اشکال در مورد پارامتر دهی به دستورات ارتباط با SQL در #C داخل حلقه for.

فرض کنید جدولی داریم بنام tblInfo که این جدول دو ستون بنام name و family داره. و فرض کنید فرم شما دو تا textBox داره بنام txtName و txtFamily و یه دکمه بنام btnInsert .میخواهیم در جدول tblInFO اطلاعاتی را با حلقه for پر کنیم.به کد زیر در این رابطه که ایجاد خطا می کند توجه کنید:(کد زیر در رویداد کلیک دکمه می نویسیم:)
SqlConnection con = new SqlConnection("server=(local);database=test;integrated security=true");            SqlCommand com = new SqlCommand("insert into tblInfo values(@name,@family)", con);            for (int i = 0; i < 3; i++)            {                com.Parameters.AddWithValue("@name", txtName.Text+i.ToString());                com.Parameters.AddWithValue("@family", txtFamily.Text+i.ToString());                con.Open();                com.ExecuteNonQuery();                con.Close();
            }
اگه دستورات بالا رو اجرا کنید میبینید که خطا میده.البته دستور بالا برای بار اول دستورات داخل for را اجرا میکنه ولی در بار دوم و سوم خطا میده.در واقه خطا مربوط میشه به:اینکه com.parameters یه آرایه هست که به اون collection هم میگن.شما دارید هر دفعه به تعداد خانه های آرایتون com.Parameter.AddWithValue اضافه میکنید.و آرایه شما بجای اینکه هر سری فقط دو خونه اون پر باشه تا توسط دستور com.ExecuteNonQuery اجرا بشه دارای بیش از 2 مقدار هست.برای اینکه دیگه خطایی داده نشه باید آرایه پارامتر ها رو بعد از اجرای com.ExecuteNonQuery خالی کنیم.یعنی کد com.Parameters.Clearرو بعد از com.ExecuteNonQuery بیاوریم.درست شده کد بالا: SqlConnection con = new SqlConnection("server=(local);database=test;integrated security=true");            SqlCommand com = new SqlCommand("insert into tblInfo values(@name,@family)", con);            for (int i = 0; i < 3; i++)            {                com.Parameters.AddWithValue("@name", textBox1.Text+i.ToString());                com.Parameters.AddWithValue("@family", textBox2.Text+i.ToString());                con.Open();                com.ExecuteNonQuery();                con.Close();                com.Parameters.Clear();            }


مطالب مشابه :


آموزش برنامه نویسی گرافیک در سی شارپ_قسمت یازدهم

شهر سی شارپ - آموزش برنامه نویسی گرافیک در سی شارپ_قسمت یازدهم - آموزش گرافیک در سی شارپ
اشکال در مورد پارامتر دهی به دستورات ارتباط با SQL در #C داخل حلقه for.

سی شارپ نویسی - اشکال در مورد پارامتر دهی به دستورات ارتباط با SQL در #C داخل حلقه for. - C# Language Tips
دستورات اولیه گرافیک سی شارپ

برای نوشتن یک متن در سی شارپ #c. ModelGraphic.DrawString("وب روزانه", new Font("Arial", 20), Brushes.Blue, new Point(0, 0));
استفاده از دستورات جاوا اسکریپت در asp .net

برنامه نویسی سی شارپ، ASP و PHP - استفاده از دستورات جاوا اسکریپت در asp .net - اموزش موردی، خطاهای
عضویت در بخش:آموزش برنامه نویسی سی شارپ c# windows Application

شهر سی شارپ - عضویت در بخش:آموزش برنامه نویسی سی شارپ c# windows Application دستورات گرافیک سی شارپ #C
پروژه ماشین حساب به زبان سی شارپ

سی شارپ آشنا می شوید. و در کل تمام دستورات سی شارپ را بصورت ساده و مفید
آموزش برنامه نویسی گرافیک در سی شارپ_قسمت پنجم

دستورات گرافیک سی شارپ #c آموزش برنامه نویسی گرافیک سی شارپ ساخت کامپوننت در سی شارپ
دسترسی به command prompt و گرفتن نتیج حاصل از اجرای دستورات از اون

سی شارپ نویسی - دسترسی به command prompt و گرفتن نتیج حاصل از اجرای دستورات از اون - C# Language Tips and Tricks
استفاده از خاصیت صداهای پیشفرض ویندوز در برنامه های #C

سی شارپ نویسی - استفاده از خاصیت صداهای پیشفرض ویندوز در برنامه های #C - C# Language Tips and Tricks
برچسب :