اقدامات معاون اجرایی در ابتدای سال

در شروع سال تحصیلی و پروژه مهر، از اقدامات اساسی معاونت اجرایی مدارس جهت پروژه مهر با نظارت مدیر می توان به موارد زیر اشاره نمود.

فعالیت های  اداری ، دفتری و مالی

1 - چینش پرونده‌ها بر اساس حروف الفبا یا سال تحصیلی .
2- جدا نمودن ترک تحصیل‌ها ، فارغ تحصیلان .... بر اساس محل سکونت .
3- اختصاص یک کمد به امور بانکی پرونده‌های دانش آموزان ، پرونده همکاران ، بخشنامه‌ها و ...
4- کنترل پرونده‌های جدید .
5- به روز بودن امور مالی مدرسه ورعایت ضوابط وقوانین مربوط به این امر.
6- حضور دفتردار حداقل درهفته دوروز در آموزشگاه .
7- تکریم ارباب رجوع جهت پاسخگویی سریع.

8-بررسی پرونده‌ها و رفع معایب.
9- جداسازی اطاق مخصوص بایگانی.


مطالب مشابه :


شرح وظایف معاون اجرایی

شرح وظایف معاون اجرایی مدارس باسلام :با توجه به درخواست های متعدد مدیران شرح وظایف معاونین
شرح وظايف معاون مدرسه

همیار مدیر دوره ی ابتدایی - شرح وظايف معاون مدرسه - اداری- آموزشی- تربیتی راجع به مدیریت
شرح وظایف عوامل اجرایی 1

شرح وظایف عوامل مديريت مدرسه، تراكم ازقبيل معاون، دفتردار
شرح وظایف پست های سازمان مدارس

گروه مدیران متوسطه بن رود - شرح وظایف پست های سازمان مدارس - وبلاگ آموزشی گروه مدیران متوسطه
موضوع تحقيق:معاون اجرائی و مسائل تربيتی آموزشگاه ---تهيه كننده :حقمراد خانی

همکاری در جهت حسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان مدرسه و هزار دفتردار مدرسه
اقدامات معاون اجرایی در ابتدای سال

معاونت اجرایی مدرسه 6- حضور دفتردار حداقل درهفته دوروز در آموزشگاه . شرح وظایف.
یک تجربه موفق از معاونین مدرسه راهنمایی ابرار خانم باباخانیها

تجربیات معاونین راهنمایی ناحیه1قزوین - یک تجربه موفق از معاونین مدرسه راهنمایی ابرار خانم
صورتجلسه جلسه دوره اي مديران مدارس راهنمايي پسرانه منطقه زرین شهر – فروردین 1389

- در نظر گرفتن مدرسه ای واحد در فولاد شهر جهت در شرح وظایف به دفتردار در
گزارش شناخت

اهداف و وظایف اساسی ها و وظایف مدرسه و ترسیم چشم دفتردار
برچسب :