توزیع کارت کنکوركارداني به كارشناسي ناپیوسته93 و انتخاب رشته آنها

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با تاریخ، نحوه پرينت کارت و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال 1393 و انتخاب رشته كليه داوطلبان متقاضي

1393/05/14

سازمان سنجش آموزش کشور بدين وسیله به اطلاع کليه داوطلبان متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال 1393مي‌رساند آزمون کليه داوطلبان در صبح روز پنجشنبه مورخ 23/5/93 در 54 شهرستان مندرج در جدول شماره 1 (مرکز استان و برخی شهرستانها) برگزار مي‌گردد. لازم به ذکر است براي پذیرش در كدرشته­هاي تحصيلي: 109 (حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلین)، 202 (ايمني صنعتی و محیط كار)، 212 (مراقبت پرواز)، 216 (نقشه برداري)، 217 (شهرسازي)، 218 (صنایع نساجی)، 232 (مهندسی اجرايی عمران)، 301 (آبیاری)، 302 (محیط زیست)، 303 (احیا و بهره برداري از مناطق بیابانی)، 305 (پرورش گاو و گاومیش)، 308 (جنگلداري)، 309 (شيلات)، 310 (چوب شناسي و صنایع چوب)، 311 (علوم و صنايع غذايي)، 312 (گیاه پزشكي)، 314 (مرتع و آبخيزداري)، 315 (بازيافت)، 401 (آمار)، 402 (آموزش ریاضی)، 501 (آموزش حرفه و فن)، 502 (آموزش ديني و عربی)، 504 (زبان انگليسي)، 505 (زبان و ادبیات فارسی)، 506 (آموزش علوم تجربی)، 507 (آموزش كودكان استثنايي)، 508 (آموزش مطالعات اجتماعی)، 510 (تربیت مربی امور تربیتی)، 511 (باستان شناسي)، 513 (تربیت معلم قرآن كريم)، 516 (علوم انتظامی)، 517 (علم و اطلاعات و دانش شناسي/كتابداري و اطلاع­رساني)، 518 (مدیریت)، 519 (حقوق قضايي)، 602 (صنايع دستی)، 603 (مرمت و احياي بناهایتاریخی)، 604 (موسیقی)، 606 (طراحی پوشاک)، 607 (موزه داري) و 702 (علمي –كاربردي بهداشت موادغذايي با منشا دامی) آزمون برگزار نخواهد شد و پذیرش دانشجو در این رشته‌ها صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي صورت مي‌گيرد. لذا براي داوطلباني كه در این رشته‌هاي تحصيلي ثبت‌نام نموده­اند، کارت شرکت در آزمون صادر نخواهد شد. اين داوطلبان ضرورت دارد جهت انتخاب رشته‌محلهاي تحصيلي از تاريخ 22/5/93 لغايت 27/5/93 از دفترچه راهنماي انتخاب رشته اين آزمون (كه در زمان مذكور از سايت اينترنتي اين سازمان قابل دريافت مي‌باشد) به سايت مذكور مراجعه نمايند.

تذكر مهم: كليه داوطلبان متقاضي گزينش در رشته هاي بدون آزمون مي توانند جهت مشاهده و ويرايش اطلاعات ثبت نامي خود از تاريخ 20/5/93 لغايت 24/5/93 با مراجعه به سايت سازمان سنجش (قسمت ويرايش اطلاعات) نسبت به مشاهده اطلاعات خود اقدام نمايند. 1- نحوه و زمان پرينت کارت شرکت در آزمون برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون کليه داوطلبان از روز دوشنبه 20/5/93 براي مشاهده و پرينت بر روي سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار مي‌گيرد تا متقاضیان شرکت در آزمون بتوانند با وارد كردن اطلاعات خود شامل: شماره پرونده، كد رهگيري و يا نام و نام­خانوادگي، سال تولد و شماره کارت ملی نسبت به پرينت آن اقدام نمايند. داوطلبان براي پرينت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعيين شده بر روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون و همچنين اصل کارت ملی و يا اصل شناسنامه عكس‌دار و ارائه آن الزامي است. لذا کليه داوطلبان باید شخصاً براي پرينت کارت شرکت در آزمون اقدام نمايند. تذکرات مهم:         1- آن دسته از داوطلبانيكه موفق به پرينت کارت شرکت در آزمون نمي‌شوند لازم است با همراه داشتن کارت ملی و يا شناسنامه عكس‌دار شخصاً به باجه رفع نقص حوزه ذیربط، براساس جدول شماره 2 این اطلاعیه مراجعه نمايند. 2- لازم به يادآوري است کليه داوطلبان (اعم از متقاضیان رشته­هاي با آزمون و بدون آزمون) لازم است در زمان پرينت كارت شركت در آزمون (از تاريخ 20/5/93 لغايت 27/5/93) با مراجعه به سایت اين سازمان نسبت به انتخاب كدرشته محلهاي تحصيلي خود اقدام نمايند.   2- آدرس و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون: آدرس و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون کليه داوطلبان بر مبنای استان و شهرستان محل اقامت فعلی آنان (براي تعيين حوزه امتحاني) كه در بند 29 تقاضانامه ثبت‌نام مشخص كرده‌اند به شرح جدول شماره 2 مندرج در این اطلاعیه مي‌باشد.   3- درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند: 1- با توجه به اطلاعات مندرج بر روي کارت شرکت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي1، 2، 4، 5، 6،8،10، 12، 13، 14، 16، 17 و 18 به ترتیب شامل نام‌خانوادگي و نام، شماره شناسنامه، سال تولد، شماره ملی،سهمیه (بنیادشهید و امور ایثارگران)، كد و عنوان رشتهتحصيلي، موسسه محل اخذ مدرک تحصيلي، سال و ماه اخذ مدرک تحصيلي، معدل فارغ‌التحصيلي، وضعیت اشتغال (كارمندي)، استان بومی و علاقه‌مندي به گزينش در رشته‌هاي غيرانتفاعي کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است براي اصلاح مورد و يا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ 24/5/93 منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند و در صورتي كه نسبت به بندهای3، 7، 9 و 15 (جنس، دين، معلولیت و زبان خارجی امتحاني) تفاوتی مشاهده نمودند ضروری است از روز سه شنبه مورخ 21/5/93 الي روز چهارشنبه مورخ 22/5/93 صبح‌ها از ساعت 8:00  الي 12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 الي 18:00 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه (براساس جدول شماره 2) مراجعه نمايند. ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روي کارت شرکت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام خود داوطلب در نظر گرفته شده است. 2- چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در سهمیه ثبت‌نامي (بند 8) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است به ترتیب ذیل عمل نمايند. 1-2-کليه داوطلبان متقاضی استفاده از سهميه‌هاي بنیادشهید و امور ایثارگران جهت اعلام مغایرت حداکثر تا تاریخ 24/5/93منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش (قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه نمايند و با توجه به توضیحات مندرج در سایت نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند تا در صورت تأييد، سهمیه توسط ارگان مربوطه براي ایشان اعمال گردد، در غير اينصورت با سهمیه آزاد گزينش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نمي‌باشد. تذکر مهم: کليه جانبازان عزيز با هر درصد جانبازی، فرزند و يا همسر جانباز 25 درصد و بالاتر براساس قانون جامع ایثارگران مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي مشمول استفاده از سهميه ايثارگران خواهند بود. لذا داوطلبان متقاضی استفاده از اين سهمیه لازم است منحصراً از تاریخ 20/5/93 لغایت 24/5/93 با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور (قسمت ویرایش اطلاعات) سهمیه مورد نظر خود را علامتگذاري نمايند تا در صورت تأييد سهمیه توسط ارگان مربوطه، سهمیه براي داوطلبان ذیربط اعمال گردد. 2-2-سایر داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان – سپاه پاسداران، وزارت جهاد كشاورزي و واحدهای تابعه ستاد كل نیروهای مسلح (به جز داوطلبان مندرج در بند 1-2 فوق) براي روشن شدن وضعیت سهمیه خود حداکثر تاتاریخ 27/5/93 به ارگان مربوطه مراجعه نمايند تا در صورت دارا بودن سهمیه، مشخصات این دسته از داوطلبان از طريق ارگان تأييد كننده در اختیار سازمان سنجش آموزش کشور قرار گیرد در غير اينصورت با سهمیه آزاد گزينش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل پذیرش نمي‌باشد. 3- چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلبي فاقد عکس مي‌باشد و يا عکس روي کارت وي دارای اشكالاتي از جمله، فاقد مهر بودن عکس، اشتباه عکس و واضح نبودن عکس و ... مي‌باشد ضروری است در يكي از روزهای سه‌شنبه مورخ 21/5/93 و يا چهارشنبه 22/5/93صبح‌ها از ساعت 8:00  الي 12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 الي 18:00 با به همراه داشتن 2 قطعه عکس 4×3 و کارت ملی يا شناسنامه عكس‌دار به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه (براساس جدول شماره 2) مراجعه نمايند و موضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد. 4- آن دسته از داوطلبانيكه هم اکنون علاقه‌مند به گزينش در رشته‌هاي موسسات آموزش عالی غيرانتفاعي و غیردولتی مي‌باشند، الزامي است در زمان پرينت کارت شرکت در آزمون با ورود به بخش ویرایش اطلاعات و خرید کارت اعتباری بوسيله کارتهای عضو شبکه بانكي شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال باشد، با پرداخت مبلغ 29.000 ریال (بیست و نه هزار ریال) به عنوان وجه ثبت‌نام اقدام نموده و مشخصات کارت اعتباری را در محل مربوط درج نمايند. يادآوري: کليه داوطلبان براي آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون مي‌بايست از برگ راهنمای شرکت در آزمون كه بر روي سایت این سازمان قرار داده خواهد شد، پرينت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمايند. قابل توجه داوطلبان: کليه داوطلبان (متقاضیان رشته­هاي تحصيلي با آزمون و بدون آزمون) لازم است از تاریخ 22/5/93 لغایت27/5/93 براي انتخاب كدرشته محل‌هاي تحصيلي مورد علاقه خود با توجه به مندرجات دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (شماره2) كه بر روي سایت سازمان قرار خواهد گرفت و همچنين اطلاعیه مربوط به انتخاب رشته كه در همان تاریخ منتشر مي‌گردد با مراجعه به سایت سازمان نسبت به انتخاب كد رشته محل‌هاي تحصيلي خود اقدام نمايند.   4–موارد مهم قابل توجه داوطلبان 1- در زمان حضور درجلسه آزمون، همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و يا اصل شناسنامه عكس‌دار الزامي است. 2- درهای ورودی حوزه‌هاي امتحاني رأس ساعت 7:30 (هفت و سي‌دقيقه) صبح بسته خواهد شد. فرآیند برگزاری آزمون صبح از ساعت  8:00 (هشت) آغاز مي‌گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درهای ورودی به محوطه و يا سالنهای امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد. 3- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرينت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و يا اصل شناسنامه عكس‌دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد. 4- داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله كيف دستی، ساك دستی، پيجر، تلفن همراه، جزوه، کتاب، ماشين حساب (بجز ماشين حسابهاي مندرج در بند 5)، هر گونه نت و یادداشت و نظایر آن و همچنين وسایل شخصی به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هريك از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری كه بخشي از آن در بند «د» آمده است، رفتار خواهد شد. 5- به همراه داشتن ماشين حسابهاي مجاز منحصراً با يكي از مارکهای ذیل براي حضور در جلسه آزمون بلامانع است.
Citizen SR 275 -10 W-BKSHARP 509-7 4600PARS -4 3600CASIO -1
Citizen SR 270X -11 Citizen SR 270 II-8 531-ELSHARP-5 82-CASIO FX -2
  IICitizen SR 135 T -9 BK-WSHARP 506 -6 618-FCATIGA -3
تذکر مهم: چنانچه داوطلبي غير از ماشين حساب‌هاي فوق‌الذكر، ماشين‌حساب نوع دیگر به همراه داشته باشد به عنوان مختلف تلقي و برابر قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای ورودی با وي رفتار خواهد شد. 5‍- قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری: ماده 5- تخلفات و جرائم در این قانون مشتمل بر موارد زير است: الف- ارتکاب هرگونه عملی كه موجب بي نظمی در برگزاری آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسیله غیر مجاز از قبيل وسایل ارتباط الكترونيكي و دستگاههای حافظه‌دار. ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل: 1- ارائه مدرک يا گواهی مجعول يا تصویر گواهی مجعول براي شرکت در آزمون. 2- تبانی با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست اندرکاران آزمون از قبيل عوامل اجرايی و طراحان سوال براي تخلف در آزمون. 3- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول يا شرکت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلی. ج - استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبيل وسایل ارتباط الكترونيكي و دستگاهها حافظه‌دار. د – كمكبه داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات. هـ-دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها. و - هرگونه تغيير غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا سایرمدارک و دفاتر مربوط به آزمون. ز - افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستیابی و افشاي آن يا شرکت يا معاونت در این امر قبل يا حين برگزاری آزمون به هر نحو. ح -خرید يا فروش سوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شرکت يا معاونت در این امر قبل يا حين برگزاری آزمون اعم از اينكه سوالات يا پاسخ آنها واقعی يا غیرواقعی باشد. ماده 6 -هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زير را درباره متخلفان دارند: الف - در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال. ب - در مورد مشمولات بند (ب) يا بند (ج) ماده (5) : محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از يك تا ده سال. تبصره - آراء هيأت‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديد نظرخواهي در هيأت تجدید نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد. ماده 7 -در مورد مشمولان بندهای (د)، (هـ)، (و)، (ز) و (ح) ماده (5) هيأت‌هاي رسیدگی متهم را براي رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا يك میلیارد (1.000.000.000) ریال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفي مي‌نمايند. ماده 8 - ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضویت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشدید مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سرکرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محکوم مي‌گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتکاب تخلفات و جرائم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده براي مرتكب مي‌باشد. ماده 9 - رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمونها مانع از رسيدگي برابر سایرقوانین جزايي يا رسيدگي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداری يا هيأت‌هاي انتظامی اعضای هيأت علمي يا كميته‌هاي انضباطی دانشجویان نيست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم مي‌گردد. ماده 10 - در صورت محكوميت قطعی فردی به يكي از مجازاتهای مندرج در اين قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيأت رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هر گونه گواهي يا مدرک به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ التحصيلي به وي اعطاء ‌شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهي مي‌باشند. ماده 11 - چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغایرتهای غيرمتعارف مشهود و اساسی از قبيل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته، با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعیت نهايي آزمون این داوطلب، براساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي مي‌باشد.   درخاتمه اضافه مي­نمايد كه واحد پاسخگويي غيرحضوري سازمان سنجش همه روزه بجز روزهای تعطیل صبح‌ها از ساعت 8:00 الي 12:00 و بعدازظهرها از ساعت 13:00 الي 17:00 آماده پاسخگويي به سوالات ميباشد. لذا داوطلبان مي‌توانند در صورت نياز فقط با شماره تلفنهای 99-88923595 بطور مستقیم (واحد پاسخگويي غيرحضوري آزمون كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال 1393) با روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور تماس حاصل و يا با بخش پاسخگويي اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانیwww.sanjesh.org درميان بگذارند.   جدول شماره 1 - شهرستان‌ محل‌ برگزاري آزمون كارشناسي ناپيوسته سال‌ 1393 براساس ‌استان ‌محل‌ اقامت ‌فعلي ‌داوطلبان
نام استان شهرستان محل  برگزاري آزمون استان محل اقامت  
آذربايجان شرقي (10) تبريز (1012) داوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستانهاي آذرشهر(1001)، اسکو(1005)، اهر(1006)، بستان آباد(1009)، تبریز(1012)، جلفا (1014)، خداآفرین (1025)، سراب(1017)، شبستر(1021) ، کلیبر(1026)، ورزقان(1038)، هریس (1040) و مرند(1029)استان آذربايجان شرقی می باشند.
مراغه (1028) داوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستانهاي مراغه(1028)، بناب(1010)، چاراویماق (1016)، عجب شير (1023)، ملكان(1032)، ميانه (1036) و هشترود (1041) استان آذربايجان شرقي مي باشند.
آذربايجان غربي (11) اروميه‌(1104) داوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستانهاي ارومیه (1104) و اشنویه (1106) استان آذربایجان غربی می باشند.
خوی (1123) داوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستانهاي خوی(1123)، چابپاره(1119)، سلماس(1127)، ماکو (1133)، چالدران(1117)، پلدشت (1111) و شوط(1131) استان آذربایجان غربی می باشند.
مهاباد (1135) ‌ داوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستانهاي پیرانشهر(1113)، مهاباد(1135)، سردشت(1124)، میاندوآب(1138)، بوکان(1109)، نقده(1140) شاهین دژ (1129) و تکاب(1115) استان آذربایجان غربی می باشند.
اردبيل(12) اردبيل(1202) ‌كليه داوطلبان استان اردبيل
اصفهان(13) ‌ اصفهان(1310)‌ داوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستانهاي اصفهان(1310)، شاهین شهر و میمه(1322)، تیران و کرون(1314)، چادگان(1316)، فریدن(1326)، برخوار(1312)، خمینی شهر(1317)، خور وبیابانک(1340)، شهررضا(1324)، فلاورجان(1329)، فریدونشهر(1327)، سميرم(1320)، دهاقان (1321)، لنجان(1336)، خوانسار (1318)، گلپايگان (1334)، مبارکه (1338)، نائین (1341)، نجف آباد(1342) و بوئین میاندشت(1325) استان اصفهان می باشند.
كاشان(1332) داوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستانهاي كاشان (1332)، آران و بيدگل (1302)، نطنز (1345) و اردستان (1304) مي‌باشند.
البرز(40) كرج(4008) كليه داوطلبان استان البرز
ايلام(14) ‌ ايلام‌(1405) کلیه داوطلبان استان ايلام‌
بوشهر(15) ‌ بوشهر(1502) كليه داوطلبان استان بوشهر
تهران (16) تهران (1607) داوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستانهاي اسلامشهر (1602)، رباط کریم(1612)، شهریار(1624)، قدس(1623)، بهارستان (1610)، پردیس (1616)، تهران (1607)، ملارد (1625)، شمیرانات (1620)، دماوند (1609) و فيروزكوه (1627) استان تهران می باشند.
ري(1615) داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان شهرستان ري (1615) استان تهران می باشند.
ورامين (1636) داوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستانهاي ورامين (1636)، پاكدشت (1604)، پيشوا (1633) و قرچك (1635) استان تهران می باشند.
چهار محال و بختياري(17) شهر كرد(1709) كليه داوطلبان استان چهار محال و بختياري
خراسان جنوبي(18) بيرجند(1802) كليه داوطلبان استان خراسان جنوبي به غير از شهرستان طبس(1825)
طبس(1825) كليه داوطلبان شهرستان طبس(1825)
خراسان رضوي (19) مشهد (1960) داوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستانهاي بینالود (1906)، چناران (1928)، درگز (1937)، سرخس (1947)، فریمان (1949)، فیروزه (1912)، قوچان (1951)، کلات (1955)، مشهد (1960) و نیشابور(1965) از استان خراسان رضوی می باشند.
تربت حيدريه(1922) داوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستانهاي تربت حیدریه (1922)، تایباد (1909)، گناباد (1957)، مه ولات(1962)، زاوه (1920)، کاشمر(1953)، بردسکن(1905)، خواف(1934)، تربت جام(1916)، خلیل آباد (1930)، رشتخوار(1940)، باخزر (1908) و بجستان (1901) استان خراسان رضوی می باشند.
سبزوار (1945) داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان شهرستانهاي سبزوار(1945)، جغتای(1923)، جوین (1926)، خوشاب (1941) و داورزن (1942) از استان خراسان رضوي می باشند.
خراسان شمالي(20) بجنورد (2005) كليه داوطلبان استان خراسان شمالي
خوزستان (21) اهواز (2112) داوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستانهاي آغاجاری (2121)، امیدیه (2104)، اهواز(2112)، ایذه (2115)، باغ ملک(2117)، باوی(2110)، بهبهان (2124)، حمیدیه(2111)، دشت آزادگان(2131)، رامهرمز(2134)، شوشتر(2140)، کارون(2166)، مسجدسلیمان(2146)، هفتگل(2148)، رامشير(2132)، لالی(2144)، اندیکا (2107) و هویزه (2151) از استان خوزستان می‌باشند.
دزفول(2129) داوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستانهاي، دزفول ‌(2129)، انديشمك (2109)، شوش (2138) و گتوند (2142) استان خوزستان مي باشند.
خرمشهر(2125) داوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستانهاي آبادان (2102)، شادگان(2135)، خرمشهر (2125)، ماهشهر(2120) و هنديجان (2150) از استان خوزستان مي باشند.
زنجان(22) زنجان(2212) كليه داوطلبان استان زنجان
ادامه جدول شماره 1 - شهرستان‌ محل‌ برگزاري آزمون كارشناسي ناپيوسته سال‌ 1393 براساس استان محل اقامت فعلي داوطلبان
نام استان شهرستان محل  برگزاري آزمون استان محل اقامت  
سمنان(23) سمنان‌(2304) كليه داوطلبان استان سمنان
سيستان وبلوچستان (24) زاهدان ‌(2418) داوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستانهاي خاش(2408)، زاهدان(2418) و میرجاوه(2419) از استان سیستان و بلوچستان می باشند.
ايرانشهر (2403) داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان شهرستانهاي ايرانشهر(2403)، سرباز(2429)، سراوان(2425)، دلگان(2411)، مهرستان(2416)، فنوج (2437) و سیب سوران(2430) از استان سیستان و بلوچستان می باشند
زابل (2414) داوطلباني كه شهرستانهاي محل اقامت آنان شهرستان زابل(2414)، زهک(2422)، نیمروز(2446)، هیرمند (2435) و هامون (2448)استان سيستان و بلوچستان است
چا‌بهار (2406) داوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستانهايچا‌بهار(2406)، کنارک(2433)، نيك شهر (2440) و قصرقند(2438) استان سيستان وبلوچستانمي‌باشند.
فارس(25) شيراز(2536) داوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستانهايآباده(2501)، ارسنجان(2502)، اقلید(2507)، بوانات(2509)، پاسارگاد(2510)، خرامه(2581)، خرم بید(2516)، کازرون(2551)، رستم(2524)، سپیدان(2528) سروستان(2531)، شیراز(2536)، فراشبند(2538)، فیروزآباد (2543)، کوار(2535)، مرودشت(2565)و ممسنی (2568)استان فارس میباشند.
داراب(2522) داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای استهبان(2504)، زرين دشت (2526)، داراب(2522)، نی ریز(2576) و فسا (2541) استان فارس می باشند.
جهرم(2515) داوطلباني كه شهرستانهاي محل اقامت آنان از شهرستانهاي جهرم (2515)، قيرو كارزين (2546)، مهر(2571)،گراش(2557)، لارستان (2558)، لامرد (2561) و خنج(2519) استان فارس مي باشند.
قزوين(26) قزوين‌(2619) كليه داوطلبان استان قزوين
قم(27) قم‌(2704) ‌ کلیه داوطلبان استان قم‌
كردستان(28) سنندج‌(2819) كليه داوطلبان استان كردستان
كرمان (29) كرمان‌(2940) داوطلباني كه محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای بافت(2903) بردسیر(2905)، بم(2908)، رابر(2902)، راور(2914)، ریگان(2923)، زرند(2924)، فهرج(2907)، کرمان(2940)، کوهبنان (2942) و نرماشیر(2909) استان کرمان می‌باشند.
جیرفت(2912) داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای عنبرآباد(2932)، جیرفت (2912) ، فاریاب(2943)، کهنوج(2944)، منوجان(2946)، قلعه گنج (2934)، ارزوئیه(2901) و رودبارجنوب(2921) استان کرمان می باشند.
رفسنجان(2918) داوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستانهاي رفسنجان(2918)، شهربابك، (2929) ، سيرجان(2927) و انار(2915) استان كرمان مي‌باشند.
كرمانشاه(30) كرمانشاه(3024) كليه داوطلبان استان كرمانشاه
كهكيلويه و بويراحمد(31) بويراحمد(ياسوج‌) (3103) كليه داوطلبان استان كهگليويه و بوير احمد
گلستان(32) گرگان‌(3217) كليه داوطلباناستان گلستان
گيلان(33) رشت‌(3313) كليه داوطلبان استان گيلان
لرستان (34) خرم‌آباد(3413) داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای پلدختر(3408)، خرم آباد(3413)، دلفان(3415)، دوره (3418)، رومشکان(3424)، سلسله (3422) و کوهدشت(3427) استان لرستان می باشند.
بروجرد(3407) داوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستانهاي بروجرد(3407)، اليگودرز (3405)، ازنا (3402) و دورود(3417) ا ستان لرستان مي باشند.
مازندران (35) ساري(3527) كليه داوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستانهاي ساري (3527)، بهشهر(3513)، نكا(3539)، گلوگاه (3536)، مياندرود(3528) و جويبار(3520) استان مازندران مي باشد.
بابل(برادران)(3509) ‌مازندران‌(داوطلبان مرد بجز شهرستانهاي حوزه امتحاني ساري، (3527) و چالوس(3522) استان مازندان مي باشند.
بابلسر (خواهران)(3512) ‌مازندران‌(داوطلبان زن بجز شهرستانهاي حوزه امتحاني ساري (3527) و چالوس(3522) استان مازندان مي باشند.
چالوس(3522) داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای تنکابن(3517)، نوشهر(3545)، عباس آباد(3516)، رامسر(3523)، نور (3543)، چالوس(3522) و كلاردشت(3521) استان مازندران می باشند.
مركزي(36) اراك(3602) كليه داوطلبان استان مركزي
هرمزگان(37) بندرعباس‌(3709) ‌ كليه داوطلبان استان هرمزگان
همدان(38) ‌همدان‌(3823) كليه داوطلبان كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای اسد آباد(3801)، بهار(3804)، كبودر اهنگ(3812)، رزن(3809)، فامنين(3822)و همدان(3823) از استان همدان می باشند.
ملاير(3816) داوطلباني كه محل اقامت آنان شهرستانهاي ملاير(3816)، نهاوند (3820) و تويسركان(3806) استان همدان مي باشند.
يزد(39) يزد(3920) كليه داوطلبان استان يزد
جدول شماره 2 – نام و آدرس محل تشكيل باجه رفع نقص کارت آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال‌ 1393
نام استان نام شهرستان محل رفع نقص کارت نشانی باجه هاي رفع نقص
آذربايجان شرقي تبريز دانشگاه تبريز تبريز: بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبريز، طبقه هم كف ساختمان مديريت خدمات آموزشي
مراغه دانشگاه مراغه مراغه: اتوبان اميركبير، شهرك گلشهر، دانشگاه مراغه
آذربايجان غربي اروميه دانشگاه اروميه ارومیه: خیابان شهید بهشتی ، دانشگاه ارومیه ،ستاد مرکزی پردیس دانشگاهی
مهاباد دانشگاه آزاد اسلامي مهاباد: کوی دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، دانشکده فنی و مهندسی
خوي دانشگاه آزاد اسلامي خوی: بلوار ولایتفقیه، دانشگاه آزاداسلامی واحد خویساختمان اداری
اردبيل اردبيل دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل: ميدان بسيج ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
اصفهان اصفهان دانشگاه اصفهان اصفهان: ميدان آزادي، خيابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان، حوزه معاونت آموزشي
كاشان دانشگاه كاشان کاشان: کيلومتر شش بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان
ايلام ايلام دانشگاه پيام نور  ايلام: بلوار دانشجو، دانشگاه پيام نور مركز ايلام
البرز كرج دانشگاه آزاد اسلامي کرج : انتهای رجايی شهر، بلوار شهيد موذن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
بوشهر بوشهر دانشگاه خليج فارس بوشهر: خيابان شهيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس، سازمان مركزي دانشگاه
تهران تهران(حوزه برادران) دانشگاه صنعتی اميركبير  تهران: خیابان حافظ، مقابل خیابان سمیه
تهران(حوزه خواهران) دانشگاه خوارزمي تهران  تهران: خیابان شهید مفتح، نرسیده به خیابان انقلاب، شماره 49
ري آموزش و پرورش اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
ورامين آموزش و پرورش اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
چهارمحال وبختياري شهركرد دانشگاه آزاد اسلامي شهركرد: رحمتيه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد، ساختمان اداري
خراسان جنوبي بيرجند دانشگاه بيرجند بيرجند: ميدان شهدا، خيابان دانشگاه، دانشکده هنر
طبس آموزش و پرورش طبس: اداره كل آموزش و پرورش
خراسان رضوي مشهد دانشگاه فردوسي مشهد  مشهد: بلوار وکيل آباد، روبرویپارکملت، درب شمالی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی
سبزوار دانشگاه حكيم سبزواري سبزوار: توحيد شهر، دانشگاه حکيم سبزواری ، طبقه همکف دانشکده علوم پايه
تربت حيدريه دانشگاه تربت حيدريه تربت حيدريه: كيلومتر 7 محور (تربت حیدریه -مشهد) بعد از پل هوايی عابر پياده، دانشگاه تربت حیدریه
خراسان شمالي بجنورد آموزش و پرورش بجنورد: اداره كل آموزش و پرورش
خوزستان اهواز آموزش و پرورش اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
دزفول آموزش و پرورش اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
خرمشهر آموزش و پرورش اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
زنجان زنجان دانشگاه زنجان زنجان: کیلومتر 6 جاده تبريز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی واحد رايانه
سمنان سمنان آموزش و پرورش سمنان: اداره كل آموزش و پرورش
سيستان و بلوچستان زاهدان آموزش و پرورش اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
ايرانشهر آموزش و پرورش اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
زابل آموزش و پرورش اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
چابهار آموزش و پرورش اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
فارس شيراز دانشگاه شيراز شيراز: خيابان ساحلی غربی، مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شيراز
داراب آموزش و پرورش اداره كل آموزش وپرورش شهرستان ذيربط
جهرم آموزش و پرورش اداره كل آموزش وپرورش شهرستان ذيربط
قزوين قزوين دانشگاه پيام نور قزوين: مينودر، ميدان دهخدا، جنب هتل ورزش، سالن ورزشي شهيد رجايي دانشگاه پيام نور مركز قزوين
قم قم آموزش و پرورش قم: اداره كل آموزش و پرورش
   
ادامه جدول شماره 2 – نام و آدرس محل تشكيل باجه رفع نقص کارت آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال‌ 1393
نام استان نام شهرستان محل رفع نقص کارت نشانی باجه هاي رفع نقص
كردستان سنندج آموزش و پرورش سنندج: اداره كل آموزش و پرورش
كرمان كرمان آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك (شهيد چمران) كرمان: ابتداي هفت باغ علوي، آموزشكده فني و حرفه اي شهيد چمران كرمان
جيرفت دانشگاه جيرفت جیرفت: کیلومتر 8 جاده بندرعباس، دانشگاه جیرفت
رفسنجان دانشگاه ولي­عصر رفسنجان رفسنجان: ابتدایبلوارولایت، سازمان مرکزی دانشگاه ولي عصر، دفتراستعدادهای درخشان
كرمانشاه كرمانشاه دانشگاه رازي كرمانشاه کرمانشاه: طاق بستان، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، دانشکده علوم
كهگيلويه و بويراحمد ياسوج(بويراحمد) آموزش و پرورش ياسوج: اداره كل آموزش و پرورش
گلستان گرگان دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي گرگان: خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
گيلان رشت دانشگاه گيلان رشت: بلوار حافظ، خیابان ملت روبروی شهر بازی، پردیس دانشگاه گیلان
لرستان خرم‌آباد دانشگاه لرستان خرم آباد: کیلومتر5جاده خرم آباد تهران، دانشگاه لرستان
بروجرد دانشگاه حضرت آيت الله بروجردي بروجرد: کیلومتر 3 جاده ( بروجرد-خرم آباد) دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی
مازندران ساري موسسه غير انتفاعي هدف ساري ساري: بلوار فرح آباد (جاده دريا )، كيلومتر 5 موسسه آموزش عالي هدف ساري
چالوس دانشگاه آزاد اسلامي چالوس: خیابان 17 شهریور، روبروی مسجد امام حسین(ع)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوسحوزه معاونت آموزش
بابلسر دانشگاه مازندران بابلسر: خيابان پاسداران، سازمان مركزي دانشگاه مازندران
بابل دانشگاه صنعتي نوشيراوني بابل بابل: خیابان شریعتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مركزي اراك دانشگاه اراك اراك : میدان شریعتی، دانشگاه اراک درب اصلي دانشگاه
هرمزگان بندرعباس دانشگاه هرمزگان بندرعباس: آزادشهر، بلوار افروز شهابی پور، مجتمع آموزشی پژوهشی بصیرت (گفتگوی تمدنها)
همدان همدان دانشگاه آزاد اسلامي همدان: شهرک شهید مدنی، خیابان امام خمینی(ره) بلوارپروفسورموسیوند مجتمع دانشگاه آزاداسلامی واحد همدان
ملاير دانشگاه ملاير ملاير: كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
يزد يزد دانشگاه يزد يزد: صفائيه، چهار راه پژوهش، بلوار دانشگاه، دانشگاه يزد پردیس اصلی دانشگاه يزد
  روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور


مطالب مشابه :


زمان ثبت نام مجدد در کنکور92 / ویرایش اطلاعات ثبت نامی

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش www.sanjesh.org در قسمت ويرايش اطلاعات ثبت ویرایش اطلاعات
زمان ثبت نام مجدد در کنکور92 / ویرایش اطلاعات ثبت نامی

زمان ثبت نام مجدد در کنکور92 / ویرایش اطلاعات سازمان سنجش قسمت ويرايش اطلاعات
گیری اعمال سهمیه در آزمون کارشناسی ارشد سال 1392

مراجعه به سایت سازمان سنجش قسمت پرینت کارت آزمون کارشناسی ارشد 92 (لینک ویرایش اطلاعات)
گیری اعمال سهمیه در آزمون کارشناسی ارشد سال 1392

سازمان سنجش قسمت پرینت کارت آزمون کارشناسی ارشد 92 (لینک ویرایش اطلاعات) اطلاعات
جزئیات توزیع و رفع نقص کارت آزمونهای فراگیر دانشگاه پیام نور

بر اساس اعلام سازمان سنجش به قسمت ویرایش اطلاعات مغایرت اطلاعات
نحوه اصلاح معدل در آزمون ارشد

سازمان سنجش آموزش کشور نحوه ماه سال جاری را در قسمت ویرایش اطلاعات کارت شرکت در
نحوه رفع نقص کارت کنکوری‌های ٩٢

مشاورعالی سازمان سنجش سایت سازمان سنجش به قسمت ویرایش اطلاعات مراجعه و اطلاعات
توزیع کارت کنکوركارداني به كارشناسي ناپیوسته93 و انتخاب رشته آنها

24/5/93 منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش (قسمت ویرایش (قسمت ویرایش اطلاعات)
برچسب :