بافت مرحله ای کفش نوزاد

خانه داری - آموزش بافتنی - بافت مرحله ای کفش نوزاد   
 
طرزبافت- ابتدا ٤٥ دانه سرانداخته و٤رج بافت رکن  ببافیدوسط بافت را علامت بزنید.

دربافت رکن پشت وروی کار از یک جهت بافته می شود.

حال بارنگ دیگر سه رج بافت ساده دارید و دررج بعد ٢تایکی یک ژته و...

akairan

٢تایکی یک ژته بافت را ادامه  دهید.

رج بعد دانه ها همانطور که دیده میشوند بافته شوند.
 
بافت را تا زده ومجددا با نخ اولی دانه گیری نمایید.

جندرج بافت کشبافت ببافید وباز بارنگ ابی بافت ٢تایکی ویک ژ ته را ادامه دهید.

بافت را تازده ومجددا بانخ سفید دانه گیری نمایید.٦دانه وسط را به صورت کشبافت

ببافید ودر شروع واخر بافت به دانه ها اتصال دهید تا لبه فرم بگیرد تا٧تا٨ رج ادامه

دهید.

بافت ٢تایکی یک ژته را ادامه داده ورج برگشت راهم میبافیم.وجند رج بافت رکن می بافید .

بانخ ابی بافت ٢تایکی ویک ژته و.... رج برگشت راهم بافته لبه راتاکرده وبدوزید

بانخ سفید همین بافت را ادامه  دهید.

درز پهلو وکف کفش را دوخته ومنگوله را وصل  کنید.
منگوله را وصل  کنید.

 طرز تهیه منگوله

نخ را چند دور به اطراف یک مقوا بپیجید.

مقوا را از داخل ان خارج کنید

با قلاب چند سانتی متر زنجیره ببافید وبا نخ اضافه دور نخ ها را ببندید.

نخ ها را با قیچی پر داخت کنید تاب ه صورت توپ در ایند.

ویرایش وتلخیص:آکاایران


مطالب مشابه :


بافت ژاکت و شلوار نوزاد

ژاکت نوزاد برای بافتن ژاکت نوزاد که معمولا باید از یقه بافته شود. 60 دانه روی میل بیاندازید.
بافت ژاکت و شلوار نوزاد

ژاکت نوزاد برای بافتن ژاکت نوزاد که معمولا باید از یقه بافته شود. 60 دانه روی میل بیاندازید.
آموزش بافت شلوار

زمستان است - آموزش بافت شلوار - آموزش بافتنی لباس نوزاد. rss . powered by blogfa.com
بافت سرهمی و ژاکت نوزاد

بافت ژاکت و شلوار نوزاد دو بلوز بافتنی بچه تا دو سال بافت مرحله ای کفش نوزاد
طرز بافت شلوار نوزاد

بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین - طرز بافت شلوار نوزاد - - بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین
سرهمی نوزاد

سرهمی نوزاد. می شود که به مرور بافت دیگر را جدا٫ به این صورت پاچه های شلوار جدا
بافت مرحله ای کفش نوزاد

اموزش بافتنی،اموزش، خیاطی،کاردستی وآشپزی - بافت مرحله ای کفش نوزاد - اموزش هنر خیاطی و
برچسب :