منم انقلابی ام...

من انقلابی ام....

انقلابی را که با ده روز مقاومت و نبرد با ظلم به دست آورده ایم را گرامی می دارم و پرچم سه رنگی را که وسط آن اسم "الله" حک شده را بوسه می زنم و برای برافراشتنش در بلندای آسمان تلاش خواهم کرد.

من انقلابی ام...

سقزکورد: من زاده ی ایران زمین هستم.

ایرانی که در آن، به هر نحوی ظلم صورت می گرفت.

ایرانی که جان هیچ کدام از مردمش برای ملت مهم نبود.

و هزاران بی توجهی دیگر....

همه ی رسانه ها پر شده بود از خبر ایران و ایرانیان

ایران در حال نابودی است.

ایرانیان آرامش کشورشان را نتوانستند حفظ کنند.

کشور ایران پر شده بود از جاسوس و افرادی ضد انقلاب.

همه به طریقی به کشور نفوذ می کردنند و بیشتر، عامل کشت و کشتار را افزایش می دادند.

مردم با ترس زندگی می کردند و با بی گناهی کشته می شدند.

چندی نمانده که ایران، قربانی بی سیاستی شاه شود.

بی توجهی شاه به امور مملکت، ایران را به لرزه در آورده بود.

اما این ماجرا، جریان قبل از انقلاب بود.

ما در کشور خود، ایامی داریم به اسم "دهه ی فجر" این دهه را به مناسبت از گرامی داشت روزهای پیروزی انقلاب گذاشته ایم.

انقلاب در کشور من بدین شرح بود:

مردی آزاده خواه، که در تبعیدی 15 ساله بر سر می برد.

سرانجام در 12 بهمن به وطنش بازگشت.

مردم ایران که بی نهایت ضد حکومت شاهنشاهی بودند.

حال دیگر کسی را دارند که می توانند به رهبری از او ایران را پس بگیرند.

و سر انجام خیل مردم به طرف فرودگاه دیده می شود.

به استقبال امام در آمدند و یک صدایی مردم حکومت شاه را به لرزه در آورد.

سر تیتر روزنامه ها شد....

امام آمد

و شعار "مرگ بر شاه" "مرگ بر شاه" تمام ایران را فرا گرفت.

امامی که هدفش بیرون کردن ظلم بود و خاستار عدالت؛ با سخنرانی های پی در پی و متحد کردن ایرانیان، روزبه روز گروه انقلابیون رو افزایش داده و پیروان شاهنشاهی را کاهش می داد.

این مرد، یعنی سید روح الله خمینی، کسی بود که رژیم سلطنتی را پایان بخشید و ایران را دوباره ساخت.

من انقلابی ام....

من به یاد می آورم تمام فجرآفرینان و کسانی که برای این سرزمین تلاش کردند.

تلاش کردند تا شاه فراری شود و ایران آنچه شود که برازنده ی رهبر و مردمش باشد.

من انقلابی ام....

انقلابی را که با ده روز مقاومت و نبرد با ظلم به دست آورده ایم را گرامی می دارم و پرچم سه رنگی را که وسط آن اسم "الله" حک شده را بوسه می زنم و برای برافراشتنش در بلندای آسمان تلاش خواهم کرد.

من انقلابی ام....

انقلابی را که میلیون ها حنجره پیروزی اش را با شعار، زنده باد ایران سرودند بهترین خاطرهی زندگی من و هر ایرانی است.

رهبر معظم ایران : طی بازگشتش به ایران، اسلام را زنده کرد.

ایمان ایرانیان را زنده کرد.

همه ی مردم، ساعت ها سرتاسر خیابان ها و میدان ها تجمع می کردند و علیه شاه تضاهرات کرده و با فریادهای مسلمانه، پیروی خود را از رهبر اعلام می کردند.

ما ایرانیان، ایران را با جان پس گرفتیم.

از گروه انقلابیون، جان ها گذاشته شد تا انقلاب اینگونه شد و تمام جهان را با نامش در بر گرفت.

و از آن روز ما سوگند فاداری را به امام گفته و در ایران و فقط به خاطر ایران عملی خواهیم کرد.

من انقلابی ام.....

من هدفمند با ایران سوگند یاد می کنم و برای اثبات آن بر خاک ایران بوسه زده و در برابر پرچمش به زانو در آمده و سجده زده از خداوند متعال یاری می خواهم تا بتوانم این روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به آیندگان نیز برسانم.  

 


مطالب مشابه :


لباس کُردی، نمادی از فرهنگ تاریخی و کهن مردمان کُردزبان

صفحه نخست | آرشیو مطالب | پست الکترونيک | باما آشنا شويد | گولان سقز | کردستان




غار باستانی کرفتو در لنز دوربین سقزکورد

ســــقزکورد - غار باستانی کرفتو در لنز دوربین سقزکورد - وبلاگستان شهرستان ســــقز




ازگذشته و امروز سقز

ســــقزکورد - ازگذشته و امروز سقز - وبلاگستان شهرستان ســــقز وبلاگستان "سقزکورد" 1- قصد




منم انقلابی ام...

ســــقزکورد - منم انقلابی ام - وبلاگستان شهرستان ســــقز وبلاگستان "سقزکورد" 1- قصد دارد




نوای گوش نواز دایه در کنج گهواره ی کودکیمان

ســــقزکورد - نوای گوش نواز دایه در کنج گهواره ی کودکیمان - وبلاگستان شهرستان ســــقز




کوچ لباس های محلی با یورش مدل های ماهواره ای

ســــقزکورد - کوچ لباس های محلی با یورش مدل های ماهواره ای - وبلاگستان شهرستان ســــقز




شخصیت امام(ره) برای جهانیان شناخته شده است

ســــقزکورد - شخصیت امام(ره) برای جهانیان شناخته شده است - وبلاگستان شهرستان ســــقز




برچسب :