تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد تربیت بدنی

حرکت شناسی و بیومکانیک

در آزمون كارشناسي ارشد تربیت بدنی سال 92 (بهمن‌ماه 91)، مانند ساير دروس تخصصي 20 سوال از دروس حرکت شناسی و بیومکانیک مطرح شده بود، که 10 سوال از مباحث حرکت شناسی و 10 سوال نیز از مباحث بیومکانیک بوده است.

از 10 سوال حرکت‌شناسی 1سوال از فصل تعریف مفصل، 2 سوال از فصل کمربند شانه‌ای، 2 سوال از فصل آرنج، 1 سوال از فصل مفصل ران، 2 سوال از فصل زانو و 2 سوال از فصل ستون مهره‌ها بوده است.

بر خلاف روند سال‌هاي قبل بيشتر سوال‌ها (50 درصد) از بخش اندام فوقانی طرح شده بود. در صورتی که در سال‌های قبل، بخش اندام تحتانی بیشتر سوال‌ها را به خود اختصاص داده بود، (تقريباً 5 سوال از 10 سوال). نكته‌اي كه در سوالات امسال به چشم مي‌خورد طرح 2 سوال در مورد سر ثابت و متحرک عضلات بود. از لحاظ سختي، سوالات آزمون 92 با سال‌هاي قبل متفاوت بودند به طوری که بیشتر حفظی بودند تا مفهومی.

از 10 سوال درس بیومکانیک، 1 سوال از فصل مقدمات بیومکانیک، 1 سوال از فصل بردارها، 2 سوال از فصل جنبش شناسی خطی و زاویه‌ای، 4 سوال از ساختار استخوان و عضله، 2 سوال از فصل اهرم ها طرح شده بود. همانند سال گذشته از مبحث ساختار عضله و استخوان سوال زیادی طرح شده است (حدود 40 درصد سوالات). با توجه به روند طرح سوال در کنکور 91 و 92، بیشتر سوالات از منابع کنکورهای گذشته نیستند و سوالات محاسباتی درصد کمی از سوالات را به خود اختصاص داده‌اند. از لحاظ سختی سوالات کنکور 92 آسانتر از کنکور 91 بوده و تله علمی نداشتند. با توجه به موارد بالا، استفاده از منابع و جزوات جدید برای کنکور 93 پیشنهاد می‌شود.


حركات اصلاحي و آسيب شناسي

در آزمون كارشناسي ارشد سال 92 (بهمن 91) مانند سال گذشته براي درس حركات اصلاحي و آسيب‌شناسي 20 سوال طرح شده بود. تفاوت جالب توجه آزمون 2 سال اخير در اين مورد است كه پراكندگي سوالات به نحو چشمگيري افزايش پيدا كرده به طوري كه در سال 91 سوالات تنها از 3 مبحث ناهنجاري‌هاي اندام فوقاني (5 سوال)، ناهنجاري‌ اندام تحتاني (5 سوال) و آسيب‌ديدگي‌هاي بخش‌هاي مختلف بدن (10 سوال) سوال طراحي شده بود، در حالي كه در آزمون سال 92 براي طراحي سوالات از 9 مبحث مختلف استفاده شده بود. باتوجه به تغييرات در نحوه طراحي سوالات و تغيير منابع اين رشته، به داوطلبان عزيز آزمون كارشناسي ارشد سال 93 پيشنهاد مي‌شود دامنه مطالعات خود را بيشتر كرده و تمامي مباحث را مد نظر قرار دهند.


رشد و یادگیری

در آزمون كارشناسي ارشد تربیت بدنی سال 92 (بهمن‌ماه 91)، مانند ساير دروس تخصصي،20 سوال از دروس رشد و یادگیری مطرح شده بود، که 10 سوال از مباحث رشد حرکتی و 10 سوال نیز از مباحث یادگیری حرکتی مطرح شده است.

از 10 سوال رشد حرکتی، 1سوال از فصل دیدگاه رشد،1 سوال از فصل نمو و بالیدگی، 2 سوال از فصل تغییر در طول عمر، 4 سوال از فصل رفتار حرکتی در دوران کودکی و 1 سوال مربوط به فصل رشد ادراکی ـ حرکتی و 1 سوال از پردازش اطلاعات بوده است.

همانند سال‌ قبل، بيشتر سوال‌ها (4 سوال از 10 سوال) از فصل رفتار حرکتی در دوران کودکی طرح شده است. نكته‌اي كه در سوالات امسال به چشم مي‌خورد طرح چند سوال از منابع جدید می‌باشد. از لحاظ سختي سوالات آزمون 92 سخت‌تر از کنکور سال گذشته می‌باشد و تعداد سوالات مفهومی قابل توجه می‌باشد؛ با توجه به موارد بالا، استفاده از منابع و جزوات جدید برای کنکور 93 پیشنهاد می‌شود.

از 10 سوال درس یادگیری حرکتی، 1 سوال از فصل طبقه‌بندی مهارت‌های حرکتی، 1سوال از فصل کنترل حرکات هماهنگ، 1 سوال از فصل آماده سازی و توجه، 3 سوال از فصل محیط یادگیری، 1 سوال از فصل بازخورد افزوده، 1 سوال از فصل شرایط تمرین و 2 سوال از فصل تفاوت‌های فردی طرح شده است. همانند سال گذشته از مبحث محیط یادگیری سوال زیادی طرح شده است (حدود 30 درصد سوالات) که نشان‌دهنده اهمیت این فصل در سال‌هاي اخیر می‌باشد. با توجه به آزمون سال 92 پراکندگی در طرح سوالات بسیار زیاد است و از بعضی فصول برای اولین بار سوال طرح شده است. از لحاظ سختی سوالات کنکور 92 دشوارتر از کنکور 91 بوده و سوالات کاملا مفهومی طراح شده بودند.


زبان تخصصی

به طور کلی زبان كارشناسي ارشد در این رشته از 30 سوال عمومی و تخصصی تشکیل شده است. این سوالات از 15 سوال عمومی که شامل 10 سوال واژگان که مانند چند سال اخیر از کتاب essential words for TOEFl طراحی شده است و 5 سوال مربوط به بخش Cloze Test است که بیشتر از دانش گرامری دانشجو براي پاسخگويي استفاده كرده است. اما 15 سوال تخصصی از 3 متن تخصصی طراحی شده بود که در مقايسه با سال گذشته تقريباً در يك سطح قرار داشتند، با توجه به اين موضوع كه متون زبان تخصصي ممكن است هر سال از منابع متفاوت و نامشخص طرح شود، مطالعه بيشتر متون مرتبط و آشنايي با لغات و اصطلاحات تخصصي به داوطلبان توصيه مي‌شود.


سنجش و اندازه گیری

همانند سال‌های اخیر در آزمون كارشناسي ارشد تربیت بدنی سال 92 (بهمن‌ماه 91)، 20 سوال از درس سنجش واندازه‌گیری مطرح شده است.

از 20 سوال سنجش و اندازه گیری، 1سوال از فصل نمودارها ،2 سوال از فصل ارزشیابی، 3 سوال از فصل نقاط و مرتبه‌های درصدی، 3 سوال از فصل گرایش‌های مرکزی، 3 سوال از فصل شرایط اساسی آزمون، 2 سوال از فصل شاخص‌های پراکندگی، 1 سوال از فصل همبستگی، 4 سوال از فصل آزمون‌ها، 1 سوال از فصل آمار استنباطی بوده است. همانند سال‌های گذشته حدود 20 درصد سوالات از فصل آزمون‌ها مطرح شده است که نشان‌دهنده اهمیت این فصل در کنکورهای اخیر می‌باشد. نكته‌اي كه در سوالات امسال و سال گذشته به چشم مي‌خورد طرح 2 سوال از فصل آمار استنباطی در سال 91 و يك سوال در سال 92 می‌باشد هرچند که این فصل از فصول تدریس شده در مقطع کارشناسی نمی‌باشد؛ اما با بررسي سوالات 2 سال اخير مطالعه آمار استنباطی برای کنکور 93 امری ضروری به نظر می‌رسد.

از لحاظ سختی سوالات آزمون 92 دشوارتر از آزمون 91 بوده است و درصد سوالات محاسباتی و مفهومی سال 92 بیشتر از کنکور سال گذشته می‌باشد.


فیزیولوژی

همانند سالهای اخیر در آزمون كارشناسي ارشد تربیت بدنی سال 92 (بهمن‌ماه 90)، از درس فیزیولوژی 20 سوال مطرح شده است.

از 20 سوال فیزیولوژی، 2 سوال از فصل متابولیسم و کارسنجی، 3 سوال از فصل عملکرد عصبی ـ عضلانی، 4 سوال از فصل سازگاری‌های متابولیک، 4 سوال از فصل عملکرد قلبی ـ عروقی، 1 سوال از فصل سازگاری‌های ریوی، 1سوال از فصل سازگاری‌های عصبی ـ غده‌ای، 2 سوال از فصل تغذیه، 1 سوال از فصل ارتفاعات و 1 سوال از فصل تمرین‌های ویژه و 1 سوال از كارسنجي طرح شده است.

بر خلاف روند سال‌هاي قبل بيشترین تعداد سوالات از فصل سازگاری‌های متابولیک و عملکرد قلبی ـ عروقی طرح شده است (7 سوال از 20 سوال). نكته‌اي كه در سوالات امسال به چشم مي‌خورد، طرح تنها یک سوال از جلد 2 کتاب های 5 استاد و فیزیولوژی ورزشی گایینی می‌باشد. با این حال کنار گذاشتن این کتاب‌ها برای آزمون 93 به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود. از لحاظ سختی سوالات اين درس در کنکور 92 نسبتاً ساده‌تر از آزمون 91 به نظر می‌رسد و تعداد سوالات مفهومی، کمتر هستند.


مدیریت ورزشی

همانند سال‌هاي گذشته در كارشناسي ارشد تربيت بدني سال 92 (بهمن‌ماه 91) براي درس مديريت ورزشي 20 سوال طرح شده است، از مجموع سوالات طرح شده در آزمون امسال 7 سوال از فصل كليات مديريت، 2 سوال از فصل سازماندهي مسابقات ورزشي، 7 سوال از فصل آشنايي با جداول ورزشي، 1 سوال از فصل مديريت بليط فروشي در مسابقات، 2 سوال از فصل بودجه و تنها 1 سوال از مباحث متفرقه و غيرقابل پيش‌بيني طرح شده بود. بودجه‌بندي سوالات در برخي مباحث تفاوت چشمگيري نسبت به سال گذشته داشته از جمله مبحث مروري بر مديريت كه نسبت به سال گذشته كه تنها 3 سوال از آن طرح شده بود با طرح 7 سوال باعث تعجب شد و يا مبحث بودجه كه در سال گذشته اصلاً سوالي از آن مطرح نشد و در آزمون (92)، 2 سوال را به خود اختصاص داده بود. با توجه به مقايسه سوالات آزمون سراسري سال 91 و 92 مي‌توان به راحتي استنباط نمود كه سوالات سال 92 از درصد دشواري بالاتري نسبت به سوالات سال گذشته برخوردار بودند با توجه به سوالات سال 92 مي‌توان استفاده از منابعي چون مديريت ورزشي دكتر حميدي و يا دكتر سجادي را براي كنكور 93 توصيه كرد.


مطالب مشابه :


معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشدتربیت بدنی 92

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 92 منابع جهت پاسخگویی به سوالات حرکت شناسی و
گرایش های کارشناسی ارشد تربیت بدنی

مقطع کارشناسی ارشد. تربیت بدنی و علوم ورزشی یکی از شاخه جدیدترین منابع درسی کنکور
تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد تربیت بدنی

92 کارشناسی ارشد تربیت ارشد تربیت بدنی سال 92 91 و 92، بیشتر سوالات از منابع
منابع کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 92

منابع کارشناسی ارشد تربیت بدنی تربیت بدنی و علوم ورزشی 92. منابع کارشناسی ارشد
تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد تربیت بدنی

سال 92 کارشناسی ارشد تربیت کارشناسی ارشد تربیت بدنی منابع ارشد تربیت بدنی
منابع پيشنهادي کارشناسی ارشد + دروس كارشناسي تربيت بدني

دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد تربیت بدنی (کنکور 92) لطفا جهت دانلود سوالات تربیت بدنی 92
مواد امتحانی و ضرایب دروس کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال1390

کارشناسی ارشد تربیت بدنی اطلاعات پایه(منابع،دفترچه ها،مواد امتحانی، ) اخبار کارشناسی
جدیدترین منبع کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 94

جدیدترین منبع کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 94 منابع ارشد تربیت بدنی دانشگاه
خبر فوری : اصلاحیه برای انتخاب رشته کارشناسی ارشد 92

کارشناسی ارشد تربیت بدنی اصلاحیه برای انتخاب رشته کارشناسی ارشد 92. جدیدترین منابع درسی
منابع کارشناسی ارشد تربیت بدنی در کلیه گرایش ها

منابع کارشناسی ارشد تربیت ودوم 91-92; کارشناسی ارشد تربیت بدنی برای کسانی که
برچسب :