شناگر مشهور نامزد کرد + عکس - اخبار ستاره ها ، اخبار چهره ها ، سلبریتی ها


شناگر

شناگر


پر افتخا‌رترین ورزشکار تمام دوره‌های المپیک جهان تشکیل خانواده می‌دهد.

"مایکل فلپس"(Michael Phelps) شناگر مشهور آمریکایی و پر افتخا‌رترین ورزشکار تمام ادوار المپیک جهان به تازگی با همسر آینده‌اش که یک مدل آمریکایی است نامزد کرده است و به زودی ازدواج می‌کند.

گفتنی است: "مایکل فلپس" پر افتخار‌ترین ورزشکار المپیک است و 22 مدال المپیک را در کارنامه افتخارات خود به همراه دارد.

مایکل فلپس, فلپس, شناگر مشهور

منبع:jamnews.ir
گردآوری بیوگرافی برگزیده ها
,