رمز بازی Grand Theft Auto: San Andreas برای PS2

رمز بازی Grand Theft Auto: San Andreas برای PS2


رمز بازی Grand Theft Auto: San Andreas برای PS2 فايل ضميمه
نوع فايل: txt Grand Theft Auto5.txt (16.4 كيلو بايت, 0 نمايش)
__________________ Cheat: Infinite Lung Capacity
During game play press DOWN, LEFT, L1, DOWN, DOWN, R2, DOWN, L2, DOWN Cheat: Cars Fly
During game play press UP, DOWN, L1, R1, L1, RIGHT, LEFT, L1, LEFT Cheat: Taxis Have Nitrous and L3 Bunny Hop
During game play press UP, X, TRIANGLE, X, TRIANGLE, X, SQUARE, R2, RIGHT Cheat: Weapon Aiming While Driving
During game play press UP, UP, SQUARE, L2, RIGHT, X, R1, DOWN, R2, CIRCLE Cheat: Traffic is Fast Cars
During game play press UP, L1, R1, UP, RIGHT, UP, X, L2, X, L1 Cheat: Reduced Traffic
During game play press X, DOWN, UP, R2, DOWN, TRIANGLE, L1, TRIANGLE, LEFT Cheat: Spawn Dozer
During game play press R2, L1, L1, RIGHT, RIGHT, UP, UP, X, L1, LEFT Cheat: Gangs Control the Streets
During game play press L2, UP, R1, R1, LEFT, R1, R1, R2, RIGHT, DOWN Cheat: Massive Bunny Hops
CJ has the ability to bunny hop on the bmx over massive distances: TRIANGLE, SQUARE, CIRCLE, CIRCLE, SQUARE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, L2, R1, R2 Cheat: Beach Party
Pedestrians turn into girls wearing swimsuits. Vehicles are also beach style and CJ will be dressed in shorts and sandals. While playing Grand Theft Auto: San Andreas enter: UP, UP, DOWN, DOWN, SQUARE, CIRCLE, L1, R1, TRIANGLE, DOWN Cheat: Spawns a Stunt Plane
CIRCLE, UP, L1, L2, DOWN, R1, L1, L1, LEFT, LEFT, X, TRIANGLE Cheat: Monster Truck
RIGHT, UP, R1, R1, R1, DOWN, TRIANGLE, TRIANGLE, X, CIRCLE, L1, L1 Cheat: Vehicle of Death
Any vehicle the player is using becomes invincible and gains the ability to instantly destroy anything it touches. L1, L2, L2, UP, DOWN, DOWN, UP, R1, R2, R2 Cheat: Get Parachute
LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, UP, DOWN, RIGHT, L1 Cheat: Full Health, Full Armor, $250,000
To have all of the above, press the following while playing GTA: San Andreas: R1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP. Cheat: Weapon Set 2
To unlock the Knife, Pistol, Sawnoff Shotgun, Tec 9, Sniper Rifle, Flamethrower, Grenades, Fire Extinguisher in Unlock some new rides in GTA: San Andreas enter: R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT. Cheat: Weapon Set 3
You can unlock the Chainsaw, Silenced Pistol, Combat Shotgun, M4, Bazooka, Plastic Explosive in Unlock some new rides in GTA: San Andreas during gameplay by pressing R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN. Cheat: Weapon Set 1
To unlock the Bat, Pistol, Shotgun, Mini SMG, AK 47, Rocket Launcher, Molotov Cocktail, Spray Can, Brass Knuckles in Grand Theft Auto: San Andreas enter: R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up. Cheat: Get Rhino
To make a Rhino tank fall from the sky, press the following during gameplay: CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE. Cheat: Wanted Level Up
To raise your Wanted Level, enter the following during gameplay: R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT. Cheat: Spawn Caddy
During game play Press CIRCLE, L1, UP, R1, L2, X, R1, L1, CIRCLE, X Cheat: Spawn Stretch
During game play press R2, UP, L2, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT. Cheat: Drive on Water
During game play press RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, SQUARE, R1, R2 Cheat: Black traffic
While playing Grand Theft Auto: San Andreas press CIRCLE, L2, UP, R1, LEFT, X, R1, L1, LEFT, CIRCLE Cheat: Pink Traffic
During game play press CIRCLE, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, RIGHT, CIRCLE Cheat: Flying boats
During game play press R2, CIRCLE, UP, L1, RIGHT, R1, RIGHT, UP, SQUARE, TRIANGLE Cheat: Spawn Bloodring Banger
During game play press DOWN, R1, CIRCLE, L2, L2, X, R1, L1, LEFT, LEFT Cheat: Spawn Ranger
During game play press UP, RIGHT, RIGHT, L1, RIGHT, UP, SQUARE, L2. Cheat: Spawn Hotring Racer 1
During game play press R1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1. Cheat: Spawn Hotring Racer 2
During game play press R2, L1, CIRCLE, RIGHT, L1, R1, RIGHT, UP, CIRCLE, R2. Cheat: Spawn Romero
During game play press DOWN, R2, DOWN, R1, L2, LEFT, R1, L1, LEFT, RIGHT. Cheat: Bounty on Your Head
While playing Grand Theft Auto: San Andreas press DOWN, UP, UP, UP, X, R2, R1, L2, L2. Cheat: Perfect Handling
During game play press TRIANGLE, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1. Cheat: Aggressive Traffic
While playing Grand Theft Auto: San Andreas press R2, CIRCLE, R1, L2, LEFT, R1, L1, R2, L2 Cheat: Spawn Trashmaster
During game play press CIRCLE, R1, CIRCLE, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT Cheat: Blow Up All Cars
To make all vehicles explode, press the following during gameplay: R2, L2, R1, L1, L2, R2, SQUARE, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE, L2, L1. Cheat: Wanted Level Down
To erase your Wanted Level, enter the following during gameplay: R1, R1, CIRCLE, R2, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN. Cheat: Suicide
RIGHT, L2, DOWN, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, L2, L1 Cheat: Sunny Weather
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE Cheat: Foggy Weather
During game play press R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X Cheat: Slower Game Play
During game play press TIRANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1 Cheat: Faster Game Play
During game play press TRIANGLE, UP, SQUARE, SQUARE, L2, L1, SQUARE Cheat: Rainy Weather
During game play press R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CIRCLE Cheat: Overcast Weather
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLE Cheat: Pedestrians Have Weapons
R2, R1, X, TRIANGLE, X, TRIANGLE, UP, DOWN Cheat: Pedestrian Riot- Cannot be disabled
DOWN, LEFT, UP, LEFT, X, R2, R1, L2, L1 Cheat: Faster Clock
CIRCLE, CIRCLE, L1, SQUARE, L1, SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE Cheat: Faster Cars
RIGHT, R1, UP, L2, L2, LEFT, R1, L1, R1, R1 Unlockable List: * Weapons in Kitchen
To enable the Ak-47, Tec-9, Sawn-Off Shotgun, and Molotov Cocktails to spawn in the Johnson's Family Home complete all 100 tags in Los Santos. * Extra 50 Percent Health
To enable 50 percent extra health complete level 12 of the paramedic mission. * Fireproof
To enable fireproof complete level 12 of the fire fighter missions. * Pimping mission
To start the pimping mission, enter a broadway (low-rider vehicle) and press R3. Drive the prostitutes to their destinations for big cash. After the tenth "trick" prostitutes PAY you rather than you paying them. * Nitro Taxi
To enable all the taxis in the game to have nitro drop off 50 people in the taxi mission. By pressing R3 the taxi can now hop and by pressing L1 or circle the taxi uses nitro. Cheat: Spawn Jetpack
During game play press L1, L2, R1, R2, UP, DOWN, LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, UP, DOWN, LEFT, RIGHT. Hint: Video Game in Johnson House
When you enter the Johnson house there is a TV to your right with a game console on the floor in front of it, if you approach it, it will give the option to play a "Starship" game. Cheat: CJ Phone Home
CJ has the ability to bunny hop on the BMX over massive distances, reaching heights of over 100 feet. Press Triangle, Square, Circle, Circle, Square, Circle, Circle, L1, L2, L2, R1, R2 during gameplay. Cheat: Vehicle of Death
Whatever vehicle the player is using becomes invulnerable and gains the old tank ability to instantly destroy anything it touches. This applies to everything from the cars to motorcycles, golf carts, and even BMX bikes. Press L1, L2, L2, Up, Down, Down, Up, R1, R2, R2 during gameplay. Cheat: Maximum Muscle
Maximum muscle instantly. Press Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Left during gameplay. Cheat: Jump High
CJ can now jump 10 times as high as before. That's right, CJ's getting higher than ever. Up, Up, Triangle, Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, R2, R2. Cheat: ATV Quad
Spawns a quad that drops down right in front of CJ. While playing Grand Theft Auto: San Andreas Left, Left, Down, Down, Up, Up, Square, Circle, Triangle, R1, R2. Cheat: Hydra
Spawns a Hydra in front of CJ. Triangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L1, Down, Up. Cheat: Vortex Hovercraft
Spawns a hovercraft in front of CJ. Triangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L2, Down, Down. Cheat: Skinny
CJ loses all the fat and the muscle to turn into one scrawny gangster. Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Right. Cheat: Fatty
CJ turns into one hell of a tubby. Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Down. Cheat: Orange Sky and Time Stopped at 21:00
During game play press LEFT, LEFT, L2, R1, RIGHT, SQUARE, SQUARE, L1, L2, X Cheat: Funhouse Theme
Enter this code during game play: TRIANGLE, TRIANGLE, L1, SQUARE, SQUARE, CIRCLE, SQUARE, DOWN, CIRCLE Cheat: Super-Punch
During gameplay, press UP, LEFT, X, TRIANGLE, R1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L2. A message will confirm code entry. This will allow you to launch people when you punch them and finish them with a one hit kill. Cheat: Recruit Pedestrians to Gang
Press DOWN, SQUARE, UP, R2, R2, UP, RIGHT, RIGHT, UP. A message will confirm code entry. You should be able to take anyone into your gang like pedestrians and rival gangs. Cheat: Sandstorm
To make a sandstorm enter UP,DOWN,L1,L1,L2,L2,L1,L2,R1,R2 Cheat List: * Chaos Mode: L2, RIGHT, L1, TRAINGLE, RIGHT, RIGHT, R1, L1, RIGHT, L1, L1, L1 * Spawn Hunter: CIRCLE, X, L1, CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, R1 R2, L2, L1, L1 * Spawn Tanker: R1, UP, LEFT, RIGHT, R2, UP, RIGHT, SQUARE, RIGHT, L2, L1, L1 * All cars have Nitros: LEFT, TRIANGLE, R1, L1, UP, SQUARE, TRIANGLE, DOWN, CIRCLE, L2, L1, L1 * Maximum Vehicle Stats: SQUARE, L2, X, R1, L2, L2, LEFT, R1, RIGHT, L1, L1, L1 * Hitman in all weapons: DOWN, SQUARE, X, LEFT, R1, R2, LEFT, DOWN, DOWN, L1, L1, L1 * Maximum Respect: L1, R1, TRIANGLE, DOWN, R2, X, L1, UP, L2, L2, L1, L1 * Maximum Sex Appeal: CIRCLE, TRIANGLE, TRIANGLE, UP, CIRCLE, R1, L2, UP, TRIANGLE, L1, L1, L1 * Traffic is country vehicles (minus hillbilly gear): TRIANGLE, LEFT, SQUARE, R2, UP, L2, DOWN, L1, X, L1, L1, L1 * Cloudy Weather: L2, DOWN, DOWN, LEFT, SQUARE, LEFT, R2, SQUARE, X, R1, L1, L1 * Peds Attack (guns): X, L1, UP, SQUARE, DOWN, X, L2, TRIANGLE, DOWN, R1, L1, L1 * All traffic is crap cars: L2, RIGHT, L1, UP, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1 * Infinite Ammo: L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, DOWN, L1, L1 Cheat: Night
During gameplay, enter R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLE. Cheat; Insane Handling
During gameplay enter TRIANGLE, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1. Cheat: All Traffic is Junk Cars
Enter L2, RIGHT, L1, UP, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1. Unlockable: Dating Rewards * Medic Outfit: 100% with Katie Zhan
* Pimp Outfit: 100% with Denise Robinson
* Racing Outfit: 100% with Michelle
* Police Outfit: 100% with Barbara
* Keep weapon after getting busted: Date Barbara
* Keep weapon after getting wasted: Date Katie Unlockable: Secret Vehicles
Unlock some new rides in GTA: San Andreas by following these directions: * BF Injection: Get First place at the Dirt ring race Las Venturas Stadium.
* Super GT: Get all Bronze medal in Driving school.
* Dune Buggy: Beat the score of 25 at the Dirt Ring.
* Hotknife: Get all gold medals in the Driving school.
* Jet Pack: Complete the Airstip asset near Las Venturas.
* NRG 500: Get all gold medals in Bike School. This bike can be found quite easily in a car park near the Johnson house.
* Rustler: Get all Bronze medal in pilot school.
* Freeway: Get all Bronze awards in Bike School.
* Hotring racer: Get First place in 8-Track.
* Monster Truck: Win it by beatin the 8-Track Tournament.
* Stunt plane: Get all silver medals at the pilot school. Unlockable: Date for Cars
Get the relationship to 50% * Bandito: Date Helena
* Club: Date Millie
* Green hustler: Date Denise
* Monster Truck: Date Michelle
* Ranger: Date Barbara
* Romero: Date Katie Hint: Play Basketball
Head to the left of Sweet's house (and go into the back yard) in your neighborhood to find a basketball court. Pick up the ball and follow the onscreen instructions to play some hoop. Head out behind your house in Los Santos and go down into the aqueduct. Go down the slope and head right along the walkway to locate a nice Mini SMG. You'll also find a pistol in Sweet's backyard. Hint: Easy Body Armor
Go out behind the house and into the aqueduct to the left. Go down the sloped wall of the aqueduct and head left. On an incline underneath the bridge, you'll find a handy vest. Hint: Easy Money for Cleaning the Hood
Anytime you kill a drug dealer, you will net $2000. Drug dealers normally wear black jackets (some have white hoodies) and stand still waiting for people to talk to them. Kill as many as you can find to build up your cash stash quickly. Hint: Snapshots
At 12:01 AM in San Fierro all of the snapshot areas glow. Hint: GTA3
In the mission "Wu Zi Mu," your "girlfriend" will start to attack you and leave you for the character you play as in GTA3. The mission has you racing against him and 2 others. After the race they leave for Liberty city. Hint: Secret Weapon
To find a unique weapon, head to the Police Department in Los Santos (or just get "Busted"). Enter the building and walk to the shower room. You'll find a sex toy that can be used as a melee weapon. Hint: Quick Hood Defence
While playing the game, your hood will undergo attacks from other factions. To save yourself some time and end these disaster quickly, simply jack any vehice in which you can access extra missions using R3 (i.e., police vehicles, fire vehicles, taxicabs, ambulance, et al.). Start and end the extra mission (press R3 and exit the vehicle) and your hood will no longer undergo attack. Hint: Super Bunny Hop
Grab a bicycle (this works better if your bike skills are all the way up) make sure you have a weapon you can fire on your bike, hold down L1, right. As you release L1 to bunny hop fire your gun (your timing must be perfect but it gets easier), if your bike skills are high you will be able to clear stop lights and get on top of sum buildings easily! This comes in handy! Hint - 2P Select-A-Drive-By-Shooting
During co-op, you can use the weapon codes to alter the weapon used for drive-bys. Once you have a "normal" drive-by weapon, expend all the ammo and select a different weapon (rocket launchers, flamethrowers, and grenades are invalid). Board a vehicle with the selected weapon and input any weapon cheat again (refills ammo). The weapon you selected will now be usable for drive-by mode. Glitch: Zap The Hood
When attempting a take over of a hood, exploit the game by looking for a nearby body of water deep enough for CJ to actually swim in. Get into the water then swim back out and a message will apear claiming that the hood is yours. Easter Egg: No Easter Egg
Fly up to the southern support beam of the Gant Bridge with the jet pack for a special message. Easter Egg: Hoodlum Noteriety
When you finish some missions (for example: 555 we tip) listen to the radio. You'll hear the person talking about the mission just passed. Easter Egg: Rockstar Cameos
In one of Zero's mission, where you have to use the machine gun to knock down the RC planes, you can see some action figures of Rockstar characters like Tommy Vercetti, Lance Vance, as well as characters from other games in Rockstar's line-up during Zero's dialogue. Hint: Bullet Proof Cars
During the mission "High Stakes, Low Rider", keep the competition closely behind you until the pier finish line. Once the race is over the other cars appear behind you. With another car or by just walking, push Ceasar's red car up the pier and over the edge of the sidewalk into your nearby safe house garage to the left. What's the point of all this? Not only is it a pimp red car, it's also BULLET PROOF, which helps alot this early in the game. Easter Egg: Inside-Out-Town
Note: This will corrupt your save file due to the cheat involved; for best results, pull out your PS2 memory card prior to your attempt. 1. Go to the gym in Ganton
2. Kill all 4 people inside.
3. Use the jetpack cheat.
4. Walk to the yellow marker with the jetpack, and fly straight up. You'll go straight up through the roof. Now, land on the roof.
5. Fly 2 blocks east, and you'll see a yellow marker. Land right on/near the marker, take off the jetpack, and walk inside the marker.
6. You'll enter the Angel Pine Motel building. Grab your jetpack (if you see it), or respawn it again with a cheat.
7. You can now fly up, and around the interior universe.  


مطالب مشابه :


بازی های مدرسه ای

فقط بازی - بازی های مدرسه ای بازی سرگرمی برای وقت های اضطراری! بازی های مدرسه ای .
دانلود رایگان بازی جی تی ای GTA 7

» مستقل بودن دو بازی و عدم نیاز به نسخه اصلی بازی برای تجربه رمز: www.bistebist.com پوسته کامپیوتر;
رمز بازی ‌ Bio Shockبرای کامپیوتر

رمز بازی ‌ Bio Shock برای رمز بازی Brothers In Arms EiB برای کامپیوتر رمز ترفند و رمز های بازی gta7
رمز بازی Grand Theft Auto: San Andreas برای PS2

رمز بازی Gta 5 برای رمزهای بازی Naruto Ultimate Ninja 3 برای PS2 رمز بازی ترفند و رمز های بازی gta7 برای
رمز های GTA Vice City برای پی س پی (psp cheats GTA Vice City)

رمز های GTA Vice City برای پی س پی بازی های نرم افزار های کامپیوتر
رمز های بازی جی تی ای 7 برای کامپیوتر

رمز های بازی جی تی ای 7 برای کامپیوتر gta7, رمز جی تی ای 7, خرید بازی کامپیوتر
دانلود بازی های ماجرایی

رمز بازی Brothers In Arms EiB برای کامپیوتر رمز سه بازی ايکس ترفند و رمز های بازی gta7 برای PS3 و XBOX 360
رمز بازی Tomb Raider: The Angel of Darkness

رمز بازی Brothers In Arms EiB برای کامپیوتر رمز برای ps3 رمز بازی Tomb Raider رمز های بازی gta7 برای
بازی کردن "GTA: Sanandreas" به صورت چند نفره

رمز بازی Brothers In Arms EiB برای کامپیوتر رمز سه بازی ايکس ترفند و رمز های بازی gta7 برای PS3 و XBOX 360
برچسب :