برنامه امتحانی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93تعدادی از گروه های پردیس شهید مدرس کردستان

                              گروه تربیت بدنی ترم دوم

 

نام درس                                         تاریخ و ساعت برگزاری

1-فيزيولوژي انساني                        93/10/27-8تا9/30      

2-فیزیک                                           10/30-8تا9/30  

3-انقلاب اسلامي ايران                     11/1-8تا9/30

4-تاريخ و فلسفه تربيت بدني             11/2-8تا9/30

5-روان شناسي تربيتي                     11/4-8تا9/30

6-رياضيات پايه و مقدمات آمار             11/6-8تا9/30

7-هداشت و محيط زيست                   11/8-8تا9/30

8-انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت )  11/9-8تا9/30

 

                        گروه دبیری الهیات ترم چهارم

 

نام درس                                    تاریخ و ساعت برگزاری

1-صرف و نحو کاربردی(4)                93/10/27-10تا11/30

2-کلام(1)                                            10/30-10تا11/30

3-دانش خانواده و جمعیت                    11/1-10تا11/30

4-روشها و فنون تدریس                         11/4-10تا11/30

5-مبادی اصول                                       11/6-10تا11/30

6-تفسیر قرآن(2)                                   11/7-10تا11/30

7-اصول و فنون مشاوره                         11/9-10تا11/30


گروه علوم اجتماعی ترم چهارم

نام درس                                                        تاریخ وساعت برگزاری

1-نظريه هاي جامعه شناسي (1)                  93/10/27-10تا11/30

2-جامعه شناسی انقلاب                                   10/29-10تا11/30

3-دانش خانواده و جمعیت                                 11/1-10تا11/30

4-روشها و فنون تدريس (کليات)                        11/4-10تا11/30

5-روانشناسي تربيتی                                        11/4-10تا11/30

6-زبان تخصصي -مطالعه علوم اجتماعي (2)      11/7-10تا11/30

7-بررسي مسائل اجتماعي ايران                       11/8-10تا11/30

8-جغرافياي انساني ايران                                   11/9-10تا11/30

 

                                       گروه علوم تربیتی ترم چهارم

                                   تمامی امتحانات ساعت10تا11/30

نام درس                                                            تاریخ برگزاری

1-روانشناسي شخصيت (نظريه ها و مفاهيم)       93/10/27

2-مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسی                 10/29

3-روش تدريس علوم تجربي و اجتماعی                       10/30


مطالب مشابه :


نحوه ورود داوطلبان به رشته تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان

دانشجویان دبیری زیست شناسی پردیس شهید بهشتی (دبیر انجمن علمی تربیت بدنی) ت :
تربیت بدنی چیست؟

دانشجویان تربیت بدنی جانبازان و معلولین و دبیری تربیت بدنی تقسیم می شد گرایش های
پذیرش دانشگاه فرهنگیان در کنکور 93

چوتال - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - پذیرش دانشگاه فرهنگیان در کنکور 93 - - چوتال - دانشگاه
انتخاب رشته پیشنهادی من...

1-دبیری تربیت بدنی(این رشته باید باید اول باشه.حتی بالای پزشکیای نیم سال اول!) 2-دبیری هنر(اگر
مقاله (رشته تربیت بدنی)

دانا - مقاله (رشته تربیت بدنی) - مدیریت - دانش کارشناسی دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی:
معرفی کتاب آسیب شناسی ورزش و کمک های اولیه

تربیت بدنی پردیس شهید بهشتی مشهد دانشجویان دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی پردیس شهیدبهشتی
برنامه امتحانی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93تعدادی از گروه های پردیس شهید مدرس کردستان

گروه تربیت بدنی ترم دوم نام درس گروه دبیری الهیات ترم چهارم نام
اسید لاکتیک چیست؟

تربیت بدنی پردیس شهید بهشتی مشهد - اسید لاکتیک چیست؟ - دانشجویان دبیری تربیت بدنی و علوم
گرایش های رشته تربیت بدنی

تربیت بدنی دانشگاه یزد ورودی 87 - گرایش های رشته تربیت بدنی - قو علی خدمتک جوارحی
برچسب :