آیین نامه

موارد مجاز سقط جنینبخشنامه شماره ۴۱۷۶/۱ مورخ ۱۱/۹/۸۲ سازمان پزشکى قانونى کشور ایران

۱-در صورتى که ادامه باردارى مادر به مرگ جنین یا مادر منجر شود ، در خواست صدور مجوز سقط درمانى (تنها در ادارات کل پزشکى قانونى استانها )  مورد پذیرش قرار مى گیرد ، البته در صورت دستور مقام قضایى یا در خواست زوجین با معرفى نامه پزشک معالج قبل از ولوج روح (چهار ماهگى).

۲- معرفى نامه پزشک باید شامل عکس بیمار (ممهور به مهر پزشک معالج )، مشخصات شناسنامه اى جهت احراز هویت ، تشخیص بیمارى و روش تشخیص (علائم ، نشانه ها و آزمایشهاى پاراکلینیک ) بوده و به پیوست آن ، تصویر شناسنامه و مدارک احراز هویت زوجین و نیز نتایج آزمایش هاى پاراکلینیک (داراى عکس بیمار ممهور به مهر و مشخصات شناسنامه اى ) ارایه گردد.

۳- در مورد اندیکاسیون هاى جنینى انجام حداقل ۲ نوبت سونوگرافى و در مورد اندیکاسیونهاى مادرى ، انجام حداقل یک نوبت سونوگرافى براى تعیین سن باردارى و ارایه آن به پیوست معرفى نامه پزشک الزامى است.

۴- ارایه حداقل دو مشاوره تخصصى در تایید تشخیص بیمارى به پیوست  معرفى نامه پزشک الزامى است.

۵- در موارد خارج از فهرست اندیکاسیون هاى اعلام شده ، ارایه حداقل ۳ مشاوره تخصصى مبنى بر ناهنجارى منجر به مرگ جنین یا خطر مرگ مادر الزامى است.

اندیکاسیون هاى  سقط جنین در بیمارى هاى مادر

·  قلب

۱-  هر بیمارى دریچه اى که به نارسایى قلبى منجر به فانکشنال کلاس ۳ و ۴ رسیده و غیر قابل برگشت به ۲ باشد

۲-  هر نوع مسائل حاد قلبى غیر از عروق کرونر که به فانکشنال کلاس ۳ و۴ رسیده باشد ،از قبیل میوکاردیت و پریکاردیت .

۳-  سابقه بیمارى کاردیو میو پاتى دیلاته در باردارى هاى قبلى .

۴-  سندرم مارفان در صورتى که قطر آئورت صعودى بیش از ۵ سانتى متر باشد .

۵-  آیزن منگر

·   گوارش

۱-کبد چرب باردارى

۲-واریس مرى گرید ۳

۳-سابقه خونریزى از واریس مرى به دنبال افزایش فشار ورید پورت

۴-هپاتیت اتوایمیون غیرقابل کنترل

نفرو لو ژى
۱- نارسایى کلیه

۲- فشار خون غیر قابل کنترل با داروهاى مجاز در دوران باردارى

·  ریه

۱- هر بیمارى ریوى اعم از آمفیزم ، فیبروز ، کیفو اسکولیوز و برونشکتازى به شرط ایجاد هیپرتانسیون پولمونر ، حتی از نوع خفیف

·  هماتولوژى

 کوآگولوپاتى هایى که با تجویز هپایرین منجر به تشدید بیمارى دیگرى گردد که جان مادر را تهدید کند .

·  عفونى

 ابتلا به ویروس HIV که وارد مرحله بیمارى ایدز شده باشد .

· رو ماتولوژى

۱-لوپوس فعال غیر قابل کنترل با در گیرى یک ارگان ماژور.

۲-واسکولیت ها ، زمانى که ارگانهاى ماژور درگیر باشند.

· جراحى اعصاب

تمامى توده های فضا گیر CNS   با توجه به نوع و محل آن که شروع درمان در جنین و عدم شروع درمان در مادر باعث خطر جانى گردد.

· پوست

پمفیگوس وولگاریس ، پسوریازیس شدید و ژنرالیزه و ملانوم نوع پیشرفته که باعث  خطر جدى جانى براى مادر شود.

· نورولوژى

۱-اپى لپسى هایى که على رغم درمان چند دارویى مقاوم به درمان باشد.

۲-ام اس هایى که بیمار ، ناتوان و از کارافتاده شده باشد.

۳-میاستنى گراو در مراحل پیشرفته ، به شرط اینکه خطر جانى براى مادر داشته باشد.

۴-انواعى از بیمارى هاى  موتور نورون مثلALS  که با باردارى تشدید یابد و براى  مادر خطر جدى جانى داشته باشد.

و اما اندیکاسیون هاى سقط جنین در بیمارى ها و ناهانجارى هاى جنینى که به مرگ جنین داخل رحم (مرده زایى) یا مرگ نوزاد بلافاصله بعد از تولد جنین منجر  مى شوند. عبارتند از :

·   جراحى و ارتوپدى

۱-استئوژنزیس ایمپرفکتاى مادرزادى

۲-دیسپلازى استخوانى – غضروفى کشنده یا استیل اپى فیزال

۳-بیمارى استئوپتروزیس انفانتیل (فرم بدخیم)

·   نفرولوژى و اورولوژى

۱-آژنزى دو طرفه کلیه

۲-کلیه پلى کیستیک نوع مغلوب

۳-دیسپلازى مولتى سیستیک کلیه ها

۴-سندرم پوتر

۵-سندرم نفروتیک مادرزادى به شرط ایجاد هیدروپس

۶-اختلال کروموزومى که موجب ضایعات پیشرفته و به ویژه گرفتارى مغز و کلیه گردد (مانند سندرم واکترل)

۷-هیدرونفروز شدید دو طرفه کلیه ها

·   هماتولوژی

۱-آلفا تالاسمی (به شکل هیدروپس فتالیس)

۲-اختلال ترومبوتیک مثل کمبود پروتئین C (هموزیگوت ) و فاکتور ۵ لیدن (هموزیگوت)

·   نوزادان

۱-تریزومى ۱۳

۲-تریزومى ۱۸

۳-تریزومى ۳/۸/۱۶

۴-آنانسفالى

۵-هیدروپس فتالیس با هر مکانیسم

۶-سندرم فریاد گربه

۷-هولوپروزنسفالى

۸-سیرنگومیلیا

۹-کرانیوشیسیس

۱۰- مننگوانسفالوسل ، مننگوهیدروانسفالوسل

۱۱- دیسپلازى تاناتوفوریک یا کوتولگى کشنده نوزادى

۱۲- سیکلو بیا همراه با هولوپروزنسفالى

۱۳- ایکتیوزیس گراویس مادرزادى

۱۴- شیزنسفالى

۱۵- اگزانسفالى

مرکز پیشگیرى از قصور پزشکى

معاونت انتظامى

سازمان نظام پزشکى جمهورى اسلامى ایران


مطالب مشابه :


حج عمره دانشجويي

روابط عمومی دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد و اعلام شرایط
همایش نانو تکنولوژی

باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد 1390 نتایج داوری اعلام مهاباد دانشگاه آزاد
تاریخ اعلام نتایج کنکور دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامي گرگان تاریخ اعلام نتایج کنکور دانشگاه آزاد . مهاباد. ملاير
آیین نامه

دانشگاه آزاد مهاباد هویت زوجین و نیز نتایج هاى اعلام شده ، ارایه
نتایج کنکور دانشگاه آزاد امروز اعلام می‌شود

نتایج کنکور دانشگاه آزاد امروز مرکز آزمون این دانشگاه اعلام شد، ثبت‌نام مهاباد
گزارش هفتمین همایش سراسری صعود قلم

پس از اعلام نتایج از دانشگاه آزاد و آزاد و شهرداری مهاباد
آخرین وضعیت تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اعلام شد

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد درباره زمان نهایی اعلام نتایج دانشگاه آزاد اعلام مهاباد
اعضای کمیته علمی همایش

هیات علمی دانشگاه آزاد سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد. » اعلام نتایج
خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی ایران تالیف دکتر حسن دانایی فرد

دانشجویان مدیریت دانشگاه آزاد مهاباد دانشگاه آزاد ها ، ضمن اعلام سیاستهای دولت
کارت ورود به جلسه علمی کاربردی

اعلام نتایج و انتخاب رشته ارشد سراسری 92 . استخدامی بانک دانشگاه آزاد مهاباد. بازار
برچسب :