بلدرچین

طول عمر بلدرچین

 اطلاعات کمی در مورد طول عمر این پرنده وجود دارد.برخی از گزارشات طول عمر بلدرچین را حدود10سال ذکر کرده اند اما طول عمر اقتصادی آن حدود یک سال است.

انگشت وناخن بلدرچین

نژادهای بلدرچین دارای 4 انگشت و ناخن بزرگی هستند که ابزاری مناسب و شکار حشرات می باشند درنژاد باب وایت انگشتان قوی بخصوص در نشستن پرنده بسیار کمک می کند. در حیات وحش نژاد های کوتورنیکس برای تامین غذا و کوتاه نگهداشتن ناخن های خود اقدام به چنگ زدن و خراشیدن ناخن به سطوح مختلف میکند

 منقار بلدرچین

نوک بلدرچین دراز تیز و بران است که برای شکار حشرات و خوردن دانه و همچنین ریز کردن سبزیجات استفاده می شود .رنگ آن در نژادهای ژاپنی بیشتر استخوانی و کمی مایل به قهوه ای می باشد. در برخی مواقع پرنده از نوک به عنوان یک ابزار حمله استفاده میکند در شرایط پرورش متمرکز بلدرچین قسمتی از نوک بالایی پرنده چیده می شود تا پرندگان نتوانند نوک زده و همدیگر را زخمی نمایند . می توان بجای این کار از حلقه بینی استفاده کرد . در طبیعت پرنده با چریدن در کشتزار ها و زدن نوک به اجسام مختلف نوک خود را کوتاه نگه میدارد.

آواز بلدرچین

به طور کلی در بلدرچین آواز منحصر به جنس نر می باشد و پرنده ماده تنها صدا های خفیفی از خود بروز می دهد . در هنگام آواز خواندن پرنده نر بدن خود را کشیده و با بالا آوردن سر منقار های خود را کاملا از هم باز کرده و اقدام به آواز خواندن می کند . صدای آواز در نژاد ژاپنی بلند تر از دیگر نژاد ها بوده و نژاد چینی صدای آرام دارد.


مطالب مشابه :


من صدای پر بلدرچین را ، می شناسم،

من صدای پر بلدرچین را ، می شناسم، رنگ های شکم هوبره را ، اثر پای بز کوهی را خوب می دانم ریواس
بلدرچین

جواب این سوال اینه که در بلدرچین های ژاپنی که من توی مطالب عرض کردم بهترین نوع (صدای بغ
بلدرچین

ژنتیک و اصلاح نژاد دام - بلدرچین - تولیدات دامی به همراه دانلود انواع کتاب و بزرگترین بانک
بلدرچین

نوک بلدرچین دراز تیز و بران است که برای شکار صدای آواز در نژاد ژاپنی بلند تر از دیگر
آناتومی بلدرچین

بـلـــــدرچـیـــن ســلـمـاس صدای آواز در نژاد ژاپنی بلند تر از دیگر نژاد ها بوده و نژاد
شبگرد معمولی

Artemia - شبگرد معمولی - من صدای پر بلدرچین را می شناسم.رنگ های شکم هوبره را.اثر پای بز کوهی را
چند بیماری بلدرچین

صدایی شبیه صدای سوت و جوجه با بهترين قيمت جوجه یکروزه بلدرچین تخم نطفه دار بلدرچین
برچسب :