متن دكلمه"عشق تلخ"...

نيمه شب آواره و بي حس و حال

در سـرم سـوداي جـامي بي زوال

پــرسـه اي آغـاز كـرديم در خيــال

دل بـه يــاد آورد ايــام  وصــال...

از جدايي يك،دو سالي ميگذشت

                             يك ، دو سال از عمر رفت و برنگشت

دل به ياد آورد اول بار را

خاطرات اوليـن ديـدار را

آن نظر بـازي ،آن اسـرار را

آن دو چشم مست آهو وار را

همچـو رازي مبـهـم و سـربسـته بود

چون من از تكرار، او هم خسته بود


آمـد و هم آشـيــان شـد بـا مـن او

هـمنشـين و هم زبان شد با مـن او

خسته جان بودم كه جان شدبامن او

نـا تـوان بـود و تـوان شـد بـا مـن او...

دامنش شد خوابگاه خستگي...اين چنين آغاز شد دلبستگي...

واي از آن شـب زنـده داري تا سـحـر

واي از آن عمري كه با او شد به سـر

مست او بودم ز دنيا بي خـبـر

دم به دم اين عشق ميشد بيشتر

آمد و در خلوتم دمساز شد ... گفتگوها  بين  ما  آغاز شد...

گفتمش در عشـق پا برجـاسـت دل

گر گشـايي چشـم دل، زيباسـت دل

گر تو زورقمان شوي،درياست دل

                              بـي تـو شـام بـي فــرداسـت  دل...

دل ز عشق روي تو حيران شده

در پـي عشق تو سرگـردان شده

گفـت: در عشـقت وفـادارم ، بدان

من تو را بس دوست ميدارم،بدان

شوق وصلت را به سر دارم،بدان

چون تويـي مخـمور خـمارم بـدان

با تو شادي ميشود غم هاي من

با تو زيـبـا ميشـود فـرداي من

گفتمش عشقت به دل افزون شده

دل ز جـادوي رُخت افسـون شده

جزتوهر يادي به دل مدفون شده

عالم از زيـبـايي ات مجنون شده

                              بر لبـم بگـذاشـت لب يعـني خـمـوش

طعم بوسه ازسرم برد عقل وهوش

در سـرم جـز عـشق او سـودا نبود

بهر كس جزاو در اين دل جا نبود

ديـده جـز بــر روي او بـيـنا نـبود

همچوعشق من،هيچ گل زيبا نبود

                                   خوبي  او  شهره آفاق  بود...

در نجـابـت  در نكـوهي پـاك بود

"روزگار"  اما  وفـا  با ما نـداشت

طـاقـت خوشـبخـتي ما  را نـداشت

پيش پاي عشق ما سنگي گذاشت

بي گمان از مـرگ ما  پروا  نداشـت

                                   آخر اين قصه هجران بود و بس

حسرت و رنج فراوان بود و بس

يـار مـا را از جـدايـي غــم نبـود

درغمش مجنون عاشق كم نبود

بر سر پيمـان خـود محـكم نبـود

سهم من از عشق جز ماتم نبـود

                                      با من ديوانه، پيمان ساده بست...

ساده هم آن عهد و پيمان راشكست

بي خـبر پيـمـان يـاري را گسسـت

اين خبر نـاگـاه پـشتـم را شكست

آن كـبـوتر عـاقـبـت از بـنـد رسـت

رفـت  و بـا دلدار ديگر عهد بسـت

باكه گويم اوكه هم خون من است

                                   خصم جان و تشنه خون من است

بخت بد به اين وصل او قسمت نشد

ايـن گــدا مشـمـول آن رحـمـت نشـد

                                    آن طـلا حاصل به اين قـيمـت نشد

عاشقان را خوشدلي تقدير نيست

با چـنيـن تقـدير بد تـدبـيـر نيسـت

از غمش با دود و دم همدم شدم

بـاده نـوش غـصـه او مـن شـدم

                             مست و مخمور و خراب از غم شدم                           

ذره ذره آب  گشـتـم ، كـم شـدم

آخر آتـش زد  دل  ديـوانـه را

سوخت بي پروا پر پروانه را

                            عشق من از من گذشتي ، خوش گـذر

بعد ازاين حتي تو اسمم را نبر

خاطراتم راتو بيرون كن ز سر

ديشب ازكف رفت،فردا را نگر

آخر اين يكبار از من بشنو پند


                                      بر من  و  بر  روزگارم  دل  نبند...

عاشقي را دير فهميدي چه سود؟؟!!
عـشق ديرين گسسته  تار  و پود...!!


گرچه آب رفته باز آيد به رود...ماهي بيچاره اما مرده بود...


بعد از اين هم آشيـانـت هر كـس است

باش با او..."ياد تو" ما را بـس است


من عاشق متن اين دكلمه هستم،4سال پيش شنيدم كه يه دنيا ازش خاطره دارم...واقعا زيباست...


مطالب مشابه :


دانلود دكلمه غمگين + شعر دكلمه

تنها : Tenha - دانلود دكلمه غمگين + شعر دكلمه - تنها : تصویر ، نگاه ، هر ، انسانی *** Tenha : Tasvir ، Negah
دانلود موسیقی و دکلمه های زیبا

نگین بشکرد - دانلود موسیقی و دکلمه های زیبا - فرهنگی ،ورزشی ،ادبی،مذهبي،اجتماعی، اخبار و .
دانلود دکلمه «زیبا» با صدای خسرو شکیبایی

شعر و دنیایی که می سازمش - دانلود دکلمه «زیبا» با صدای خسرو شکیبایی - برای دلم - شعر و دنیایی
دانلود دكلمه هاي مريم حيدرزاده

دانلود آهنگ و کلبه سرگرمی ( حـــانـــا) - دانلود دكلمه هاي مريم حيدرزاده - دانلود آهنگ، رمان
متن دكلمه"عشق تلخ"...

من و تو - متن دكلمه"عشق تلخ" - خدایا تقدیر دوست عزیزم را زیبا بنویس تا جز لبخند از او نبینم
نیمه شب ، آواره و بی حس و حال ... متن کامل شعر و دانلود دکلمه

جز تو هر یادی به دل مدفون شده عالم از زیباییت مجنون شده. بر برای دانلود دکلمه به این
آهنگ زیبای چشم امید(علی فانی)

دانلـــود غمگـین ترین آهنگ های ایرانــی - آهنگ زیبای چشم امید التماس تلخ مجنون را ندید!
یک شبی مجنون نمازش را شکست

یک شبی مجنون نمازش را شکست بی وضو در کوچه لیلا نشست. عشق آن شب مست مستش کرده بود فارغ از جام
دانلود آلبوم دل مجنون با صدای استاد محمدرضا شجریان

پنجاه سال موسیقی ایران - دانلود آلبوم دل مجنون با صدای استاد محمدرضا شجریان - دي وي دي 50 سال
برچسب :