نمونه طرح درس هدیه های آسمان پایه ی چهارم - شامگاه پاییزی

نام درس:هدیه های آسمانی          موضوع درس:شامگاه پاییزی        پایه:چهارم ابتدایی

مدرس:‍‍‍................      مدت تدریس:45دقیقه

هدف کلی درس:آشنایی با صفت دانایی وتوانایی خداوند

هدفهای رفتاری درس: درپایان درس بتواند

1- خلاصه داستان را به زبان ساده بیان کند.

2- داستان را تکمیل کند.

3- درباره قصه و موضوع درس با دوستانش گفتگو کند.

4- مثال هایی ساده ازکمکهای خداوند در زندگی خود نام ببرد.

وسایل موردنیاز:کتاب- ماسک خرگوش – تخته سیاه-گچ

ارزشیابی آغازین: قبل از شروع درس بتواند به سوال های زیر پاسخ دهد

1-      چند نمونه از توانایهایی که خداوند به انسان داده را نام ببرد.

2-      خداوند چگونه از نیازهای انسان اگاهی دارد.

ایجاد انگیزه: نشان دادن تصویری از خرگوش ها و پرسیدن سوال های از تصاویر

روش تدریس: اجرای نمایش

ارایه درس جدید: ابتدا چند ماسک از خرگوش و آهو را تهیه کرده و نقش هریک از دانش آموزان

را مشخص می کنیم. واگر دانش آموزی مطالبی را که حین اجرای نمایش ممکن است فراموش کند می تواند

از روی نوشته بخواند .

ارزشیابی تکوینی :

1-      نام دیگری برای این بگوید .

2-      خلاصه درس را بیان کند.

3-      کامل کردن جملات نا تمام وناقص در رابطه درس که روی تخته سیاه نوشته شده است .

4-      داستان شامگاه پاییزی را به گونه ای دلخواه تمام کند.

تعیین تکلیف:

داستانی مشابه .داستان این درس را که خوانده یا شنیده جلسه آینده برای کلاس تعریف کند

منبع: سایت گروه های آموزشی شهرستان ایجرود


مطالب مشابه :


نمونه طرح درس هدیه های آسمان پایه ی چهارم - شامگاه پاییزی

نام درس:هدیه های آسمانی موضوع درس:شامگاه پاییزی پایه:چهارم ابتدایی. مدرس
برنامه سالانه هنر چهارم

چهارم ابتدایی. فقط مطالب آموزشی قصه ی شامگاه پاییزی.
نمونه ای از طرح درس سالانه درس هدیه آسمان پایه چهارم

شامگاه پاییزی. چهارم. 39 و 40 آخرین آموزش ابتدایی وشروع خلاقیت
نمونه سوال هدیه ها چهارم دبستان شهید موذنی

نمونه سوال هدیه ها چهارم سال ششم ابتدایی در داستان شامگاه پاییزی چه کسی
تحلیل کتاب هدیه های آسمان

با توجه ویژگی های سنی این مقطع که کلیه کتب این مقط ابتدایی شامگاه پاییزی چهارم به
نمونه کار درس پژوهی

پایه ، سوم و چهارم )) عالی دوره ی ابتدایی می باشد ، لذا من ، شامگاه پاییزی
نمونه درس پژوهی 2

به وبلاگ پایه سوم ابتدایی سوم و چهارم ( لبخندها و گریه های من ، شامگاه پاییزی
درس پژوهی

( لبخندها و گریه های من ، شامگاه پاییزی ، کودکی بر آب )) پایه چهارم ابتدایی سخت
طرح درس روزانه قرآن ابتدایی کوثر- ناس - توحید- قدر - حضرت ذکریا

قرآن چهارم ابتدایی حضرت زکریا با تعجب پرسید میوه های پاییزی نماز شامگاه
برچسب :