لیست مدارک مورد نیاز جهت صدور و یا تمدید کارت عضویت و بازرگانی

* تمامی فرمهای قابل چاپ (تایپ شده فارسی) به همراه "فرم استعلام بیمه تامین اجتماعی"، "فرم استعلام مفاصا حساب دارائی" و "فرم استعلام گواهی عدم سوء پیشینه کیفری" و همچنین فرم های "الف"، "ج" و "د" در مدارک مورد نیاز ذیل به صورت آن لاین در بخش عضویت سایت قابل تکمیل و چاپ می باشد، جهت ثبت نام آن لاین اینجا را کلیک نمائید

» مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده صدور کارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقیقی
» مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقوقی
» مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده تمدید كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقیقی
» مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده تمدید كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقوقی

card.jpgمدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده صدور کارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقیقی:
1- یک برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني که به گواهي اداره ثبت شرکتها رسيده باشد ( با امضاي متقاضي کارت بازرگاني ) و اصل گواهي پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها ( براي دريافت اظهار نامه و گواهي پلمپ به اداره ثبت شرکتها واقع در بزرگراه مدرس نبش ميرداماد مراجعه فرمائيد ).
2- اصل گواهي عدم سوءپيشينه که از زمان صدور آن 6 ماه بيشتر نگذشته باشد .
3- دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده (تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)
4- اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی.
5- اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سري کپي کامل از پشت و روی آن .
6- سه قطعه عکس 4×6 ( جديد ، تمام رخ ، ساده ) .
7- ارائه اصل و کپی مدارک تحصیلی معتبر(دارندگان دیپلم و بالاتر)
8- اصل کارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان جهت برابر با اصل شدن و یک سري کپي از پشت و روي آن .
متولدين سالهاي 1337 و قبل از آن با مدارک فوق ديپلم و کمتر از آن با ارائه کپي مدرک تحصيلي نياز به کارت پايان خدمت ندارند.
متولدين سالهاي 1334 و قبل از آن با ارائه کپي مدرک ليسانس نياز به کارت پايان خدمت ندارند.
متولدين سالهاي 1328 و قبل از آن با ارائه کپي مدرک دکترا نياز به کارت پايان خدمت ندارند .
9- داشتن حداقل سن 21 سال تمام .
10- اصل گواهي بانک مبني بر تاييد حساب جاري و حسن اعتبار بانکي ( فقط روي فرم الف قابل قبول است ) با مهر امضاي رئيس شعبه . ( ضمناً حسابهاي جاري شتاب مربوط به شهرستانها در صورتيکه روي فرم ( الف ) تاييد شده باشد قابل قبول است .(ارائه دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت رویت الزامی می باشد)
11- الف ) دارندگان مدرک دانشگاهي ( فوق ديپلم و بالاتر با ارائه اصل و یک نسخه کپي از مدرک تحصيلي معتبر ) و همچنين دارندگان مجوز توليد از يکي از وزارتخانه هاي توليدي نياز به معرف ندارند .
ب) معرفين از شهرستانها لازم است کپي صفحه دوم کارت بازرگاني خود را که امضاي صاحب کارت در آن مشخص باشد را ارائه نمایند.
12- اصل سند مالکيت ششدانگ به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهار نامه ) جهت برابر با اصل نمودن بهمراه یک سري كپي از صفحات نوشته شده سند و يا ارائه اجاره نامه محضري محل کار .
در صورت تنظيم اجاره نامه عادي براي محل کار یک سري کپي از صفحات نوشته شده سند و همراه داشتن اصل سند و اجاره نامه براي برابر با اصل نمودن ضروري است . ضمناً اجاره نامه بايد جهت دفتر کار تنظيم شده باشد .
- براي ارائه اجاره نامه عادي امضاء دو نفر شاهد الزامي است .
تذکر 1 : کارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند کارت بازرگاني دريافت نمايند .
تذکر 2 : هر شخص بيش از يک کارت بازرگاني اعم از حقوقي يا حقيقي نمي تواند داشته باشد .
تذکر 3 : حضور متقاضي در كليه مرحله پذيرش مدارک و تحويل کارت الزامي است .
تذكر4 : براي هر واحد ملكي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي گردد.
تذكر5: حضور متقاضي در كلاس توجيهي كارت بازرگاني الزامي مي باشد.» مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقوقی:
1. یک برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني كه به گواهي اداره ثبت شركت ها رسيده باشد ( با امضاي مديرعامل يا رئيس هيات مديره ) و اصل گواهي پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شركتها ( براي دريافت اظهار نامه و گواهي پلمپ به اداره ثبت شركتها واقع در مدرس نبش ميرداماد مراجعه فرمائيد .
در خصوص شرکتهای با مسئولیت محدود: ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهوربه مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.در خصوص شرکتهای سهامی خاص و عام : ارائه یک برگ کپی اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهوربه مهر اداره ثبت شرکتها باشد الزامی است.
2. اصل گواهي عدم سوء پيشينه مديرعامل كه از زمان صدور آن 6 ماه بيشتر نگذشته باشد.
3. دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده (تکمیلی از وب سایت به همراه امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)
4. اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی.
5.یک برگ کپی روزنامه رسمي در مورد تاسيس و كليه تغييرات شركت تا اين تاريخ ، موضوع فعاليت شركت بايد صادرات و واردات باشد.
6. اصل کارت ملی مدیر عامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سري کپي کامل از پشت و روی آن .
7. سه قطعه عكس 4×6 مديرعامل ( جديد ، تمام رخ ، ساده )
8. ارائه اصل و کپی مدارک تحصیلی معتبر (دارندگان دیپلم و بالاتر)
9. اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان جهت برابر با اصل شدن و یک سري كپي از پشت و روي آن .
متولدين سال هاي 1337 و قبل از آن با مدرك فوق ديپلم و كمتر از آن با ارائه كپي مدرك تحصيلي نياز به كارت پايان خدمت ندارند.
متولدين سال هاي 1334 و قبل از آن با ارائه كپي مدرك ليسانس نياز به كارت پايان خدمت ندارند.
متولدين سال هاي 1328 و قبل از آن با ارائه كپي مدرك دكترا نياز به كارت پايان خدمت ندارند.
10. داشتن حداقل سن 21 سال تمام .
11. اصل گواهي بانك مبني بر تائيد حساب جاري در استان تهران و تائيد حسن اعتبار بانكي ( فقط روي فرم الف قابل قبول است ) با مهر و امضاي رئيس شعبه . ( ضمناً حساب هاي جاري شتاب مربوط به شهرستانها در صورتيكه روي فرم ( الف ) تائيد شده باشد قابل قبول است) . توجه: ارائه دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت رویت الزامی می باشد
12. اصل سند مالكيت ششدانگ به آدرس دفتر مركزي جهت برابر با اصل نمودن بهمراه یک سري كپي از صفحات نوشته شده سند و يا ارائه اجاره نامه محضري محل كار .
- در صورت تنظيم اجاره نامه عادي براي محل كار یک سري كپي از صفحات نوشته شده سند به همراه داشتن اصل سند و اجاره نامه براي برابر با اصل نمودن ضروري است . ضمناً اجاره نامه بايد براي شركت ( نام كامل شركت براساس روزنامه رسمي ) و جهت دفتر كار تنظيم شده باشد.
- براي ارائه اجاره نامه عادي امضاء دو نفر شاهد الزامي است.
13. اشخاص غير ايراني متقاضي كارت بازرگاني علاوه بر ارائه مدارك فوق به استثناي بندهاي 2و6و9 ملزم به ارائه تائيد صلاحيت مديران خارجي از سفارتخانه متنوعشان و ارائه كپي پروانه كار و اقامت به همراه اصل مدارك مي باشند.
تذكر 1: كارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت نمايند.
تذكر 2: هر شخص بيش از يك كارت بازرگاني اعم از حقوقي يا حقيقي نمي تواند داشته باشد.
تذكر 3: حضور مديرعامل در مراحل پذيرش مدارك و تحويل كارت الزامي است.
تذكر 4 : براي هر واحد ملكي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي گردد .
تذكر 5 : حضور مديرعامل در كلاس توجيهي كارت بازرگاني الزامي است.» مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده تمدید كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقیقی:
1- دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده (تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی . ضمناً برای تمدید کارت بازرگانی نیازی به گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی نیست)
2- ارائه اصل كارت بازرگاني.
3- در صورت پر شدن صفحات كارت بازرگاني ارائه دو قطعه عكس 4×6 الزامي است.
4- اصل مفاصاحساب مالياتي آخرين سال عملكرد مبني بر بلامانع بودن تمديد كارت بازرگاني در سال جاري ( به آدرس مندرج كارت بازرگاني ) . به همراه كليه برگ هاي قطعي و تشخیص ماليات از سال 79 به بعد.
5- اصل مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي ( براي واحدهاي توليدي و صادر كنندگان پوست و روده ) .
6- در صورت استيجاري بودن دفتر كار ، ارائه اجاره نامه تمديد شده .
7. در صورت تغيير محل :
الف ) ارائه یک برگ اظهار نامه تغيير آدرس از اداره ثبت شركتها .
ب ) اصل سند مالكيت ششدانگ به آدرس دفتر كار ( آدرس اظهار نامه ) جهت برابر با اصل نمودن بهمراه یک سري كپي از صفحات نوشته شده سند و يا ارائه اجاره نامه محضري محل كار .
در صورت تنظيم اجاره نامه عادي براي محل كار یک سري كپي از صفحات نوشته شده سند به همراه داشتن اصل سند و اجاره نامه براي برابر با اصل نمودن ضروري است. ضمناً اجاره نامه بايد جهت دفتر كار تنظيم شده باشد.
براي ارائه اجاره نامه عادي امضاء دو نفر شاهد الزامي است.
تذکر 1 : کارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند کارت بازرگاني دريافت نمايند .
تذکر 2 : هر شخص بيش از يک کارت بازرگاني اعم از حقوقي يا حقيقي نمي تواند داشته باشد .
تذکر 3 : در مراحل پذيرش و دريافت كارت بازرگاني حضور متقاضي الزامي است .
تذكر4 : براي هر واحد ملكي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي گردد.
تذکر5: برای متقاضیان تمدید کارت بازرگانی بیش از یک سال بنابه دستورالعمل به همراه داشتن دسته چک الزامی است.» مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده تمدید كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقوقی:
1- دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده (تکمیلی از وب سایت به همراه امضاء مدیرعامل و مهر شرکت. ضمناً در صورت تغییر مدیر عامل این فرم توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء گردد)
2. ارائه اصل كارت بازرگاني .
3. اصل مفاصا حساب مالياتي آخرين سال عملكرد مبني بر بلامانع بودن تمديد كارت بازرگاني در سال جاري ( به آدرس دفتر مركزي شركت ) به همراه كليه برگهاي قطعي و تشخیص ماليات از سال 79 به بعد .
4. اصل مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي مبني بر بلامانع بودن تمديد كارت بازرگاني در سال جاري ( به آدرس دفتر مركزي شركت يا محل کارخانه ) .
5. در صورت پر شدن صفحات كارت بازرگاني يا تغيير مديرعامل دو قطعه عكس 4*6 ( جديد ،‌تمام رخ ، ساده ) .
6. یک برگ كپي روزنامه رسمي در مورد تغييرات شركت ( در صورت هرگونه تغييرات ) .
7. در صورت استيجاري بودن دفتر مركزي شركت ارائه اجاره نامه تمديد شده .
8. در صورت تغيير مديرعامل :
الف • اصل کارت ملی مدیر عامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سري کپي کامل از پشت و روی آن .
ب • اصل گواهي عدم سوء پيشينه مديرعامل جديد از زمان صدور آن 6 ماه بيشتر نگذشته باشد.
ج • اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان جهت برابر اصل شدن و یک سري كپي از پشت و روي آن .
متولدين سالهاي 1337 و قبل از آن با مدرك فوق ديپلم و كمتر از آن با ارائه كپي مدارك تحصيلي نياز به كارت پايان خدمت ندارند .
متولدين سالهاي 1334 و قبل از آن با ارائه كپي مدرك ليسانس نياز به كارت پايان خدمت ندارند .
متولدين سالهاي 1328 و قبل از آن با ارائه كپي مدارك دكترا نياز به كارت پايان خدمت ندارند .
9. درصورت تغيير آدرس :
اصل سند مالكيت ششدانگ به آدرس دفتر مركزي جهت برابر اصل نمودن بهمراه یک سري كپي از صفحات نوشته شده سند و يا ارائه اجاره نامه محضري محل كار .
درصورت تنظيم اجاره نامه عادي براي محل كار یک سري كپي از صفحات نوشته شده سند به همراه داشتن اصل سند و اجاره نامه براي برابر اصل نمودن ضروري است . ضمناً اجاره نامه بايد براي شركت ( نام كامل بر اساس روزنامه رسمي ) و جهت دفتر كار تنظيم شده باشد.
براي ارائه اجاره نامه عادي امضاء دو نفر شاهد الزامي است .
10. اشخاص غيرايراني متقاضي كارت بازرگاني علاوه بر ارائه مدارك فوق به استثناي بند 8 ( الف – ب – ج ) ملزم به ارائه تائيد صلاحيت مديران خارجي از سفارتخانه متبوعشان و ارائه كپي پروانه كار و اقامت به همراه اصل مدرك مي باشند .
تذكر 1 : كارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت نمايند .
تذكر 2 : هر شخص بيش از يك كارت بازرگاني اعم از حقيقي و حقوقي نمي تواند داشته باشد .
تذكر 3 : در مراحل پذيرش و دريافت كارت بازرگاني حضور مديرعامل و يا نماينده ايشان به همراه معرفي نامه و ليست بيمه الزامي است .
تذكر 4 : براي هر واحد ملكي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي گردد .
تذکر5: برای متقاضیان تمدید کارت بازرگانی بیش از یک سال بنابه دستورالعمل به همراه داشتن دسته چک الزامی است.


مطالب مشابه :


خدمات حسابرسی|خدمات حسابداری|خدمات مالی|موسسه خدمات حسابرسی|موسسه خدمات مالی

دریافت گزارش حسابرسی جهت اخذ وام فصلی و ثبت نام بازرگانی معتبر و جدید با
مدارک لازم و میزان شهریه برای ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد در بهمن 91

وام دانشجویی دوره كارداني مورد تاييد مؤسسات آموزش عالي معتبر و يا اداره 91/11/ ثبت نام
ثبت نام مشاغل خانگی مرتبط با اداره ارشاد آغاز شد

ثبت نام مشاغل خانگی مرتبط با اداره نحوه ثبت نام سپس در صورت نياز به وام، طرح
اخذ كارت بازرگاني

صدور اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی در اداره ثبت و انواع وام ها بازرگانی و
لیست مدارک مورد نیاز جهت صدور و یا تمدید کارت عضویت و بازرگانی

که به گواهي اداره ثبت نامه ثبت نام در دفاتر وام ها بازرگانی و
قوانین مالیاتی و مالی|طریقه ثبت اظهارنامه مالیاتی|اداره مالیاتی در تهران|

دریافت گزارش حسابرسی جهت اخذ وام ,www.tax.gov.ir,ثبت نام بازرگانی و با
به اطلاع متقاضیان جویای کار شهرستان شوش می رساند جهت ثبت نام وام مشاغل خانگی هرچه سریعتر اقدام نمای

رساند جهت ثبت نام وام مشاغل به اداره میراث به اداره بازرگانی
محل ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد مرداد 92دوره کارشناسی و شرایط ثبت نام بدون کنکور

وام دانشجویی شدگان امكان ثبتنام با تأخير در جديد بر طبق گواهي اداره كل آموزش و پرورش
ثبت شرکت های تجاری

شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی اداره‌ی ثبت تعیین نام» ‌اداره‌ی مذکور
برچسب :