آموزش تمام حرکات بدنسازی همراه با تصویر (انیمیشن)

 

آموزش تمام حرکات بدنسازی همراه با تصویر (انیمیشن)

پرس پا ماشین

quadriceps legs exercises photos 

اسکات اسمیت

quadriceps legs exercises photos

بیرون پا ماشین

quadriceps legs exercises photos

اسکات هالتر پا باز

quadriceps legs exercises photos

پشت پا لیفت اسمیت

back lats exercises photos 

پشت پا لیفت هالتر

back lats exercises photos

پشت پا لیفت دمبل

back lats exercises photos 

ددلیفت

hamstrings legs exercises photos 

پشت پا ماشین نشسته

hamstrings legs exercises photos

پشت پا  ماشین خوابیده

hamstrings legs exercises photos

ساق پا دستگاه نشسته

calf calves exercises photos 

ساق پا پرسی ( روی دستگاه پرس پا )

calf calves exercises photos 

ساق روی دستگاه هاک پا

calf calves exercises photos 

ساق پا دمبل تک تک ایستاده

calf calves exercises photos

 

حرکات به روایت تصویر - شکم - پهلو - باسن

عکس حرکتهای بدنسازی 

کشش همسترینگ روی توپ

butt booty exercises photos 

کشش همسترینگ سیم کش

butt booty exercises photos 

کشش همستینگ از پشت تک پا

butt booty exercises photos 

کشش همسترینگ خوابیده

butt booty exercises photos 

چرخش کمر با میله نشسته

abs abdominals exercises photos 

چرخش شکم با وزنه روی زمین

abs abdominals exercises photos 

پهلو دمبل تک

abs abdominals exercises photos 

کشش پهلو ها خوابیده

abs abdominals exercises photos 

زیر شکم چرخشی پا متناوب

abs abdominals exercises photos 

جمع کردن همزنان دست و پا

abs abdominals exercises photos 

شکم نیمه پا جمع روی توپ یا میز

abs abdominals exercises photos 

شکم نشسته با ماشین

abs abdominals exercises photos 

پیاده روی خوابیده !!

abs abdominals exercises photos 

زیر شکم روی پارالل ( خلبانی )

abs abdominals exercises photos 

زیر شکم آویزان از بارفیکس پا 90 درجه

abs abdominals exercises photos 

زیر شکم روی میز ساده با پاهای صاف

abs abdominals exercises photos 

زیر شکم روی میز ساده

abs abdominals exercises photos 

زیر شکم روی میز شیب دار

abs abdominals exercises photos 

شکم روی میز شیب دار

abs abdominals exercises photos 

زیر شکم با پاهای 90 درجه روی زمین

abs abdominals exercises photos

 

حرکات به روایت تصویر _ جلو بازو

عکس حرکتهای بدنسازی

جلو بازو سیم کش جفت دست از طرفین

biceps arms exercises photos 

جلو بازو لاری ماشین

biceps arms exercises photos 

جلو بازو لاری سیم کش

biceps arms exercises photos 

جلو بازو سیم کش با طناب

biceps arms exercises photos 

جلو بازو دمبل جفت رو به  بیرون نشسته

biceps arms exercises photos 

جلو بازو دمبل جفت چکشی لاری

biceps arms exercises photos 

جلو بازو دمبل تک لاری

biceps arms exercises photos 

جلو بازو دمبل جفت چکشی

biceps arms exercises photos 

جلو بازو دمبل ایستاده همزمان

biceps arms exercises photos 

جلو بازو دمبل متناوب ایستاده

biceps arms exercises photos 

جلو بازو دمبل تک خمیده

biceps arms exercises photos 

جلو بازو دمبل روی میز شیب دار

biceps arms exercises photos 

جلو بازو دمبل چکشی متناوب

biceps arms exercises photos 

جلو بازو هالتر ساده دست باز

biceps arms exercises photos 

جلو بازو هاالر ez  لاری دست آویزان

biceps arms exercises photos 

جلو بازو هالتر ez خمیده

biceps arms exercises photos 

جلو بازو هالتر ساده

biceps arms exercises photos 

جلو بازو هالتر دست جمع

biceps arms exercises photos 

جلو بازو هالتر ez جمه

biceps arms exercises photos 

جلو بازو هالتر دست معکوس ( ساعد )

biceps arms exercises photos 

جلو بازو لاری میله ez

biceps arms exercises photos

حرکات به روایت تصویر - شانه ها و ذوزنقه ای

عکس حرکتهای بدنسازی پرس سرشانه ماشین

shoulders deltoids exercises photos 

پرس سرشانه دمبل چرخشی ( نشسته )

shoulders deltoids exercises photos 

سرشانه هالتر از جلو نشسته  اسمیت

shoulders deltoids exercises photos 

نشر از جلو جفت دست با وزنه ( یا هالتر )

shoulders deltoids exercises photos 

نشر از جلو دمبل متناوب

shoulders deltoids exercises photos 

نشر از جلو تک دست سیم کش

shoulders deltoids exercises photos 

کشش ذوزنقه ای ( کول ) سیم کش نشسته

traps neck exercises photos 

شراک دمبل از طرفین

traps neck exercises photos 

شراک هالتر از پشت

traps neck exercises photos 

شراک هالتر از جلو

traps neck exercises photos 

پرس سرشانه هالتر از پشت

shoulders deltoids exercises photos 

پرس سرشانه اسمیت از پشت ( نشسته )

shoulders deltoids exercises photos 

نشر خم نشسته

shoulders deltoids exercises photos 

کشش کول  ( ذوزنقه ای ) هالتر از جلو

shoulders deltoids exercises photos 

نشر جانب سیم کش تک دست

shoulders deltoids exercises photos 

کشش کول  ( ذوزنقه ای ) جفت دمبل از جلو

shoulders deltoids exercises photos 

نشر جانب ایستاده

shoulders deltoids exercises photos 

نشر جانب نشسته  

shoulders deltoids exercises photos

پرس سرشانه دمبل نسشته  

shoulders deltoids exercises photos

پرس سرشانه هالتر از جلو ( نشسته )  

shoulders deltoids exercises photos 

نشر جانب تک دست  

shoulders deltoids exercises photos

 

 

 


مطالب مشابه :


آموزش تصویری حرکات سینه

عکس حرکتهای بدنسازی پشت بازو سیم کش از روبرو سیم کش از پشت با طناب
آموزش حرکات بدنسازی همراه با تصویر (انیمیشن)

عکس حرکتهای بدنسازی پشت بازو سیم کش از روبرو سیم کش از پشت با طناب
آموزش تمام حرکات بدنسازی همراه با تصویر (انیمیشن)

آموزش تمام حرکات بدنسازی همراه با عکس حرکتهای بدنسازی سیم کش جلو بازو سیم کش با
حرکات زیر بغل

حرکات زیر بغل - ورزشی(کشتی- بدنسازی- شنا سیم کش بالا بدنسازی با تصویر و عکس حرکتهای
آموزش تصویری حرکات بدنسازی

عکس حرکتهای بدنسازی پشت بازو سیم کش از روبرو سیم کش از پشت با طناب
برچسب :