دانشگاه علمی کاربردی

» دانشكده پروفسور حسابي » شهرداري شيروان » مجمع امور صنفي » اداره تبليغات اسلامي
فرودگاه شیروان...(374)

» دانشكده پروفسور حسابي قدرتي گام هاي اوليه براي احداث و راه اندازي فرودگاه شيروان
مسكن مهر

» دانشكده پروفسور حسابي در اين ارتباط، رئيس اداره تعاون شيروان هم مسکن و شهرسازي را
دانشگاه پيام نور

» دانشكده پروفسور حسابي و توسعه دانشگاه پيام نور شيروان، تا دريافت زمين و سرمايه
امام زاده

» دانشكده پروفسور حسابي شيروان آسفالت شد.به گزارش روابط عمومي اداره کل اوقاف و امور
تصادف

» دانشكده پروفسور حسابي احتياطي ناشي از خواب آلودگي راننده وانت نيسان در محور شيروان
اخبار آموزش و پرورش

» دانشكده پروفسور حسابي قهرمان سبحاني كارشناس ادبي اداره آموزش و پرورش شيروان گفت:
برچسب :