بيانيه گروه مشاوران جوان بنياد تعاون ناجا

انقلاب اسلامي، باعث شكل‌گيري بيداري اسلامي در جهان اسلام شد

خبرگزاري فارس: گروه مشاوران جوان بنياد تعاون ناجا به مناسبت سقوط فرعون مصر بيانيه‌اي را صادر كرد.

به گزارش خبرنگار انتظامي فارس، گروه مشاوران جوان بنياد تعاون ناجا به مناسبت سقوط فرعون مصر بيانيه‌اي را صادر كرد. در اين بيانيه آمده است: "ان تنصروالله ينصركم و يثبت اقدامكم " با همه جانبه نگري به تحولات مصر، مي‌توان اين حقيقت را به وضوح مشاهده كرد كه انقلاب مردم اين كشور از يك سو ريشه در آزادانديشي و اسلام خواهي دارد و از سوي ديگر منبعث از انقلاب اسلامي است.

گرچه دشمنان مي خواهند آنرا به وضعيت معيشتي و اقتصادي مرتبط كنند وليكن همگان فهميده‌اند كه انقلابي كه از نداي الله اكبرها و نماز جمعه برخيزد اسلامي است نه اقتصادي.

انقلاب اسلامي ايران خودآگاهي مسلمانان را به منصه ظهور رساند و عامل بازيابي هويت آنان شد. رستاخيز اسلامي ملت ايران، باورهاي ديني را در توده هاي مردم مسلمان بيش از پيش تحكيم كرد و عامل اساسي اسلام گرايي در ميان نخبگان مسلمان به ويژه جهان عرب شد.

همچنين تاثير عميق انقلاب اسلامي، باعث شكل‌گيري بيداري اسلامي در جهان اسلام شد و ارزش‌هايي همچون ظلم ستيزي، آزادي خواهي، استقلال طلبي، عدالت خواهي و ... را به ارزش‌هاي مسلط در جوامع اسلامي تبديل كرد.

بيداري اسلامي در منطقه بسيار فراتر از ناسيوناليسم عربي عمل كرد و با بسيج نيروها، رهيافت مقاومت اسلامي را پيش روي مسلمانان قرار داد. اين رهيافت بن‌بست‌هاي القايي را كنار زد و عامل توقف توسعه‌طلبي و قدرت‌يابي رژيم صهيونيستي و قدرت‌هاي استكباري شد.

بيداري اسلامي و مقاومت اسلامي تحولات منطقه را وارد مرحله جديدي كرد كه از آن به تكوين خاورميانه اسلامي ياد مي‌شود. بر اين اساس آمريكا براي ممانعت از شكل‌گيري خاورميانه اسلامي و همچنين مقابله با بيداري و مقاومت اسلامي، سعي كرد با استفاده از مولفه‌هاي برتري نظامي و ترويج دموكراسي، طرح خاورميانه بزرگ و خاورميانه جديد را اجرايي كند.

اما اقدامات محور آمريكا، غرب و رژيم صهيونيستي (جنگ پيش دستانه و تهاجم نظامي به منطقه، دولت سازي، فرهنگ‌سازي، كشورسازي و ...) نتوانست مانع از گسترش بيداري اسلامي، تضعيف و مهار مقاومت اسلامي شود و برعكس اشتباهات استراتژيك محور آمريكا با پيروزي مقاومت اسلامي لبنان و فلسطين در جنگ‌هاي 33روزه و 22روزه، از يك سو عامل برجسته‌تر شدن رهيافت مقاومت اسلامي شد و از سوي ديگر روند تحولات تكوين خاورميانه اسلامي را پرشتاب تر از قبل كرد.

بنابراين نگاه همه جانبه به تحولات و انتفاضه مردم مصر مؤيد دو نكته اساسي است:
- تحولات مصر ريشه در اسلام خواهي مردم اين كشور و گسترش امواج بيداري اسلامي دارد.
- تحولات اين كشور قطعه‌اي بسيار مهم و تعيين كننده از پازل شكل‌گيري خاورميانه اسلامي است.

وقوع تحولات برق آسا و غير منتظره در مصر، رژيم مبارك و بازيگران منطقه‌اي و بين‌المللي را غافلگير كرد. در اين مرحله امريكا و برخي از كشورهاي غربي با انجام عمليات فريب و جنگ رواني چنين القاء كردند كه رويدادهاي خاورميانه و آفريقاي عربي، تحولات از قبل طراحي شده بوده كه براي انجام اصلاحات مورد نظر آنان شكل گرفته است.

در اين راستا پوشش دادن به ناكارآمدي سيستم‌هاي اطلاعاتي، ناتواني دستگاه ديپلماسي و عدم بهره‌گيري ساير بازيگران از فرصت تحولات مصر از جمله دلايل انجام عمليات فريب و جنگ رواني بود.

بعد از اين مرحله امريكا، اروپا و رژيم صهيونيستي حمايت صريح و آشكار خود را از رژيم مبارك اعلام داشتند و در عين حال در صدد برآمدند تا با مديريت رسانه‌اي از بازتاب يافتن واقعيات صحنه تونس و مصر جلوگيري كنند. در اين گام اقدامات محور مذكور موضوعات زير را شامل مي‌شود:

- حذف مولفه اسلام خواهي از تحولات منطقه و مطالبات مردمي و جايگزين كردن مؤلفه اقتصادي
- عدم انعكاس جهت‌گيري‌هاي ضد آمريكاي و ضد صهيونيستي در تونس و مصر
- سانسور كردن مطالبات مردم تونس و مصر براي تغيير رژيم هاي دست نشانده
- بهره‌گيري از راهبردهاي تبليغاتي و جنگ رواني ايران هراسي و اسلام هراسي براي مخاطبان منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي

رژيم مبارك با حمايت از امريكا، غرب و رژيم صهيونيستي در سومين مرحله از مقابله با اعتراضات مردمي، مديريت بحران از طريق سياست "مشت آهنين " را در دستور كار قرار داد.

گسترده شدن دامنه اعتراضات و ناتواني نيروهاي امنيتي و انتظامي، رژيم مبارك را وادار كرد تا ارتش را به ياري بطلبد. اما عدم تمايل بدنه ارتش به سركوب مردم و نگراني از پيوستن آنان به مخالفين، فرماندهان را وادار كرد كه براي جلوگيري از فروپاشي ارتش، به ظاهر اعلام بي طرفي نمايند. اين اعلام بي طرفي از سوي ارتش از يك سو كشورهاي اروپايي را به عبور از مبارك ترغيب كرد و از سوي ديگر مقامات امريكا را براي حمايت رژيم مبارك دچار ترديد كرد.

در اين مرحله حمايت صريح رژيم صهيونيستي از مبارك و اعمال فشار لابي صهيونيست به اوباما، تا حدودي مانع از عبور عملي سردمداران كاخ سفيد از رژيم مبارك شد.

در اين راستا لابي صهيونيست در هشدار به اوباما متذكر شد كه چنانچه وي تحولات مصر را متناسب با ملاحظات رژيم صهيونيست مديريت نكند، در انتخابات 2012 از وي حمايت نخواهد كرد.

حسني مبارك در ادامه سياست مشت آهنين و سركوب تظاهركنندگان ناگزير به اجير نمودن اراذل و اوباش شد كه اين حربه نيز كارساز نشد و بالاخره بعد از 18 روز رويارويي با مردم به ناچار در يوم الله بيست و دوم بهمن از رياست جمهوري كناره‌گيري كرده و علنا نظام ديكتاتوري سقوط كرد.

مي‌توان تبعات زير را براي مناسبات سياسي و ترتيبات امنيتي در منطقه و صحنه بين الملل در آينده پيش بيني كرد:

1- تغيير توازن استراتژيك در منطقه

تغيير در نوع و ماهيت رژيم مصر، توازن استراتژيك در منطقه را بر هم خواهد زد. اين مهم بدون شك منجر به تقويت محور جمهوري اسلامي ايران در برابر محور آمريكا، غرب و رژيم صهيونيستي خواهد شد. چنين شرايطي محوريت ايران را در خاورميانه بيش از پيش تثبيت خواهد كرد.

2- رشد فزآينده بيداري اسلامي و تثبيت مقاومت اسلامي

بدون شك تحولات منطقه اي به ويژه انقلاب مردمي در مصر، روند بيداري اسلامي در منطقه را به صورت غيرمنتظره اي فزاينده ساخته است. اين مهم از يك سو شرايط اسلام گرايي در منطقه را برگشت ناپذير كرده و از سوي ديگر عامل تثبيت رهيافت مقاومت شده است.

3- تسريع روند شكل گيري خاورميانه اسلامي

روند شكل‌گيري خاورميانه جديد با پيروزي انقلاب اسلامي آغاز شد و پس از آن با شكست محور آمريكا در چهار جنگ افغانستان، عراق، 33 روزه و 22 روزه وارد مرحله جديدي شد. اين روند اكنون با تحولات منطقه خاورميانه و افريقاي عربي به ويژه انقلاب مردمي در مصر وارد مرحله حساس و تعيين كننده‌اي شده است. در اين راستا رهبر معظم انقلاب اسلامي با تاكيد بر واقعيت شكل‌گيري خاورميانه اسلامي مي‌فرمايند: "شكي نيست بر اساس حقايق مقدر الهي، خاورميانه جديد شكل خواهد گرفت كه خاورميانه اسلام خواهد بود. "

4- فروپاشي ناتوي عربي:

ايجاد ناتوي عربي متشكل از شش كشور عربي حاشيه خليج فارس، اردن و مصر با محوريت رژيم صهيونيستي، يكي از اقدامات راهبردي امريكا براي مهار بيداري و مقاومت اسلامي در منطقه و به نتيجه رساندن روند سازش بين اعراب با رژيم صهيونيستي بود. بر اين اساس تحولات تونس، مصر، يمن و ... نه تنها اين اقدام راهبردي را عقيم گذارده بلكه با به محاق بردن خط سازش در منطقه، حكومت خودكامه‌ي محور ناتوي عربي را نيز با بحران بسيار جدي مواجه كرده است.

5- قرارگرفتن رژيم صهيونيستي در وضعيت بحران موجوديت و بقاء:

آينده‌نگري نسبت تحولات منطقه، واقعيت جابجايي بنيادين در بازيگران داخلي و كاهش نفوذ شديد بازيگران فرامنطقه‌اي را بيش از پيش مبرهن مي‌سازد. اين شرايط، رژيم اشغالگر قدس را در ضعيف‌ترين حالت قرار داده و بحران موجوديت و بقاء را براي آن رقم مي‌زند.
انقلاب مردمي در مصر با توجه به جايگاه ژئوپلتيكي اين كشور و تاثير آن بر وضعيت امنيتي رژيم صهيونيستي به صورت فزآينده‌اي روند مذكور را تسريع خواهد كرد.

6- ناتواني در مديريت و افول قدرت آمريكا

پيچيدگي و سرعت تحولات منطقه و سردرگمي براي مديريت بر اين تحولات يكبار ديگر عدم توانايي ايالات متحده براي مديريت بر بحران‌ها را به اثبات رساند. اين موضوع گواه بسيار مهمي براي افول قدرت آمريكا است كه در اين رابطه مي‌بايست فعال شدن گسل‌هاي داخلي در ايالات متحده را به عنوان يكي از تبعات ناتواني در مديرت بحران به انتظار نشست.

7- پايان عصر آمريكا در خاورميانه:

تحولات منطقه آغازي است بر يك پايان و آن پايان عصر آمريكا در خاورميانه است.

8- تغيير در ترتيبات امنيتي منطقه:

با آينده‌نگري نسبت به وضعيت منطقه، مي‌توان پيش بيني كرد كه تغيير در ترتيبات امنيتي خاورميانه و آفريقاي عربي از نتايج محتوم اين تحولات خواهد بود كه در اشكال زير گمانه زني مي‌شود.
- اقدام نظامي آمريكا (اشغال صحراي سينا) براي حفظ امنيت رژيم صهيونيستي
- بي ثبات نمودن برخي كشورها در منطقه براي ايجاد توازن استراتژيك
- كشورسازي و تجزيه برخي واحد هاي سياسي در منطقه
- ايجاد تقابل و درگيري هاي منطقه اي بين بازيگران داخلي منطقه
- شكل گيري فاز جديدي از مقاومت اسلامي در منطقه

در پايان گروه مشاوران جوان مدير عامل بنياد تعاون ناجا ضمن تبريك به آزادگان جهان بمناسبت پيروزي گام اول انقلاب مردم مصر، خاطرنشان مي‌كند كه حضرت امام (ره) از ساليان قبل پيش بيني مي‌كردند كه:
"اسلام ابر قدرت‌ها را به خاك مذلت مي‌نشاند.اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدوده‌ي خود را يكي پس از ديگري برطرف و سنگرهاي كليدي جهان را فتح خواهد كرد. "


مطالب مشابه :


هتل‌هاي نرگس در مرحله تجهيز كارگاه است

خبرگزاری میراث فرهنگی _ گردشگری بنياد تعاون ناجا بزرگترين طرح اقامتي- تفريحي کشور را با نام
سایر بنیادهای تعاون

سرمایه گذاری خارجی در ایران - سایر بنیادهای تعاون - اقتصاد سیاسی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها
بيانيه گروه مشاوران جوان بنياد تعاون ناجا

امیرحسین نجم آبادی: - بيانيه گروه مشاوران جوان بنياد تعاون ناجا - ما باید در خدمت انقلاب
ناجا مجموعه بزرگ اقامتي_تفريحي نرگس را در کيش مي‌سازد

بنياد تعاون ناجا، طرح بزرگ مجموعه هتلهاي نرگس را در جزيره کيش تا سال1392 بطور کامل به بهره
تسهیلات قابل ارائه به خانواده بزرگ ناجا در صندوق ذخیره ازدواج

، مستمري بگيران ناجا، خانواده هاي معظم شهداء و كاركنان قرادادي بنياد تعاون ناجا و
بانك‌هاي حكمت ايرانيان، قوامين و دو شركت ديگر فرابورسي شدند

وي در خصوص اين شركتها توضيح داد: بانك قوامين كه بنياد تعاون ناجا يكي از سهامدان اصلي آن است 2
جشنواره شهر ایمن و نمایشگاه ipas 2013

برگزار کننده: شركت ناجی پاس وابسته به بنياد تعاون ناجا مکان برگزاری: مصلای بزرگ امام خمینی
هفته نیروی انتظا می و پذیرش با نو ان برای استخدام زن در نیروی انتظامی

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي . 4- عضويت كادر پايور ناجا (كاركنان بنياد تعاون از
برچسب :