سرپرست واحد....

سوابق تحصیلی
کارشناسی مهندسی کشاورزی – گرایش زراعت و اصلاح نباتات – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان – 1372
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – گرایش زراعت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان – 1375
 
عنوان پايان نامه :  اثر آرايش و تراكم كاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم ذرت دانه ای در منطقه علی آباد کمین  فارس
   
دکتری دکترای تخصصی زراعت – گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران -1385
 
عنوان پايان نامه : مدل سازي نمو فنولوژيك در باقلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق اجرایی :

  • مدير گروه كشاورزي22ماه از10/4/1376 تا8/2/78
  • مدير گروه كشاورزي20ماه از20/10/1385 تا28/5/87
  • مسئول کسترش رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در طی سال های 84 تا 85
  • معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان که از 28/5/87 ادامه دارد
  • سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی گرگان که از مهرماه نودویک ادامه دارد
  • مدیر مسئول مجله علوم و تکنولوژی بذر از شهریور 1390

 

 

 


مطالب مشابه :


سرپرست واحد....

نظام مهندسی,نرم افزار,اخبار دانشگاه آزاد سيدا (سامانه طبيعي باشگاه پژوهشگران جوان
كيش مهر

سيستم سيدا ( دانشگاه آزاد اسلامي تبريز ) خدمات بانك ملي . اسلام
بفرمایید شام انگلیسی !؟

سيستم سيدا ( دانشگاه آزاد اسلامي تبريز ) خدمات بانك ملي . اسلام
نگاهی مختصر به تاریخ جمهوری خودمختار نخجوان

و در سال ۱۹۷۲ ميلادي تربيت مدرس از دانشگاه ( دانشگاه آزاد اسلامي تبريز ) ( دانشنامه آزاد )
عصاره اخلاق

سيستم سيدا ( دانشگاه آزاد اسلامي تبريز ) خدمات بانك ملي . اسلام
نقش رسانه در انتخابات

كه ، اساتيد حوزه و دانشگاه ، طلاب و دانشجويان سيدا ( دانشگاه آزاد اسلامي آزاد ) یک آوا
برچسب :