اگرمن مدیرمدرسه بودم

به نام اوکه ابتدای عشق است وانتهای امید...

زنگ سوم مدرسه بود. بچه هاهنوزدرحال وهوای زنگ تفریح ودوستانشان بودندکه معلم پرورشی

واردکلاس شدوبه هرگروه موضوعی راپیشنهادداد که ماموضوع اگرمن مدیرمدرسه بودم را انتخاب

کردیم. قلم رابه دست گرفتم وبه کمک بچه هاشروع به نوشتن کردم...

اگرمن مدیرمدرسه بودم شایستگی خودرا دراین مقام ومرتبه به گونه ای نمایان میکردم که مورد

تشویق اطرافیانم اعم از:دانش اموزان وکادرمدرسه قراربگیرم ومدرسه رابه گونه ای سامان

می بخشیدم که شرایط رفاهی بیشتری برای دانش اموزان ازجمله:برنامه های تفریحی.اموزشی

وتربیتی فراهم شود.

نظم.صمیمیت بادانش آموزان.انتخاب بهترین دبیران.برنامه ریزی های درسی.کمک به دانش آموزان

نیازمندو مستمندرا دراولویت کارهایم قرارمیدادم وبه نحوه ی آموزشی دبیران وچگونگی برخوردآن

ها بادانش اموزنظارت داشتم.

من محیط مدرسه ام رابه گونه ای تنظیم میکردم که دانش آموز به جای فراراز درس ومدرسه

ودبیران وامتحانات متداوم آن ها مشتاق آمدن به مدرسه بوده وهدف اصلی حضورآن ها درمدرسه

جز پیشرفت چیزدیگری نبوده باشدوگاه گاهی خودم رابه جای دانش آموزوخواسته هایش قرار

میدادم که اگرمن هم یکی ازدانش اموزان این مدرسه بودم آیااین مدرسه وامکاناتش راقبول

میکردم یاخیر؟وآنگاه نقاط ضعف خود راشناسایی ونکات مثبت مدرسه های نمونه را جمع آوری

کرده وآن هارادرسیستم اموزشی مدرسه ام پیاده میکردم.

ودرنهایت امیدوارم اگربه این مقام بلندمرتبه دست یافتم بتوانم تمام این موارد را به نحواحسن

انجام دهم...

ارادتمند شما:بچه های گروه سپیدارمطالب مشابه :


بچه گونه

گالری عروس - بچه گونه - جدیدترین عکس ها و جدیدترین موضوعات - گالری قالب بلاگفا:
یه ماشین بچه گونه ولی خوشگل

قالب ساز. سینا سهیلی ، غلامرضا صداقتی Powered By BLOGFA.COM. یه ماشین بچه گونه ولی خوشگل . موضوع:
چگونه به سوالات جنسی کودک پاسخ دهیم؟

بچه - چگونه به - - بچه . بچه . صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب داستان را این‌گونه
اگرمن مدیرمدرسه بودم

بچه های سپیدار اگرمن مدیرمدرسه بودم شایستگی خودرا دراین مقام ومرتبه به گونه ای طراح قالب.
برچسب :