نمونه سوالات دوره اقدام پژوهی ویژه معلمان

لطفا نمونه سؤال دوره اقدام پژوهی وِیژه معلمان شرکت کننده در دوره را از پیوست زیر دانلود فرمایید.

 

 فایل ورد

سوالات پایان دوره اقدام پژوهی

 

 فایل پی دی اف

سوالات پایان دوره اقدام پژوهی

 

 


مطالب مشابه :


نمونه سوالات دوره اقدام پژوهی ویژه معلمان

لطفا نمونه سؤال دوره اقدام پژوهی وِیژه معلمان سوالات پایان دوره اقدام پژوهی فایل پی دی اف.
تصاویری زیبا از شفق قطبی

فایل پی دی اف اقدام پژوهی
پژوهش در عمل ( اقدام پژوهی) پژوهش در عمل ( اقدام پژوهی)

پژوهش در عمل ( اقدام پژوهی) پژوهش در عمل ( اقدام پژوهی) فایل پی دی اف اقدام پژوهی
انواع انرِژی سال اول راهنمایی

دنیای اقدام پژوهی .مقالات گوناگون در زمینه اجتماعی .علوم پایه فایل پی دی اف اقدام پژوهی
کدام خانواده دانش آموز خلاق پرورش می دهد ؟

دنیای اقدام پژوهی .مقالات گوناگون در زمینه اجتماعی .علوم فایل پی دی اف اقدام پژوهی
برچسب :