معرفی پايگاههاي اسكان فرهنگيان در خراسان رضوی در ايام تعطيلات نوروز 86

پايگاههاي پذيرش زائرين فرهنگي مستقر در 14 پايگاه ثامن در سطح شهر مشهد مجهز به سيستم پذيرش يكسان در شبكه با در اختيار داشتن اطلاعات كليه مدارس مشهد از عصر روز يكشنبه مورخه 28/12/85 لغايت 12/1/86 به مدت 14 روز بصورت شبانه‌روزي داير و پاسخگوي فرهنگيان محترم مراجعه كننده خواهد بود.

قابل ذكر است در ايام تعطيلات نوروز و تابستان 86 ستاد اسكان زائرين در خيابان امام رضا (ع) خيابان دانش غربي (محل پذيرش زائرين در سنوات گذشته) تعطيل و پذيرش زائرين در اين مكان انجام نخواهد پذيرفت بدين لحاظ از زائرين فرهنگي خواهشمنديم به جهت جلوگيري از سرگرداني خود و خانواده از مراجعه به محل مذكور جداً خودداري نمايند.

با توجه به اينكه اسكان زائرين فرهنگي در آموزشگاهها با تعطيلي مدارس مقدور خواهد بود و تعطيلي زود هنگام دانش‌آموزان به هيچ وجه شايسته نيست ومورداعتراض والدين قرار مي‌گيرد بدين جهت، پذيرش زائرين فرهنگي كه به هر دليل زودتر از موعد مقرر متقاضي اسكان در مدارس شهر مشهد باشند مقدور نبوده و امكان پذير نيست.

تذكر: با توجه به كثرت متقاضيان فرهنگي براي اسكان در آموزشگاه هاي شهر مشهد در ايام نوروز

حتي الامكان همراه داشتن وسايل ضروري خصوصاً پتو و زيرانداز توصيه مي گردد.

 

نحوه پذيرش:

پذيرش مختص فرهنگيان و شخصاً با كارت شناسايي فرهنگي معتبر (اعتبار سال تحصيلي جاري) و يا معرفينامه هاي صادره ادارات آموزش و پرورش (داراي عكس و كد پرسنلي و ديگر مشخصات) امكان پذير بوده و همراه داشتن شناسنامه كليه همراهان و حضور شخص فرهنگي جهت دريافت مجوز اسكان در پايگاههاي پذيرش زائر الزامي است و از همكاران درخواست مي شود از تحويل كارت شناسايي و يا معرفينامه به اقوام يا دوستان جداً خودداري نمايند.

تذكر: با توجه به كثرت متقاضيان فرهنگي براي اسكان در آموزشگاه هاي شهر مشهد در ايام نوروز

حتي الامكان همراه داشتن وسايل ضروري خصوصاً پتو و زيرانداز توصيه مي گردد.

شرايط استفاده كنندگان از تسهيلات:

تسهيلات اسكان صرفاً براي استفاده فرهنگيان و منسوبين درجه يك آنان (همسروفرزندان – پدر و مادر) و حداكثر به مدت 5 روز مي‌باشد و تمديد آن در صورت خالي بودن ظرفيت مدارس بلامانع خواهد بود.

تذكر: با توجه به كثرت متقاضيان فرهنگي براي اسكان در آموزشگاه هاي شهر مشهد در ايام نوروز

حتي الامكان همراه داشتن وسايل ضروري خصوصاً پتو و زيرانداز توصيه مي گردد.
نحوه پذيرش اردوهاي فرهنگيان:

پايگاه مركزي پذيرش زائرين فرهنگي جهت تنظيم قراردادهاي اردويي فرهنگيان از اول لغايت بيستم اسفند ماه سال جاري همه روزه (به جز روزهاي تعطيل) از ساعت 8 صبح لغايت 12 ظهر بصورت حضوري يا مكاتبه اي پاسخگو خواهد بود. متقاضيان اردوهاي فرهنگي مي توانند درخواست كتبي خود را با ذكر مشخصات اردو (تعداد افراد – تعداد اتاق مورد نياز – تاريخ ورود و خروج و تعداد روز – نوع اردو (خانوادگي – مجردي) نام رابط – تلفن تماس و دورنگار) را به شماره 8517510 -0511 نمابر نمايند. بديهي است پايگاه مركزي پذيرش پس از بررسي، مشخصات آموزشگاه پيش بيني شده را كتباً به اطلاع رابط اردو خواهد رساند تا با واريزي و حواله وجه هزينه هاي مربوطه و اعلام به ستاد اسكان رزرو قطعي آموزشگاه انجام پذيرد. ضمناً پس از ورود اردو به مشهد و به هنگام دريافت مجوز اسكان از ستاد ارائه اصل فيش واريزي الزامي است.

تذكر: با توجه به كثرت متقاضيان فرهنگي براي اسكان در آموزشگاه هاي شهر مشهد در ايام نوروز

حتي الامكان همراه داشتن وسايل ضروري خصوصاً پتو و زيرانداز توصيه مي گردد.

دريافت معرفينامه اسكانقبل ازورود به مشهد مقدس:

دريافت معرفينامه اسكان در مدارس شهر مشهد از پايگاههاي مستقر در شهر نيشابور و چناران امكانپذير بوده و زائرين محترم فرهنگي كه از شهرهاي فوق براي ورود به مشهد عبور خواهند نمود مي توانند با مراجعه به پايگاههاي قيد شده از وضعيت ها و ظرفيت مدارس شهر مطلع شده و مدرسه محل اسكان خود را در مشهد تعيين و معرفينامه دريافت دارند.

تذكر: با توجه به كثرت متقاضيان فرهنگي براي اسكان در آموزشگاه هاي شهر مشهد در ايام نوروز

حتي الامكان همراه داشتن وسايل ضروري خصوصاً پتو و زيرانداز توصيه مي گردد.

آدرس پايگاههاي پذيرش زائرين فرهنگي در شهر مشهد

پايگاه پذيرش زائرين فرهنگي شماره يك ثامن:

ويژه همكاراني كه با وسيله نقليه شخصي از جاده نيشابور (جنوب خراسان رضوي ) به مشهد وارد مي شوند.

آدرس : بعد ازپليس راه طرق (ورودي به شهر مشهد) لاين دست راست جاده – شهرك عسكريه – خيابان احسان –آموزشگاه رحماني پور به تلفن : 3824064

پايگاه پذيرش زائرين فرهنگي شماره 2 ثامن:

ويژه همكاراني كه با اتوبوسهاي مسافربري وارد ترمينال مشهد خواهند

آدرس : ترمينال – خيابان امام رضا (ع) 74 – ( ميلان جنب ترمينال) مستقر در آموزشگاه علامه قزويني آموزشگاه علامه قزويني تلفن : 3412080

پايگاه پذيرش زائرين فرهنگي شماره 3 ثامن :

آدرس : ميدان جهاد – ابتداي بلوار سرباز - آموزشگاه انسيه به تلفن : 8424521

پايگاه پذيرش زائرين فرهنگي شماره 4 ثامن :

آدرس: بزرگراه شهيد كلانتري – حد فاصل ميدان آزادي و ميدان تلويزيون –درب ورودي مركز تربيت معلم شهيد خورشيدي تلفن : 8789812

پايگاه پذيرش زائرين فرهنگي شماره 5 ثامن :

آدرس: ميدان استقلال -دارالقرآن حضرت محمد (ص)-تلفن : 6070459

پايگاه پذيرش زائرين فرهنگي شماره 6 ثامن :

ويژه همكاراني كه با وسيله نقليه شخصي از جاده قوچان (شمال خراسان رضوي) به مشهد وارد مي شوند

آدرس :جاده سنتو – پليس راه – امام هادي (ورودي به شهر مشهد) – لاين دست راست جاده – اردوگاه ثامن الائمه (ع)- جايگاه جنب اردوگاه ثامن الائمه

پايگاه پذيرش زائرين فرهنگي شماره 7 ثامن :

ويژه همكاراني كه با وسيله نقليه شخصي از جاده قوچان (شمال خراسان رضوي) به مشهد وارد مي شوند

آدرس: ابتداي ورودي به مشهد از جاده قوچان (بعد از پليس راه) بلوار شاهد قاسم آباد – چهارراه انديشه آموزشگاه شهيد رجايي - تلفن 6611000

پايگاه پذيرش زائرين فرهنگي شماره 8 ثامن :

ويژه همكاراني كه ازطريق قطار به مشهد وارد مي شوند

آدرس: ميدان راه آهن – خيابان آزادي – آموزشگاه تربيت- تلفن 2221678

پايگاه پذيرش زائرين فرهنگي شماره 9 ثامن :

مستقر در مركز استعدادهاي درخشان به آدرس : ميدان فردوسي ابتداي بلوار شهيد قره ني – تلفن : 726633

پايگاه پذيرش زائرين فرهنگي شماره 10 ثامن:

مستقر در اداره آموزش و پرورش ناحيه پنج مشهد به آدرس : ميدان عدالت – پنجراه پايين خيابان – تلفن : 3666465

پايگاه پذيرش زائرين فرهنگي شماره 11 ثامن :

آدرس : خيابان فدائيان اسلام 19 – خ شهيد ثابت بيگيان – جنب تالار تربيت – آموزشگاه ثابت بيگيان- تلفن 3411609

پايگاه پذيرش زائرين فرهنگي شماره 12 ثامن :

آدرس: صدمتري كمربندي– بلوار طبرسي دوم – طبرسي10 – آموزشگاه آل طاها- تلفن 2115497

پايگاه پذيرش زائرين فرهنگي شماره 13 ثامن :

ويژه: كاركنان غير رسمي كه به نوعي با آموزش و پرورش ارتباط كاري دارند و فاقد كارت شناسايي فرهنگي

مي باشند.

آدرس: ميدان شهدا-شهرداري مشهد

پايگاه پذيرش زائرين فرهنگي شماره 14 ثامن :

اداره آموزش و پرورش شهرستان نيشابور

پايگاه پذيرش زائرين فرهنگي شماره 15 ثامن :

اداره آموزش و پرورش شهرستان چناران

توجه:

در پايگاههاي شماره 14 و 15 ثامن قابليت تعيين و صدور معرفينامه اسكان در مدارس شهر مشهد وجود داشته و همچنين مدارسي در خود شهرستان براي اسكان ضروري و موقت فرهنگيان مراجعه كننده آماده شده است.

 

ستادهاي اسكان شهرستانهاي استان خراسان رضوي

1 - بجستان    05356222751    ميدان بسيج

2 - بردسكن   2- 7222700-0532    شهرك 15 خرداد

3 - بشرويه     05353223301   بلوار قائم آل محمد(عج)

4 - تربت حيدريه   5- 2222063-0531   فلكه مركزي – چهارراه فرهنگي

5 - چناران    3- 6223171-0582    خيابان معلم – اداره آموزش و پرورش
6 - سبزوار  3- 05712229420   خيابان اسرار شمالي
7 - فردوس  3- 05342223401   چهار راه آموزش و پرورش
8 - قوچان   12- 2222011-0581   خيابان شهيد مطهري بعد از ژاندارمري- آموزش و پرورش
9 - كاشمر    3- 28230341-0532    خيابان خرمشهر-ميدان شهدا

10  كلات  60- 05122722259    خيابان امام خميني

11 - گناباد   7- 05357226176    خيابان ناصر خسرو

12 - نيشابور   5- 05513333881   خيابان امام خميني
 


مطالب مشابه :


ستاد اسکان زائرین فرهنگی در مشهد

ستاد اسکان زائرین فرهنگی در مشهد در سراسر کشورجهت رزرو اینترنتی مدارس در مشهد
ستاد اسکان در مشهد

ستاد اسکان در مشهد. جهت اطلاع از رزرو اینترنتی مدارس ( اسکان فرهنگیان )
رزرو اینترنتی فرهنگیان در خانه معلم استانهای سراسر کشور

رزرو اینترنتی فرهنگیان در مناطق شهر تهران در مشهد فرهنگیان در مدارس
سامانه اسکان فرهنگیان در ایام عید

همین ماه می باشد رزرو در استان های رزرو مدارس تهران، مشهد، اصفهان و تبريز
ستاد اسکان فرهنگیان

جهت اطلاع از رزرو اینترنتی مدارس ( اسکان فرهنگیان ) اسکان فرهنگیان در مشهد
معرفی پايگاههاي اسكان فرهنگيان در خراسان رضوی در ايام تعطيلات نوروز 86

كليه مدارس مشهد از عصر اسكان رزرو در مدارس شهر مشهد از
مدارس مشهد به سیستم گرمایشی بی‌.ام‌.اس مجهز می‌شوند

مدارس مشهد به سیستم سرنوشت دلخراش 4 معلم در مرکزرفاهی و آموزشی فرهنگیان مشهد.
اسکان نوروزی فرهنگیان

معاونين آموزشي مدارس ناحيه 5 مشهد جهت اطلاع از رزرو اینترنتی مدارس فرهنگیان در مشهد
برچسب :