مهم‌ترین نرم‌افزارهای مورد استفاده در مهندسی مکانیک

 • ADAMS (نرم‌افزار شبیه سازی و تحلیل سیستمهای دینامیکی MBD)
 • Working Model (نرم‌افزار شبیه سازی و تحلیل سیستمهای دینامیکی MBD)
 • CosmosMotion (نرم‌افزار شبیه سازی و تحلیل سیستمهای دینامیکی MBD)
 • Visual Hasten (نرم‌افزار شبیه سازی و تحلیل سیستمهای دینامیکی MBD)
 • LS-DYNA (نرم افزار شبیه سازی ضربه و فرایند های انفجاری)
 • AUTODYN (نرم افزار شبیه سازی ضربه و فرایند های انفجاری)
 • Ansys (نرم‌افزاری برای تحلیل مهندسی قطعات در تحلیل‌های دینامیکی FEA)
 • Abaqus (نرم‌افزار تحلیل نیروها و تنشها FEA)
 • Algor (نرم‌افزار تحلیل نیروها و تنشها FEA)
 • CosmosWorks (نرم‌افزار تحلیل نیروها و تنشها FEA)
 • Comsol (نرم‌افزار تحلیل نیروها و تنشها FEA)
 • NASTRAN (نرم‌افزار تحلیل نیروها و تنشها FEA)
 • PATRAN (نرم فزاری برای مدلسازی و ایجاد مدل ریاضی برای حل گر NASTRAN)
 • Marc (نرم‌افزار تحلیل نیروها و تنشها FEA)
 • Nisa (نرم‌افزار تحلیل نیروها و تنشها FEA)
 • Fluent (نرم افزار شبیه سازی حرکت سیالات و حل معادلات مومنتوم به صورت عددی CFD)
 • Gambit (نرم فزاری برای مدلسازی و ایجاد مدل ریاضی برای حل گر Fluent)
 • +Star-ccm (نرم‌افزار محاسبات عددی سیالات CFD)
 • ++FLO (نرم‌افزار محاسبات عددی سیالات CFD)
 • ++CFD (نرم‌افزار محاسبات عددی سیالات CFD)
 • OpenFoam (نرم‌افزار محاسبات عددی سیالات CFD)
 • fidap (نرم‌افزار محاسبات عددی سیالات CFD)
 • Ansys CFX (نرم‌افزار محاسبات عددی سیالات CFD)
 • Autodesk Simulation CFD (نرم‌افزار محاسبات عددی سیالات CFD)
 • CosmosFlowWorks (نرم‌افزار محاسبات عددی سیالات CFD)
 • Matlab (نرم‌افزاری برای نوشتن برنامه و محاسبات ریاضی در مهندسی)
 • Mathcad (نرم‌افزار محاسبات ریاضی و مهندسی)
 • Maple (نرم‌افزار محاسبات ریاضی و مهندسی)
 • Mathematica (نرم‌افزار محاسبات ریاضی و مهندسی)
 • Catia (نرم‌افزار طراحی قطعات بصورت سه بعدی 3D CAD/CAM/CAE)
 • Pro/Engineer-Creo Elements/Pro (نرم‌افزار طراحی قطعات بصورت سه بعدی 3D CAD/CAM/CAE)
 • NX Unigraphics (نرم‌افزار طراحی قطعات بصورت سه بعدی 3D CAD/CAM/CAE)
 • SolidWorks (نرم‌افزار طراحی قطعات بصورت سه بعدی 3D CAD)
 • Autodesk inventor (نرم‌افزار طراحی قطعات بصورت سه بعدی 3D CAD)
 • Autodesk Mechanical Desktop (نرم‌افزار طراحی قطعات بصورت سه بعدی 3D CAD)
 • Microstation (نرم‌افزار طراحی قطعات بصورت دو بعدی 2D CAD)
 • Autodesk Autocad (نرم‌افزار طراحی بصورت دو بعدی 2D CAD)
 • Autodesk Autocad Mechanical (نرم‌افزار طراحی مکانیکی قطعات)
 • Autodesk Autocad MEP (نرم افزار ترسیم نقشه تاسیسات ساختمان)
 • Autodesk Autocad P&ID (نرم افزار ترسیم نقشه پایپینگ و ابزاردقیق)
 • Autodesk Autocad Plant (نرم افزار طراحی پلنت)
 • PDMS (نرم افزار طراحی پلنت)
 • PDS (نرم افزار طراحی پلنت)
 • CaePipe (نرم افزار طراحی پایپینگ)
 • AutoPipe (نرم افزار طراحی پایپینگ)
 • AutoPlant (نرم افزار طراحی پلنت و پایپینگ)
 • EES (نرم‌افزار شبیه سازی و تحلیل سیستمهای ترمودینامیکی و حرارتی)
 • CATT2 (نرم‌افزار جداول ترمودینامیکی)
 • Thermo-Calc (نرم‌افزار شبیه سازی و تحلیل سیستمهای ترمودینامیکی و حرارتی)
 • Thermoflow (نرم افزار طراحی و شبیه سازی نیروگاههای حرارتی)
 • Carrier HAP (نرم افزار طراحي سيستم هاي تهويه مطبوع از شركت كرير آمريكا)
 • CADVent (نرم افزار طراحي سيستم هاي تهويه مطبوع)
 • MagiCAD (نرم افزار طراحي سيستم هاي تهويه مطبوع)
 • Aspen B-Jac (نرم افزار طراحی مبدلهای حرارتی)
 • Aspen HTFS (نرم افزار طراحی مبدلهای حرارتی)
 • CFTurbo (نرم افزار طراحی توربوماشین)
 • Numeca FINE/Turbo (نرم افزار طراحی توربوماشین)
 • Autodesk Alias Automotive (نرم افزار طراحی بدنه خودرو)
 • GT Suite (نرم افزار طراحی موتور خودرو)
 • Engine Analyzer Pro (نرم افزار طراحی موتور خودرو)
 • CarSim (نرم‌افزار شبیه سازی و تحلیل دینامیکی حرکت خودرو)
 • RcCAD-AirCAD-SpaceCAD-XFLR5 (نرم افزارهای طراحی هواپیما)
 • Autoship-NavCAD-Shipconstructor-Tribon (نرم افزارهای طراحی کشتی)
 • Robotics studio-Webots (نرم افزارهای طراحی ربات)
 • PowerShape (نرم‌افزار مدلسازی تولید قطعات CAD)
 • PowerMill (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
 • MasterCAM (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
 • SurfCAM (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
 • EdgeCAM (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
 • SolidCAM (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
 • ArtCAM (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
 • TopCAM (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
 • TopSolid (نرم‌افزار مدلسازی تولید قطعات CAD)
 • Esprit (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
 • ShopMill (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
 • ShopTurn (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
 • Moldflow (نرم افزار شبیه سازی تزریق پلاستیک)
 • Deform (نرم افزار آنالیز شکل دهی)
 • Autoform (نرم افزار آنالیز شکل دهی)
 • Qform (نرم افزار شبیه سازی آهنگری)
 • Procast (نرم افزار شبیه سازی ریخته گری)
 • Autocast (نرم افزار شبیه سازی ریخته گری)
 • WeldPlanner (نرم افزار شبیه سازی جوشکاری)
 • WeldCAD (نرم افزار شبیه سازی جوشکاری)
 • COADE CADWorx (نرم افزار طراحی پلنت)
 • COADE CAESAR II (نرم افزار تحلیل تنش خطوط لوله)
 • COADE PVElite (نرم افزار طراحی مخازن تحت فشار)
 • COADE TANK (نرم افزار طراحی مخازن ذخیره)
 • pipenet-pipeflow-pipesys-pipesim-pipephase (نرم افزارهای تحلیل جریان پایپینگ)
 • Piping systems fluid flow (نرم افزار تحلیل جریان پایپینگ)
 • Epanet (نرم افزار طراحی لوله کشی منطقه ای و شهری)
 • Primavera (نرم افزار مدیریت و کنترل پروژه)
 • MS Project (نرم افزار مدیریت و کنترل پروژه)
 • PMBOK (نرم افزار مدیریت و کنترل پروژه)
 • Minitab (نرم افزار کنترل کیفیت آماری)


مطالب مشابه :


شیرهای تقلیل فشار

نشریه تاسیسات تهویه شرکت بهران شرکت ایرانول فروشگاه الكترونيكي نرم افزارهاي
اساس كار دي اريتور

نشریه تاسیسات تهویه شرکت بهران شرکت ایرانول فروشگاه الكترونيكي نرم افزارهاي
ترمومترها در تاسیسات

نشریه تاسیسات تهویه شرکت بهران شرکت ایرانول فروشگاه الكترونيكي نرم افزارهاي
تله بخار

نشریه تاسیسات تهویه شرکت بهران شرکت ایرانول فروشگاه الكترونيكي نرم افزارهاي
خمكاري لوله هاي گاز

نشریه تاسیسات تهویه شرکت بهران شرکت ایرانول فروشگاه الكترونيكي نرم افزارهاي
طراحی تیغه های توربین بادی با بازدهی بیشتر

نشریه تاسیسات تهویه شرکت بهران شرکت ایرانول فروشگاه الكترونيكي نرم افزارهاي
عايقهاي حرارتي بر پايه مواد معدني Mineral Insulation

نشریه تاسیسات تهویه شرکت بهران شرکت ایرانول فروشگاه الكترونيكي نرم افزارهاي
دستگاه جوش لوله سبز

نشریه تاسیسات تهویه شرکت بهران شرکت ایرانول فروشگاه الكترونيكي نرم افزارهاي
شناور اثرسطحي چيست؟

نشریه تاسیسات تهویه شرکت بهران شرکت ایرانول فروشگاه الكترونيكي نرم افزارهاي
مهم‌ترین نرم‌افزارهای مورد استفاده در مهندسی مکانیک

نشریه تاسیسات تهویه شرکت بهران شرکت ایرانول فروشگاه الكترونيكي نرم افزارهاي
برچسب :