نحوه پرداخت حقوق و مزایا در برق منطقه ای اصفهان سوالات زیادی در بین همکاران چه داخل برق اصفهان و چه در سایر شرکت های استان های دیگر در مورد نحوه پرداخت حقوق و مزایا و مزایای رفاهی کارکنان مطرح است برآن شدیم تا اطلاعاتی در این مورد به خواننده گان ارائه نمایم ضمنا چون این اطلاعات خالی از اشکال نیست انتظار میرود عزیزانی که اطلاعات کاملتری دارند حتما اطلاعات خود را ارسال نمایند همچنین از همکاران سایر استان ها نیز چنین درخواستی را از وضعیت حقوق و مزایای پرسنل آن استان ها داریم . لازم به ذکر است قبلا در پستی جداگانه به بررسی نوع های مختلف استخدامی در برق اصفهان پرداخته شد:
آشنایی با نوع های استخدامی در برق اصفهان

الف ) کارکنان حکمی کارمندی و قراردادی کارمندی :
۱- حقوق و مزایای ثابت ( جمع حکم یا قرارداد) : براساس قانون نظام پرداخت خدمات کشوری و بخشنامه های وزارت نیرو اعمال میشود در حقوق و مزایای ایشان آیتم های حقوق- حق جذب-حق مدیریت-سختی کار-فوق العاده شغل – عائله مندی و … وجود دارد . بطور میانگین حقوق و مزایای ثابت یک کارمند با مدرک فوق دیپلم ( اپراتور) و با نزدیک به ۲۰ سال سابقه کار در حدود ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان است .
۲- اضافه کار : معمولا بالای ۱۰۰ ساعت در ماه برای پرسنل لحاظ میشود
۳- حق شیفت : برای سی شیفت در ماه در حدود ۱۳۰٫۰۰۰ تومان است.
۴- ماموریت : روزانه ۲۰۰٫۰۰۰ تومان است
۵- تسهیلات رفاهی : ماهیانه در حدود ۱۲۰٫۰۰۰ تومان است
۶- حق غذا : ماهیانه در حدود ۷۰۰٫۰۰ تومان .
۷- حق ایاب و ذهاب : در حدود ۶۰۰٫۰۰ تومان
۸- وام : کلیه وام ها از جمله مسکن – ضروری – خودرو و … تعلق میگیرد
۹- بیمه درمانی : دفترچه و بیمه تکمیلی دانا
۱۰- سایر مزایا : برای اعیاد – ماه رمضان – سال تحصیلی – روز کارمند و … پرداخت میشود.

ب ) کارکنان حکمی کارگری و قراردادی کارگری :
۱۱- حقوق و مزایای ثابت ( جمع حکم یا قرارداد) : براساس قانون کار و بخشنامه های وزارت نیرو اعمال میشود در حقوق و مزایای ایشان آیتم های حقوق- حق جذب- -سختی کار-فوق العاده شغل – عائله مندی و … وجود دارد . بطور میانگین حقوق و مزایای ثابت یک کارگر با مدرک دیپلم ( اپراتور) و با نزدیک به ۲۰ سال سابقه کار در حدود ۱.۰۰۰.۰۰۰تومان است .
۱۲- اضافه کار : معمولا بالای ۱۰۰ ساعت در ماه برای پرسنل لحاظ میشود. هر ساعت اضافه کار برای حقوق فوق در حدود ۵۰٫۰۰۰ تومان
۱۳- حق شیفت : برای سی شیفت در ماه در حدود ۱۸۰٫۰۰۰ تومان است.
۱۴- ماموریت : روزانه ۲۰۰٫۰۰۰ تومان است
۱۵- تسهیلات رفاهی : ماهیانه در حدود ۱۱۰٫۰۰۰ تومان است
۱۶- حق غذا : ماهیانه در حدود ۷۰۰٫۰۰ تومان .
۱۷- حق ایاب و ذهاب : در حدود ۶۰۰٫۰۰ تومان
۱۸- وام : کلیه وام از جمله مسکن – ضروری – خودرو و … تعلق میگیرد
۱۹- بیمه درمانی : دفترچه و بیمه تکمیلی دانا
۲۰- سایر مزایا : برای اعیاد – ماه رمضان – سال تحصیلی – روز کارمند و … پرداخت میشود.

ج ) کارکنان قرارداد معین
حقوق و مزایای ثابت ( جمع قرارداد) : براساس قانون کار و بخشنامه های وزارت نیرو اعمال میشود و شامل آیتم های :
۱- حقوق ثابت : که براساس سنوات خدمت و حداقل حقوق همان سال محاسبه میگردد ( برای یک اپراتور با ۳ سال خدمت در حدود ۵۱۰٫۰۰۰ تومان
۲- حق درصد تحصیلی : براساس تحصیلات – شغل و سمت محاسبه میگردد که برای اپراتور ها ۲۰ % حقوق ثابت است .توضیح اینکه این درصد به همه کارکنان قرارداد معین به جز نگهبان ها و نیروهای که مدرک تحصیلی دیپلم و کمتر دارند تعلق گرفته است.
۳- حق مسکن : ۱۰٫۰۰۰ تومان
۴- علئله مندی : برای هر فرزند : ۴۶٫۰۰۰ تومان
۵- بن : ۳۵٫۰۰۰ تومان
۶- اضافه کار : سقف دارد تا ۱۲۰ ساعت
۷- حق شیفت : برای حقوق ثابت فوق در حدود ۱۶۰٫۰۰۰ تومان
۸- وام : به کارکنان قرارداد معین طبق اطلاعات کسب شده تاکنون وامی داده نشده است.
۹- بیمه درمان : دفترچه و بیمه تکمیلی دانا
۱۰- سایر مزایا : تقریبا شبیه نیروهای حکمی پرداخت میشود
۱۱- مرخصی ها و سنوات پایان کار : ذخیره نمیشود و در پایان سال تسویه میشود
۱۲- حق غذا و حق ایاب و ذهاب : مانند کارکنان حکمی و قراردادی

د) کارکنان تعاونی
حقوق و مزایای ثابت ( جمع قرارداد) : براساس قانون کار و بخشنامه های داخلی شرکت برق اعمال میشود و شامل آیتم های زیر که شبیه نیروهای کار معین است محاسبه و پرداخت میشود
۱- حقوق ثابت : براساس حداقل حقوق مصوب هر سال از طرف شورای عالی کار که برای یک اپراتور تقریبا در حدود ۵۰۰٫۰۰۰ تومان است
۲- حق درصد(مقطع) تحصیلی : برای نیروهای لیسانس ۳۰ % و فوق دیپلم ۲۰% حقوق پایه است ( اپراتور و غیر اپراتور )
۳- حق مسکن : ۱۰٫۰۰۰ تومان
۴- عا ئله مندی : برای هر فرزند : ۴۶٫۰۰۰ تومان
۵- بن : ۳۵٫۰۰۰ تومان
۶- اضافه کار : سقف دارد تا ۱۲۰ ساعت
۷- حق شیفت : برای یک ماه کامل شیفت برابر ۲۲٫۵ درصد حقوق ثابت است
۸- وام : به کارکنان تعاونی طبق اطلاعات کسب شده تاکنون وامی داده نشده است.حتی هنوز تعاونی ها نمیتوانند در صندوق قرض الحسنه داخلی شرکت( امام علی) هم عضو شوند
۹ – حق غذا و ایاب و ذهاب : حدود۸۰.۰۰۰ تومان حق غذا و ایاب و ذهاب در حدود ۴۵.۰۰۰ تومان
۱۰- بیمه درمان : بیمه دفترچه تامین اجتماعی و کارت طلائی تکمیلی دانا
۱۱- سایر مزایا : تقریبا شبیه نیروهای قرارداد معین است با اندکی تغییر
۱۲- مرخصی ها و سنوات پایان کار : ذخیره نمیشود و در پایان سال تسویه میشود

----------

((قرارداد معین :
2- حق درصد تحصیلی : براساس تحصیلات – شغل و سمت محاسبه میگردد که برای اپراتور ها ۲۰ % حقوق ثابت است .توضیح اینکه این درصد به همه کارکنان قرارداد معین به جز نگهبان ها و نیروهای که مدرک تحصیلی دیپلم و کمتر دارند تعلق گرفته است.))
 در استان سمنان این بند به هیچیک از افراد قرارداد معین تعلق نگرفته است.
بقیه موارد مشابه مطالب گفته شده است -

تعداد مرخصی در استان سمنان برای  قرارداد معین ( تابع قانون کار) 26 روز و سایرین :برای رسمی ها (تابع خدمات کشوری )30 روز در سال محاسبه می شود

------------------


مهدی و این هم نوع قرار داد بچه های نگهبان ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ در ۰۱:۰۹

و این هم ماده ۴٢ ، تبصره ۵ مدیریت خدمات کشوری تبصره ۵ – به‌کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتراز رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مجاز می‌باشد.
یعنی بردارن نگهبان نگهبان هیچی نباشید این بالاترین نوع قرارداد در دولت و مدیریت خدمات کشوری برای فرد دیپلمه هست و قرار داد خودمون قرار داد مدت مشخص کارگری هستش و سنوات تصفیه نمیشه و تمامی مزایای یک کارمندی رسمی که در پست پایین ادرس لینک رو گزاشتم میتونید ببینید
دوباره لینکشو میزارم انواع استخدام برق منطقه ای
در این پست سعی خواهم کرد به معرفی گونه های مختلف استخدامی در برق منطقه ای اصفهان بپردازم ضمنا به احتمال زیاد در سایر شرکت های برق منطقه ای ایران نیز نوع قرارداد و استخدام مشابه اصفهان میباشد .

در برق اصفهان نیروها بصورت های : رسمی(حکمی) کارمندی – رسمی (حکمی) کارگری – قراردادی کارمندی- قراردادی کارگری – قراردادی کارگری کار معین – تعاونی و شرکتی ساماندهی شده اند. که به بررسی اجمالی هر کدام می پردازیم.

۱-رسمی ( حکمی) کارمندی : این دسته از افرادی هستند که عموما بالای ۱۰ سال سابقه کار و مدرک بالاتر از فوق دیپلم را دارند و بیشتر مدیران شرکت از این دسته استخدامی هستند . عنوان کارمندی برای این افراد به این خاطر است که حقوق و مزایا و قوانین شغلی و بازنشته گی ایشان تابع قانون خدمات کشوری می باشد. از لحاظ امنیت شغلی به قول خودشان وزیر هم نمی تواند به راحتی باعث اخراج آنها شود. و اینکه بیشتر مدیران شرکت به این صورت استخدام شده اند. تعداد زیادی اپراتور هم رسمی ( حکمی ) هستند.

۲- رسمی ( حکمی) کارگری : تعداد کمی از پرسنل شرکت حکمی کارگری میباشند. این افراد بیشتر کسانی هستند که در سال های قبل ( دهه پنجاه و شصت) استخدام شده و عموما با مدرک کمتر از دیپلم و بیشتر در مشاغل نگهبانی- سرایداری و اپراتوری شروع به کار نموده اند. به مانند کارکنان رسمی کارمندی این دسته از امنیت شغلی زیادی برخوردار بوده و تنها تفاوت ایشان با کارمندی های در این است که حقوق و مزایا و قوانین شغلی و بازنشته گی ایشان براساس قانون کار و تامین اجتماعی است.( لازم به ذکر است حقوق و مزایا با رعایت قانون حداقلی قانون کار است ولی خود وزارت نیرو برای اینکه اینان حقوق بیشتری داشته باشند دستور العملی برای حقوق و مزایای ایشان دارد)

۳- قراردادی کارمندی : افرادی که از طریق آزمون سراسری وزارت نیرو و براساس مجوز سازمان مدیریت و نیز افرادی که طبق قانون استخدام نخبه ها در شرکت برق منطقه ای استخدام شده اند درابتدا بصورت قراردادی کارمندی شروع به کار نموده اند. سیستم حقوق و قوانین شغلی این افراد کاملا مشابه رسمی کارمندی است و تنها تفاوت این دو این است که قراردادی ها باید هر سال قرارداد امضا کنند که البته این قرارداد بیشتر سمبلیک است . ای دسته افراد معمولا پس از گذشت حدود ۱۰ سال در صورت داشتن برخی شرایط بصورت رسمی تغییر وضعیت داده میشوند. آخرین نیروهای که شرکت برق منطقه ای بصورت قراردادی کارمندی استخدام کرد مربوط است به سال ۸۳ . البته در سال ۹۱ نیز قرار بر استخدام به این صورت شده بود.

۴- قراردادی کارگری : در اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد افرادی که مدرک دیپلم و کمتر داشتند و بیشتر در مشاغل سرایداری – نگهبانی و اپراتوری و … استخدام شدند . چون قانون استخدام کارگری حکمی دیگر برداشته شده بود بصورت قراردادی کارگری مشغول به کار شدند . که البته قوانین شغلی و حقوقی ایشان مشابه حکمی کارگری است با این تفاوت که هر سال باید قرارداد امضا کنند ( فرمالیته). در حال حاضر در برق اصفهان تعداد زیادی از این نیروها باقی نمانده و اکثرا بازنشسته شده اند.

۵- قراردادی کار معبن : در دهه گذشته سیاست کلی نظام بر این بود که دولت کوچک شود و این امر با خصوصی سازی شرکت های دولتی – کارخانه ها و … و عدم استخدام مشاغل درجه دوم در دولت دنبال شد این سرآغازی بود که شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی تاسیس و واسطه گری در دولت شروع گردد . این قضیه در وزارت خانه های نفت – نیرو و صنایع بیشتر نمود کرد بطوری که شرکت های دولتی این وزارت خانه ها چون نمی توانستند مجوز استخدام از سازمان مدیریت بگیرند( البته در پاره ای از موارد این مجوز داده میشد) و به خاطر بازنشسته گی نیروهای قدیمی نیاز به افرادی جدید داشتند که منجر شد برخی از خدمات خود را برون سپاری و در اختیار شرکت های تامین کننده نیروی انسانی قرار دهند که توضیح آن مفصل است و در این مقال نمی گنجد . شرکت برق منطقه اصفهان نیز در اواخر دهه هفتاد و دهه هشتاد شروع به استخدام این گونه نیروها آورد که به اصطلاح به آنها شرکتی نیز گفته میشود که در سال ۱۳۸۹ پس از کلی مصوبه و بخشنامه هیات وزیران و مجلس و تلاش این نیرو ها . این افراد بصورت قرارداد معین تغییر وضعیت داده شدند. از لحاظ حقوق و مزایا این افراد تابع قانون کار بوده و قرارداد های ایشان مستقیما با برق منطقه ای بسته میشود تفاوت آنها با قرادادی کارگری بیشتر در آیتم های حقوق و مزایا و اینکه سنوات و مرخصی های قرارداد معین ها هر ساله تسویه شده ولی برای قرارداد کارگری های این صورت نیست و ذخیره می گردد ضمنا به قرارداد مشخص ها وام نیز تعلق نگرفته است.تعداد زیادی از اپراتور ها به این شکل استخدامی هستند . و اینکه تمام نیروهای شرکتی ( به جز خدماتی ها) که تا پایان ۸۹ استخدام شده بودند بصورت قرارداد معین تغییر وضعیت داده شدند.

۵- تعاونی : در اوایل سال ۹۰ زمزمه های مبنی بر اینکه با کارکنان قرارداد معینی که قبل از سال ۸۶ استخدام شده اند دیگر قرارداد مسقیم بسته نخواهد شد و اینان باید تعاونی تشکیل داده و تغییر وضعیت استخدامی بدهند شروع شد تا آنجایی که کار به بخشنامه وزیر در این رابطه رسید ولی در نهایت این بخشنامه عملی نشد و فقط مشمول افرادی شد که بعد از سال ۹۰ استخدام شدند . در حال حاضر در برق اصفهان تمام نیروها اعم از اپراتور و نگهبان و … که بعد از سال ۹۰ استخدام میشود به شرکت های تعاونی ۳ گانه ای که تشکیل شده است هدایت میشوند و درواقع این شرکت تعاونی رابط استخدامی بین برق منطقه ای و نیروها است . نگارنده خود جزو این شرکت های تعاونی است و با توجه به اطلاعاتی که کسب نموده ام وضع نیروهای تعاونی به مراتب بهتر است از نیروهای اپراتور که قبلا شرکتی بوده اند چون مدیریت تعاونی در باطن بیشتر ذست مسئولان برق منطقه ای است. همین طور چون یکی از آشنایان نزدیک بنده قرارداد معین است با تطبیقی که بین حقوق و مزایایمان دادیم باید گفت تعاونی ها همان قراردادمعین هستند ولی بدون قراردادمستقیم و با واسطه یعنی همان سیاست کلی کوچک سازی اینبار به شکل مدرنی ایجاد شده.

۶- شرکتی ها : در برق اصفهان نیروهای خدماتی و نقلیه به این صورت استخدامی هستند


((قرارداد معین :
2- حق درصد تحصیلی : براساس تحصیلات – شغل و سمت محاسبه میگردد که برای اپراتور ها ۲۰ % حقوق ثابت است .توضیح اینکه این درصد به همه کارکنان قرارداد معین به جز نگهبان ها و نیروهای که مدرک تحصیلی دیپلم و کمتر دارند تعلق گرفته است.))
 در استان سمنان این بند به هیچیک از افراد قرارداد معین تعلق نگرفته است.
بقیه موارد مشابه مطالب گفته شده است -

تعداد مرخصی در استان سمنان برای  قرارداد معین ( تابع قانون کار) 26 روز و سایرین :برای رسمی ها (تابع خدمات کشوری )30 روز در سال محاسبه می شودمطالب مشابه :


مشاهده فیش حقوقی

24 مه 2012 ... همکاران محترم در استان فارس می توانندجهت رویت فیش حقوقی اردیبهشت ماه به سایت برق منطقه ای فارس به ادرس http://www.frec.co.ir/ مراجعه کرده و در
حقوق همکاران جدید در برق منطقه ای فارس

ضمنا به اطلاع اپراتورهای اصفهان برسانیم که اپراتورهای استخدام شده جدید برق منطقه ای فارس که چند ماه قبل در ازمون ورودی برق منطقه ای فارس قبول شده اند به صورت
نحوه پرداخت حقوق و مزایا در برق منطقه ای اصفهان

22 فوریه 2014 ... اپراتورهای برق استان سمنان شاهرود - نحوه پرداخت حقوق و مزایا در برق منطقه ای اصفهان - اطلاع رسانی - پست برق -اپراتور -اخبار-برق منطقه ای سمنان
ثبت نام در سامانه آزمون های استخدامی شرکت برق منطقه ای فارس

شرکت برق منطقه ای فارس در نظر دارد جهت تکمیل بانک اطلاعات متقاضیان کار و شناخت پتانسیل نیروی انسانی موجود در منطقه اطلاعات افراد دارای مشخصات و شرایط زیر
30 نماینده مجلس خواستار استخدام اپراتورهای برق منطقه‌ای شدند

اپراتورهای برق منطقه ای باختر - 30 نماینده مجلس خواستار استخدام اپراتورهای برق منطقه‌ای شدند - ... پست‌های انتقال برق فشار قوی زیر نظر شرکت‌های برق منطقه‌ای وزارت نیرو قرار دارند........... برچسب‌ها: اپراتورهای برق ... پیوندها. اپراتورهای برق فارس
واگذاری ارائه خدمات اپراتوری پستهای فوق توزیع و متصدیان خدمات پست در سطح ۳ استان به بخش خصوصی!

4 فوریه 2015 ... كارشناسان و تكنسين هاي بهره برداري ايستگاههاي فشار قوي برق فارس و بوشهر - اپراتورهای ... دستگاه مناقصه گزار : شركت برق منطقه اي آذربايجان.
تودیع و معارفه مدیران عامل شرکت برق منطقه‌ای باختر

اپراتورهای برق منطقه ای باختر - تودیع و معارفه مدیران عامل شرکت برق منطقه‌ای باختر - ... اپراتورهای برق فارس · اپراتورهای برق تهران · اپراتورهای برق اصفهان
مشاهده قبض برق و پرداخت غیر حضوری آن

10 ژوئن 2012 ... شرکت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان. http://www.sbrec.co.ir. 10. شرکت برق منطقه اي فارس. http://frec.co.ir. 11. شرکت برق منطقه اي کرمان.
حادثه نیروی انسانی در برق بوشهر

«خلیج فارس» از انتشار پاسخ مسئولان برق منطقه ای فارس در خصوص موارد مطرح شده پیرامون سوختگی یکی از نیروهای بوشهری در پست برق بهمنی و حوادث اخیر در گناوه
تاریخچه برق در استان کهگیلویه و بویراحمد :

اداره برق یاسوج در سال 1352 از شهرداری جدا شده و برق منطقه ای فارس عهده دار تأمین برق شهرستان بویراحمد گردید. تا اینکه در سال 1362 استان کهگیلویه و بویراحمد به
برچسب :