میانترم

امتحان میانترم روانسنجی  روز سه شنبه 19/9/92  برگزار میگردد.

رشته ی علوم تربیتی  ساعت 12

رشته ی روانشناسی ساعت 13                                        استاد پاکنژاد                                                                                                                                      


مطالب مشابه :


سیلابس کلیه رشته ها (منابع درسی,برنامه نه ترمه ,ساعات تدریس,کلیه رشته ها)

(منابع درسی,برنامه نه ترمه ,ساعات تدریس,کلیه رشته ها) علوم تربیتی (تمامی گرایشها)
برنامه 9 ترمه (چارت درسی) دانشگاه پیام نور

برنامه 9 ترمه به گزارش اخبار دانشگاه پیام نور ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیام
قابل توجه دانشجویان علوم تربیتی

منابع و برنامه نه ترمه. قابل توجه دانشجویان علوم تربیتی.
اصلاحیه برنامه کلاسی نیم سال دوم سال تحصیلی 92-91

منابع و برنامه نه ترمه. ریاضی و علوم کامپیوتر. علوم تربیتی.
میانترم

منابع و برنامه نه ترمه. رشته ی علوم تربیتی ساعت 12. رشته ی
اصلاحیه 1391/07/18

منابع و برنامه نه ترمه. کلاس کلیات فلسفه استاد شوشی رشته روانشناسی و علوم تربیتی
دروس جديد

منابع و برنامه نه ترمه. مبانی جامعه شناسی رشته روانشناسی و علوم تربیتی
برچسب :