تاریخچه روستای اکبرآباد(قسمت اول)

اکبرآباد درکتاب فارسنامه ناصری

پسر دوم میرزا صدر الدین بنام میرزا مهدی(از نوادگان میرزا علی اکبر ) در انواع کمالات سر آمد اهل عصر خود بود .همت بر هر کاری می گماشت به انجامش میرسانیدو چون میرزا جانی و برادران او املاک ناحیه ششده را که از حلیه آبادی افتاده بود خریده تصاحب نمودند آن ناحیه را به میرزا مهدی سپرند پس جد وجهدی وافر در آبادی آن نمودند به زیور معموری رسانید و در سال ۱۲۲۶ در قریه ششده فسا وفات یافت و از معاصر او مزرعه مزد بالای شهر ششده است که اکنون به اکبر آباد شهرت یافته است. در حدود سال ۱۲۱۵ آب چشمه" مج "که نزدیک به هفت آسیاب گردان آب دارد ازچهار فرسخ و نیم بیشتر جدولی که گنجایش این آب را داشت از کناره کوه در میانه پستی و بلندیها از سنگ و ساروج بساخت و در هر جا دره ای بود به اصطلاح اهل فارس" سواره "بست یعنی طاق زد و جدول را از روی طاق گذرانید و هر جا بلندی بود سوراخ کرده و جدول را عبور بداد و به این وضع آب را به صحرای قره بلاغ ناحیه ششده رسانید و چهل جفت گاو از این آب و زمین زراعت نمود. و از میراز مهدی نیز دو پسر باقی بماند .....

باتشکر از آقای علیرضا رحیمی که کتاب فارسنامه ناصری رادراختیارمان گذاشتند


مطالب مشابه :


به دنبال گذشته

ترانه ها@@دانلود@@ فسایی در فارسنامه ناصری جلد دوم لیراوی ها را دو گروه بر شمرده .
تاریخچه شول

دانلود از سایت یـ ـو تـ ـیـ ـو در فارسنامه ناصری آمده است: (از فارسنامه ٔ ناصري ).
پیشینه تاریخی شهرستان پاسارگاد

3 سوت دانلود. بلوک کمین «از فارسنامه ناصری»بلوک کمین از سرد سیرات فارس میانه شمال و مشرق
شهرستان فسا - فارس

فسا دانلود در فارسنامه ناصری جلد دوم به این تغییر نام اشاره شده و در این کتاب پسا در لغت
درباره مبارک آباد

یاسین دانلود همچنین در فارسنامه ناصری در رابطه با موقعیت مبارک آباد چنین می آید :
تاریخچه روستای اکبرآباد(قسمت اول)

اکبرآباد درکتاب فارسنامه ناصری. پسر دوم میرزا صدر الدین بنام میرزا مهدی دانلود آهنگ
منبع شناسی تاریخ ایران اسلامی

افضل کرمانی(532)- فارسنامه: ابن بلخی(540)- (1314)- فارسنامه ناصری: فسائی(1316)-تاریخ بیداری
چهره هاي ماندگار وبرتر نورآباد ممسني

نورآبادممسني شهرخومون-nourabadmamasani- ممسني-نورآباد- عكس وفيلم لري-- دانلود (فارسنامه ناصری
پیشینه منطقه فال

دانلود مقالات در فارسنامه ناصری راجع به فال چنین امده‌است:
برچسب :