صفحه سپاس پایان نامه

سپاس و ستایش مر خدای را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، درفشان. آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید


مطالب مشابه :


صفحه سپاس پایان نامه

با مراجعه دانشجویان به بخش مرجع و استفاده آنها از پایان نامه های قبلی در مورد صفحه تقدیم یا
سپاس نامه پایان سال

سپاس نامه پایان تو را سپاس که می توانم آزادانه در برابر چشمانت گناه
صفحه سپاسگزاری پایان نامه

صفحه تقدیم پایان نامه سازم و سپاس خود را در وصف از پایان نامه های قبلی در مورد
صفحه سپاسگزاری پایان نامه

صفحه سپاسگزاری پایان نامه سپاس خدا را آنها از پایان نامه های قبلی در مورد صفحه
نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

این پایان نامه را ضمن تشکر و سپاس بیکران و در کمال افتخار و امتنان تقدیم می نمایم
نمونه هايي از تقدير و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

صفحه تقديم / تشكر در پايان نامه يكي از با سپاس بی دریغ و نیز پایان نامه درسی
نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

صفحه تقديم / تشكر در پايان نامه يكي از تشکر و سپاس از استاد و نیز پایان نامه درسی
نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

تقدیر و تشکر از همسر و فرزند در پایان نامه و اما متن تقدیم و سپاس پایان نامه ی خودم:
صفحه تقدیم پایان نامه

سپاس بیکران بر همدلی و همراهی و راهنما و راه گشای نگارنده در اتمام پایان نامه
سپاس نامه

سپاس نامه. درود بی پایان . + نوشته شده توسط Café Trend در دوشنبه 10 تیر1392 و ساعت 10:50 |
برچسب :