ظرفیت پذیرش دانشجوی ارشد در رشته مهندسی شیمی ( کد گروه ۱۲۵۷) در کنکور ۱۳۸۸

ظرفیت ارشد مهندسی شیمی در کنکور ۱۳۸۸
مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های مهندسی شیمی در کنکور ارشد ۸۸ : ۲۱۳ نفر
مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های مهندسی شیمی در کنکور ارشد ۸۸ : ۹۲ نفر
مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های مهندسی شیمی در کنکور ارشد ۸۸ : ۳۱۶ نفر
مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های مهندسی شیمی در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۵۴ نفر
مجموعه کل ظرفیت بین الملل برای همه گرایش های مهندسی شیمی در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۵ نفر
کل پذیرش رشته مهندسی شیمی در کنکور کارشناسی ارشد دولتی ۸۸ : ۷۹۰ نفر


مطالب مشابه :


کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد سال 1388،نفرات برتر کنکور 1388:

سال 1388،نفرات برتر کنکور های برتر ارشد مهندسی کارنامه رتبه های برتر رشته
بهترین منابع كنكور كارشناسي ارشد سال 92 مهندسی شیمی

دوره كارشناسی ارشد مهندسی شیمی همچون ارشد کارنامه و نفرات برتر کنکور ارشد
ظرفیت پذیرش دانشجوی ارشد در رشته مهندسی شیمی ( کد گروه ۱۲۵۷) در کنکور ۱۳۸۸

ظرفیت ارشد مهندسی شیمی در کنکور دانشجویی ارشد کارنامه و نفرات برتر کنکور ارشد
مشاوره آزمون کارشناسی ارشد مهندسي شيمي (كد:1257)

مصاحبه رتبه برتر مهندسی جزئیات توزیع و رفع نقص کارت کنکور ارشد 90 نفرات برتر کنکور90
نفرات برتر کنکور سراسری پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد سال91معرفی شدند

کارنامه کنکور فنی های ریاضی و فنی مهندسی علوم تجربی نفرات برتر کنکور,
روش درس خواندن رتبه های برتر کنکور

روش های مطالعه نفرات برتر کنکور روش خواندن درس شیمی, دانشجویی ارشد کارنامه و درصدهای
برچسب :