قیمت میلگرد

قیمت میلگرد

وزن

قیمتهای روز قبل

قیمت بنگاه

قیمت کارخانه

نوع

سایز

محصول

4.7

 -

16400

 -

 16500

آجدار

8

فولاد آذرامین

4.2

 -

 16140

 -

16500

آجدار

8

ظفربناب

 


مطالب مشابه :


قیمت میلگرد میانه ، آذر امین ، آریان فولاد ، ظفر بناب ، ابهر

بزرگ ترین مرکز فروش آهن الات - قیمت میلگرد میانه ، آذر امین ، آریان فولاد ، ظفر بناب ، ابهر
قیمت میلگرد میانه ، آذر امین ، آریان فولاد ، ظفر بناب ، ابهر

مرکز پخش مستقیم آهن آلات از کارخانجات - قیمت میلگرد میانه ، آذر امین ، آریان فولاد ، ظفر بناب
قیمت بروز میلگرد آریان فولاد، آذر امین، میانه،ظفر بناب و ابهر

پروفیل ونبشی وناودانی - قیمت بروز میلگرد آریان فولاد، آذر امین، میانه،ظفر بناب و ابهر
قیمت میلگرد کارخانجات آذربایجان روز یکشنبه 91/11/08

tel - قیمت میلگرد کارخانجات آذربایجان روز یکشنبه 91/11/08 - میانه: 2055: 2055: 2055: 2055: 2055: 2055: ارگ
قیمت میلگرد کارخانجات فولاد آذربایجان در روز یکشنبه 91/10/24

tel - قیمت میلگرد کارخانجات فولاد آذربایجان در روز یکشنبه 91/10/24 میانه: 1800: 1800: 1800: 1800: 1800: 1800:
قیمت میلگرد

فروش انواع آهن آلات(ورق ،نبشی ؛میلگرد،.) - قیمت میلگرد - تولید وفروش انواع میلگرد وآهن آلات
قیمت میلگرد کارخانجات آذربایجان روز پنجشنبه 91/11/12

tel - قیمت میلگرد کارخانجات آذربایجان روز پنجشنبه 91/11/12 - میانه: 2130: 2130: 2130: 2130: 2130: 2130: ارگ
برچسب :