آئین نامه نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه تدوین می شود

 خرقانی به مهر خبرداد:
آئین نامه نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه تدوین می شود

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران از تشکیل کمیته مشترک صنعت بیمه و سازمان امور مالیاتی کشور برای تهیه آئین نامه چگونگی اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده در این صنعت خبرداد و گفت: این آئین نامه تا دو هفته آینده نهایی و اجرا می شود.

سعید خرقانی در گفتگو با مهر در خصوص نحوه اجرایی شدن نرخ مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه کشور، گفت: صنعت بیمه کشور و سازمان امور مالیاتی جلساتی مشترک در مورد نحوه و چگونگی اجرایی شدن این قانون در صنعت بیمه برگزار کرده اند.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران ازتشکیل کمیته ای مشترک میان سازمان امور مالیاتی و صنعت بیمه شامل کارشناسان صنعت بیمه و کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور برای تهیه آئین نامه اجرایی این موضوع خبرداد.

وی با بیان اینکه هماهنگی های لازم بین صنعت بیمه و سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص انجام شده است، تصریح کرد: لازم است که کاری مشترک در این خصوص انجام و یک آئین نامه اجرایی نیز تهیه شود تا در صنعت بیمه مورد استفاده و اجرا قرار گیرد.

خرقانی با اشاره به اینکه هم اکنون این آئین نامه در حال تهیه است، اظهارداشت: کمیته تشکیل شده در این زمینه تاکنون جلساتی را تشکیل داده و مقدمات صورت جلسه اولیه نیز آماده شده و تا دو هفته آینده نیز آئین نامه آن نهایی و اجرا خواهد شد.

وی گفت: چگونگی، نحوه و زمان شمول این قانون در بخشهای مختلف صنعت بیمه در این کمیته مشخص خواهد شد، ممکن است برخی از پوشش های بیمه در زمان وقوع خسارت و برخی در زمان صدور بیمه نامه شامل این مالیات شوند و این موارد جزو مباحث اجرایی است که کارشناسان فنی در حال بررسی آن هستند.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران بیان کرد: صنعت بیمه پوششی همگانی است، بنابراین نحوه اجرایی شدن این نرخ در هر مورد از بیمه با مورد دیگر با توجه به موارد مختلفی که در معافیتها یا قوانین تکمیلی وجود دارد، متفاوت است، به نحوی که برخی از بیمه ها همچون بیمه عمر و پس انداز که شبیه فعالیتهای بانکی است، ممکن است شامل قوانین بانکی شود.

وی تصریح کرد: برخی از معافیتها نیز در خود قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که برخی از آنها به بیمه گر باز می گردد.


مطالب مشابه :


صنعت بیمه از مالیات ارزش افزوده معاف شود

صنعت بیمه از مالیات اعتماد کرده و سهم صنعت بیمه از بیمه گفت: قوانین مدنظر
آئین نامه نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه تدوین می شود

وی با بیان اینکه هماهنگی های لازم بین صنعت بیمه و مالیات شوند و یا قوانین
معافیت بیمه‌ها از پرداخت مالیات ارزش افزوده

آخرین اخبار قوانین بیمه از پرداخت مالیات بر می شود و صنعت بیمه می
مجازات فرار از مالیات طبق قوانین

چه مواردی از حقوق مشمول حق بیمه و مالیات درگاه اطلاعات و خدمات صنعت در بیمه قوانین و
موانع و راهکار‌های توسعه بیمه‌های عمر در کشور

فضایی صنعت بیمه و شرکت‌های مالیات‌های قوانین و مقررات بیمه‌ای و
اصلاح قانون بیمه شخص ثالث

از قوانین و مقررات بیمه را بیمه شخص ثالث و مالیات بر اصلی صنعت بیمه و
موانع و راهکار‌های توسعه بیمه‌های عمر در کشور

فضایی صنعت بیمه و شرکت‌های مالیات‌های قوانین و مقررات بیمه‌ای و
چالش‌های تهیه صورت‌های مالی واقعی در شرکت‌های بیمه

شود و این برای صنعت بیمه های بیمه، قوانین، مقررات و مصوبات و نیز مالیات و
برچسب :