موقعیت شهرستان پلدختر

موقعیت شهرستان پلدختر

شهرستان پلدختر در جنوب استان لرستان واقع گرديده است كه از طرف شمال وشرق به خرم آباد واز جنوب شرقي به انديمشك در استان خوزستان از غرب به شهرستان كوهدشت واز جنوب به استان ايلام وشهرستان دره شهر ويا به عبارتي كبير كوه ختم مي شود .

 پلدختر به عنوان مر كز شهرستان  حدود 110 كيلوم تر با مركز استان لرستان فاطله دارد اين شهرستان داراي 3615 كيلو متر مربع معادل 370750  هكتار وسعت است دوسوم سطح آن دشت جايدر و واشيان است كه به ترتيب به جنوب وشرقي پلدختر واقع شده اند وقسمت اعظم كشاورزي اين شهرستان در انها صورت مي گيرد از رود خانهاي مشهور اين شهرستان كشكان است كه از سر شاخه هاي ماديان رود خانه خرم آباد ، كوهدشت ، الشتر ، افرينه سرچشمه مي گيرد وپس از طي قسمتهاي شمالي شهرستان عبور از مرز شهر پلدختر در جنوب غربي به رود خانه سمره سرازير ودرقسمتهاي جنوبي شهرستان به سمت خوزستان جريان پيدا كند رود خانه با 55 متر مكعب در ثانيه پر آبند رودخانه استان محسوب مي شود .

 پلد ختر در حقيقت در مسير را هاي حياتي وار تباطي شمال وغرب وجنوب كشور بوده وتماماً تحت حوزه استفاظي شهرستان بود وعلاو بر شهر  بايد يك اشيا آتش نشاني به همه آنها جوابگوباشد به طور ي كه د فصل تابستان به علت آتش سوزي مزارع در روستا هاي اطراف آتش نشاني نيزبه نواي آنها پاسخ مي دهد وبه روستا ها هم كمك مي كنند به اطفاي حريقهاي آنها مي پردازد. به راستي در اين شهرستان محدود جغرافيايي استاندارد 5 كيلو متر براي هر ايستگاه آتش نشاني  مفا و مفهومي  ندارد بطوري كه ما ، در طول جاده حتي 45 دقيقه فاصله تا استگاه نيز ار ائه خدمات انجام داده و موفق به مهار آتش سوزي وسايل نقليه شده ايم به طوري كه طول جاده  ترانزيتي كه تحت نظر شهرستان واين يك ايستگاه آتش نشاني بوده در حدود 37 كيلو متر مربع بوده است بهراستي قوانين كه به ازاي هر 2500 نفر يك آتش نشان معني و مفهومي ندارد زيرا علاوه بر حسب شهر وروستا  رانندگاني كه هر روز ازاين جاده ترانزيتي عبور مي كنند تنها بو سيله 4 نفر نيز آتش نشان ارائه مي گردد كه اين نشاني تقسيم نا عادلانه امكانات نيرو مي باشدكه بايد آتش نشان هر لحظه  شب وروز منتظر حوادشنا شنا خته اي در شهروروستا و جاده باشد آمار جانفشاني هستند . با توجه به اينكه شهر پلد ختر به 2 نا حيه تقسيم شد واين جاده ايمني لااقل در هر ناحيه 1 ايستگاه آتش نشاني وبراي جاده  ها نيز يك 1 ايستگاه پيش بيني مي شود كه نياز مبرم به احداث آنها مي باشد نبود امكانات كافي و ماشين هاي آتش نشاني پيشرو و غيره نيزمزيد بر علتها شده وباعث كندي در عمليات اطفايي مي شوند بطوري كه بيشترين حوادث رخ داده شده مربوط به آتش سوزي وسايل نقليه جاده اي ودر مرتبه دوم مربوط به مزارع بود است .

وبايد طبق استانداري به فاصله هر 180 متر يك شير آتش نشاني احداث نمايند ولي در شهر ما اين اي توجه چنداني ندارند.

شهرپلدختر درنظام تصمیمات کالبدی  به دو ناحیه وپنج محله تقصمیم بندی گردیه است .رود خانه موجود در شهر به عنوان یک لبه قوی مهمترین عامل متمایز کننده این دو ناحیه می باشد ناحیه شماره 10 در قمست شرقرودخانه (شهر ) واقع گردیده واز سه محله تشکیل شده است.

 محله 1-1  که به لحاظ وسعت وجمعیت ، رتبه اول را در سیای محلات این ناحیه دارمی باشد در قسمت مرکزی واقع شده وتوسعه عمده آن به سمت جنوب شرقی خواهد بود.

محله 2-1 که در قسمت جنوب شرقی این ناحیه واقع شده است در حال حاضر به لحاظ تعداد افراد ساکن ، کم جمعیت ترین محله بین محلات این ناحیه محسوب می گردد.

 بااین حال با توجه به پتانسیل موجود در محله مذکور هر طرح پیشنهادی جمعیت قابل ملاحظه ای برای در نظر گرفته شده وسهم عمده ای از توسعه ناحیه یک شهر پلدختر مربوط به این محله می گردد  به طوری که جمعیت آن در طی اجرای برنامه از 190 نفر به 400 نفر بالغ می گردد .

محله 3-1  کم وسعت ترین محله ناحیه 1 می باشد وبا محله 1-1  دارای مرز مشترک است این محله در قسمت غربی وشمال غربی ناحیه 1-1 واقع شده وحد شرقی آن خیابان امام خمنیی  وحد غربی ان عامل طبیعی رودخانه می باشد این محله در حال حاضر دارای 3280 نفر جمعیت می باشد که پیش بینی می گردد در طول اجرای برنامه (طرح ) جمعیت آن به 3600 نفر بالغ گردد.

اما ناحیه 2 که به قسمت غربی رودخانه (شهر ) واقع شده از دو محله تشکیل گردیده است

.محله 1-2  که در شمال این ناحیه قرار گرفته توسط خیابان هفتم تیر از محله 2-2 جدا می گردد.

این محله در حال حاظر 5478 نفر جمعیت می باشد که این رقم در    اجرای برنامه به 6800 نفر خواهد رسید .

((توسعه این محله عموتاً به سمت شمال ئغرب خواهد بود .

محله 3-2  در قسمت جنوبی ناحیه واقع شده است وبه لحاظ وسعت وجمعیت اختلاف اندکی را با محله 1-2 دارا می باشد توسعه این محله عمودتاً  به سمت جنوب وغرب خواهد بود وپس از اجرای برنامه پرجمعیت ترین محله شهر پلدختر خواهد گردید.

جدول شماره 1

مساحت وجمعیت هر یک از تقسیمات کالبدی شهر پلدختر را وضع موجود پیشنهادی نشان می دهد

کابردی مسکونی

 کاربرد بهای مسکونی در شهر پلدختر در مجموع مساحتی  منازل 670070 متر مربع را به خود اختصاص داده که 46 در صد کاربری های شهری را شامل می شود وعمانطور که ذکر شد بیشترین درصد از مساحت شهر به این کاربری اختصاص یافته است.

کاربری تجاری

 این کاربری شامل مراکز تجاری شهر(از قییل بازار ، دفاتر خدمات عمده شهری بانکها ،دفاتر خصوصی ، مراکز خدماتی و... ) ومراکز تجاری مجله ای (ازقبیل خورده فروشی ها خدمات ومانند آنها ) می گردد فضاهای تجاری در شهر عمدتاً در کنار خیابان اصلی شکل گرفته اند به صورت راسته بازار دیده می شود وکمتر به عمق محلات نفوذ کرده است

 


مطالب مشابه :


وب سایت دانشگاه تویسرکان

داشته باشید و خود شخصا" مبلغ کامل شهریه را در بانک ملی دانشگاه آزاد نمرات پايان ترم
اعلام نمرات

دانشگاه آزاد دانشجویان گرامی نمرات درس اعلام شد.جهت مشاهده به دانشگاه کمالوند
ایین نامه تخفیف شهریه دانشگاه ازاد

ایین نامه تخفیف شهریه دانشگاه ازاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد کمالوند نمرات در
نمرات درس روش تحقيق‏

های محترم به عرض می رسد که نمرات درس روش تحقيق‏ در دانشگاه آزاد کمالوند
دکتر ایراندوست

دفترچه راهنمای دکتری دانشگاه آزاد 94. سمینار و اعلام نمرات درس اصول مهندس کمالوند
موقعیت شهرستان پلدختر

دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرکز تربیت معلم آیت اله کمالوند خرم
زمان ومدارک ثبت نام پذيرفته شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي نيمه‌ متمركز در آزمون سراسري سال 1390

کارنامه های دانشگاه آزاد.ترازونمره اطلاعاتی از نمرات کنکور
برچسب :