نعمت اسد اللهي /كارگردان، بازيگر و مدرس تئاتر

 

نعمت الله پروند اسد اللهي (حرمان – پروند- اسد اللهي)

تولد: اول آذر ماه سال 1323- اهواز

تحصيلات: ليسانس هترهاي نمايشي از دانشكده هنرهاي زيبا- دانشگاه تهران سال 1350

حرفه: كارگردان، بازيگر و مدرس تئاتر

الف- كارگرداني: پس از تجربه اندوزي در بازيگري در دوران تحصيل ابتدائي و متوسطه فعاليت حرفه اي را در سال 1337 باتشكيل گروه هنري رامتين در تلويزيون آبادان بصورت برنامه نمايشي آغاز كه بخشي ازآن به شرح زيرا ست.

1.     نمايش تلويزيوني گمشدگان نويسنده،‌كارگردان و بازيگر- (حرمان)

2.     نمايش تلويزيوني آخرين آهنگ نويسنده كارگردان و بازيگر (حرمان)

3.     نمايش تلويزيوني عقاب شعر از دكتر يرويز ناقل خانلري- كارگردان و بازيگر (حرمان)

4.     نمايش تلويزيوني افتخار آهنگر نويسنده كارگردان و بازيگر –(حرمان)

5.     نمايش تلويزيوني چنگ در خلاء برداشتي ازنوشته­هاي آلفود هيچكاك- كارگردان و بازيگر- (حرمان)

اجراي نمايشهاي صحنه اي در اهواز

1.     خونبهاي ايران- كارگردان و بازيگر (حرمان) محل اجرا- سالن باشگاه گمرگ اهواز بيست اجرا

2.     شبي در كنار رود گرانيكوس- كارگردان و بازيگر (حرمان) محل اجرا- باشگاه المپ اهواز- پانزده اجرا

3.     دزد و لود- نوشته هايك كاركاش- كارگردان و بازيگر (حرمان) محل اجرا باشگاه المپ اهواز- بيست اجرا

4.     خسيس هولير- كارگردان و بازيگر (حرمان) محل اجرا سالن باشگاه  راه آهن اهواز بيست اجرا

5.     گمراه- نويسنده مرتضي آرا- كارگردان و بازيگر (حرمان) محل اجرابان باشگاه كمرگ اهواز ده ا جرا

ب بازيگري: پس از ورود به دانشگاه هم زمان در اداره برنامه هاي تاتر وزارت فرهنگ و هنر سابق استخدام و فعاليت هاي هنري را ابتدا در گروه هنر ملي به سرپرستي هنرمند شايسته عباس جوانمرد و سپس در گروه تئاتر امروز به سرپرستي استاد داود رشيدي دنبال نمود كه به بخشي از آن ذيلاً اشاره مي شود.

1- بازي در نمايش در حضور بادنويسنده و كارگردان بهرام بيضائي بازيگران:

نعمت اسد اللهي ،‌ فريدون بينش پور،‌بهزاد فراهاني

2- بازي در برنامه طنز تلويزيوني «حرف تو حرف» هر هفته  بمدت دو سال همراه با حسن خياط باشي،‌پري امير حمزه، حسين واعظي،‌خسرو فرحزادي،‌بهزاد اشتياقي و . . .

3- اجراي نمايش «گنج جائيست كه صليب گذاشته اند» نوشته يوجين اونيل كارگردان و بازيگر نعمت اسد اللهي همراه با: منوچهر ارضي، ناصر هوشنگي،‌هوشنگ رحيمي سفيه مرتضي،‌غلامحسين متين،‌محمد پور ستار و . . .سال 1347 محل اجرا: تالار دانشكده هنرهاي زيبا،‌دانشگاه تهران

4- بازي در نمايش ديكته و زاويه نويسنده دكتر غلامحسين ساعدي (گوهر مراد) كارگردان داود رشيدي بازيگران: خسرو شجاع زاده،‌ منوچهر فريد،‌ يدالله شيراندامي،‌ نعمت اسد اللهي ،‌ اصغر سمسارزاده،‌پرويز فني زاده،‌فريدون نوري،‌ سياوش طهمورث حميد طاعتي،‌ رشيد بهنام،‌ فرخنده باور،‌ فرزانه غفاري،‌ ناصر لاله زاري،‌ مهدي هاشمي ،‌ داريوش فرهنگ و . . . سال 1347 تالار سنگلج

5- بازي در نمايش حسن كچل نويسنده علي حاتمي كارگردان داود رشيدي،‌ بازيگران پرويز فني زاده- اسماعيل داود فر،‌ عصمت صفري،‌ نعمت اسداللهي ،‌حميد طاعتي،‌ اصغر سمسازاده،‌ يدالله شير اندامي- فريدون نوري و . . . سال 1348 تالار سنگلج

6- بازي در تله تئاتر استثناء و قاعده نويسنده برتولت برشت كارگردان عباس مغفوريان بازيگران،‌كامران نوزاد،‌ اسماعيل محرابي،‌ نعمت اسد اللهي ،‌فريدون نوري و 1348000

7- بازي در نمايش شهاب آسماني،‌نويسنده ماكس فريش كارگردان حميد سمندربان بازيگران نعمت اسد اللهي و گروه بازيگران آلمان محل اجرا انستيو گوته تهران سال 1348. نمايش بزبان آلماني اجرا شد.

8- نمايش ساعت دشوار نويسنده پرلاگر كوبيست ترجمه هوشنگ رحيمي كارگردان و بازيگر نعمت اسداللهي همراه با همايون ايرانپوي محل اجرا- تالار داشنكده هنرهاي زيبا،‌دانشگاه تهران سال 1349

9- بازي در تله تئاتر ديكته نوشته غلامحسين ساعدي كارگردان داود رشيدي كارگردان تلويزيوني حميد مصداقي- بازيگران،‌منوچهر فريد- خسرو شجاع- پرويز فني زاده- نعمت اسد اللهي و  . . .

ج- تدريس: بعد از فراغت از تحصيل در دانشگاه،‌بمنظور گسترش هنرنمايش و قوت بخشيدن به تئاتر و پرورش استعدادهاي جوان در شهرستانها،‌در سال 1350 با عنوان مدير امور فرهنگي و هنري و كارشناس تئاتر به استان كردستان (سنندج) عزيمت و پس از تاسيس و راه اندازي مركز آموزش تئاتر و تشكيل كلاسهاي آموزشي،‌تا پايان سال 1352 نمايشهاي زير را توسط هنرمندان و هنر جويان مركز آموزش تئاتر سنندج و شهرستانهاي تابعه استان كردستان به اجرا در آورد:

1.     نمايش پلنگ نيمروز:‌نويسنده كورس سلحشور كارگردان نعمت اسد اللهي بازيگران هنرمندان و هنرجويان مركز آموزش تئاتر، فطب الدين صادقي،‌ شهريار عرشي،‌ صديق تعريف علي شرفخواه و ...

2.     نمايش جن گير نويسنده و كارگردان نعمت اسد اللهي بازيگران هنر جويان و هنرمندان  مركز آموزش تئاتر

3.     نمايش قصه غصه ليلا نويسنده و كارگردان نعمت اسد اللهي بازيگران: هنرمندان و هنرجويان مركز آموزش تئاتر

4.     نمايش خودكشي نويسنده آنتوان مخوف كارگردان نعمت اسد اللهي بازيگران: پرويز رشتي زاده و حميد عبدالملكي

5.   نمايش آخرين نوار كلاپ نويسنده ساموئل بكت كارگردان نعمت اسد اللهي  بازيگر، شهريار عرشي

6.     نمايش استريپ تيز نويسنده اسلاوميرمروژك كارگردان نعمت اسد اللهي بازيگران: صديق تعريف و اسماعيل صدقي

7.     نمايش آشتي نويسنده بهرام بيضائي كارگردان بهروز غريب پور بازيگران : نعمت اسد اللهي – قطب الدين صادقي- بهروز غريب پور

ابتداي سال 1353: انتقال به قزوين و راه اندازي مركز آموزش تئاتر و تشكيل كلاسهاي آموزشي و اجراي نمايشهاي زير توسط هنرمندان و هنرجويان مركز آموزش تئاتر، در قزوين و استانهاي همجوار مثل: همدان،‌گيلان،‌كرمانشاه و . . .

1.     نمايش قصه غصه ليلا- نويسنده و كارگردان نعمت اسد اللهي بازيگران: پرويز كاظمي،‌ابراهيم فرخ منش،‌لسان اسلامي‌،علي ميلاني،‌احمد مير فخرائي - يوسف كاشفي - جمال اجلالي،‌ يوسف همداني و . . .

2.     نمايش بار: نويسنده و كارگردان نعمت اسد اللهي (پروند) بازيگران 26 تن از هنرمندان و هنر جويان مركز آموزش تئاتر قزوين- در شهرهاي همدان- صحنه- كرمانشاه- رشت- آستارا- ميانه – زنجان و . . . اجرا شد.

3.     نمايش جن گير نويسنده و كارگردان نعمت اسد اللهي – بازيگران هنرمندان و هنرجويان مركز آموزش تئاتر قزوين اجرا علاوه بر قزوين در استانهاي همجوار.

4.     نمايش فرمان نويسنده بهرام بيضائي كارگردان نعمت اسد اللهي،‌ بازيگران هنرمندان و هنر جويان مركز آموزش تئاتر قزوين

5.     نمايش استعمال دخانيات ممنوع نويسنده آنتوان چخوف كارگردان نعمت اسد اللهي بازيگر- جواد رخشان هنر جوي مركز آموزش تئاتر قزوين

6.     نمايش خرس- نويسنده آنتوان چخوف كارگردان نعمت اسد اللهي بازيگران هنرمندان و هنر جويان مركز آموزش تئاتر قزوين

7.     نمايش مسافران نويسنده اكبر رادي ،‌ كارگردان نعمت اسد اللهي ،‌ بازيگران هنرمندان و هنر جويان مركز اموزش تئاتر قزوين

8.     نمايش استريپ تيز نويسنده اسلاومير مروژك كارگردان نعمت اسد اللهي ،‌ بازيگران لسان اسلامي،‌ جواد صاحبي،‌ هنرجويان مركز آموزش تئاتر قزوين

9.     نمايش ويولن ساز كره مونا- نويسنده فه راري كارگردان غياثوند سرپرست نعمت اسداللهي بازيگران هنرمندان و هنر جويان مركز آموزش تئاتر قزوين

10. نمايش اديپ شهريار نويسنده سوفكل، كارگردان نعمت اسد اللهي بازيگران پرويز فني­زاده،‌ لسان اسلامي،‌ فيروز ناپلئوني،‌ شهلا قشوني و جمعي از هنرجويان مركز آموز تئاتر- پرويز فني زاده كه ساكن تهران بود بمدت چهار ماه هفته اي چهار روز براي تمرين اين نمايش با اتوبوس به قزوين و تهران رفت و آمد داشته است اداره ساواك رژيم طاغوت مانع اجراي اين نمايش شد.

11. همكاري مجدانه با انجمن هنري آوا در قزوين به سرپرستي آقاي دكتر حبيب الله صناعتي

از ابتداي سال 1354 از قزوين به استان فارس شيراز منتقل و در آنجا هم پس از تشكيل و راه اندازي مركز آموزش تئاتر،‌گروه هاي متفرق تئاتري را در هم ادغام و فعاليتهاي آنان را سازماندهي و ضمن آموزش،‌با حمايت مالي آنان را تشويق و با راه اندازي يك سالن تئاتر حرفه­اي بنام تالار ابوريحان در جنوب شهر شيراز هر ماه يك نمايش با فروش بليط در ان اجرا مي شد كه مورد استقبال تماشا چيان قرار گرفت.

اجراهاي شيراز:

1.     نمايش گرگ كارگردان نعمت اسد اللهي بازيگران: مجيد افشاريان، جمشيد اسماعيل خاني،‌رحيم هودي،‌نادر شهسواري،‌محمد پاك نيت،‌ گوهر خير انديش،‌ ناهيد پران و . . .  اجرا در جشنواره تئاتر يزد و شيراز

2.     نمايش قصه غصه ليلا- نويسنده و كارگردان نعمت اسد اللهي (پروند) بازيگران : محمود پاك نيت،‌ مجيد افشاريان،‌ عباس افشاريان،‌ نعمت افشار مهدي فقيه- ناصر عدلو- محمد فيلي و . . . محل اجرا شيراز تالار ابوريحان بمدت يكماه با فروش بليط كه مورد استقبال قرار گرفت.

3.     نمايش شب طويل طلوع نويسنده فرامرز طالبي كارگردان مجيد افشاريان به سرپرستي نعمت اسد اللهي بازيگران هنرمندان و هنرجويان مركز آموزش تئاتر شيراز.

4.     نمايش بزرگ ارباب پوئيلا و نوكرش ماتي- نويسنده برتولت برشت- ترجمه رضا كرم رضائي- كارگردان نعمت اسد اللهي (پروند) بازيگران: خسرو مهذب،‌نادر شهسواري‌،احمد مايل،‌ قاسم امين بيطرف،‌ شجاع اسداللهي ،‌ فيروزه مدرس ،‌ ناهيد نصيري و جمع كثيري از هنرجويان و هنرمندان مركز اموزش تئاتر شيراز و با همكاري صميمانه پرويز فني زاده در شيراز. محل اجرا تالار ابوريحان شيراز- زمان اجرا آذر و دي 1355

5.     نمايش مادر نويسنده برتولت برشت- ترجمه- منيژه كامياب و حسن بايرامي كارگردان نعمت اسد اللهي با همكاري صميمانه پرويز فني زاده در شيراز بازيگران:  هنرمندان و هنر جويان مركز آموزش تئاتر شيراز محل اجرا تالار ابوريحان شيراز زمان اجرا تير و مرداد سال 1357 اجراي اين نمايش منجر به دستگيري و بازداشت مجريان و هنرمندان توسط فرماندار نظامي شيراز كرديد و نعمت اسد اللهي از سوي وزارت فرهنگ و هنر سابق به سيستان و بلوچستان تبعيد گرديد كه از حضور در محل تبعيد خودداري و بصورت مخفي با دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف فعاليت خود را در زمينه تئاتر ادامه داد كه حاصل آن ذيلاً‌ مرقوم گرديده است.

6.     نمايش تفنگهاي ننه كارار نويسنده برتولت برشت كارگردان نعمت اسد اللهي بازيگران دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف محل اجرا سالن دانشگاه صنعتي شريف زمان اجرا آبانماه 1357 به مدت ده شب.

در تاريخ 26/10/1357 روز فرار شاه معدوم با تظاهرات كاركنان وزارت فرهنگ و هنر سابق نعمت اسد اللهي از تبعيد آزاد و به درخواست خود به اصفهان منتقل شد.

در اصفهان هم بعنوان مدير امور فرهنگي و هنري و كارشناس تئاتر فعاليت خود را با تشكيل مركز آموزش تئاتر و گرد هم آوري هنرمندان و اموزش هنرجويان از تاريخ 15/1/1358 آغاز كرد. كه اجراي نمايشهاي زير حاصل آن است:

1.     نمايش توراندخت نويسنده بر تولت برشت ترجمه رضا كرم رضائي- كارگردان: نعمت اسداللهي بازيگران هنرمندان و هنرجويان مركز آموزش تئاتر اصفهان: رضا عماد رضا كشاني- اكبر نشاسته ريز- فريدون سوراني- محمد مياندار- شجاع اسداللهي- جهانبخش سلطاني- مهران قهرماني- مرتضي انوري زاده-  حميد صفوي-  محمد نصيري-  يوسف كاسفي- امير زهرائي- سعيد زهرائي- ابوالقاسم رحيمي- قاسم يا علي مدد- فيروزه مدرس – فاطمه نوروزي- زهرا عماد و جمعي ديگر از اهنرمندان و هنر جويان تئاتر اصفهان . محل اجرا: تهران تالار دانشگاه صنعتي شريف زمان اجرا دي و بهمن 1358.

2.     نمايش خياباني نبرد با امريكا نوشته گروه هنرمندان و هنرجويان مركز آموزش تئاتر اصفهان كارگردان- نعمت اسد اللهي- محل اجرا جبهه هاي نبرد حق عليه باطل (دفاع مقدس):‌ دزفول- اهواز- آبادان- خرمشهر- ماه شهر- همدان- كرمانشاه- دهلران- مهران و .  . .  مدت اجرا يكماه مهرماه سال 1359 بازيگران: نعمت اسد اللهي – رضا عماد- رضا كشاني- مهران قهرماني- محمد مياندار- مرتضي انوري زاده- حميد صفوي- امير زهرائي- جهانبخش سلطاني- ابوالقاسم رحيمي-

3.     نمايش ننه دلاور و فرزندان او- نويسنده برتولت برشت كارگردان نعمت اسد اللهي بازيگران هنرمندان و هنر جويان مركز آموزش تئاتر اصفهان محل اجرا: سالن اداره برق اصفهان زمان اجرا:‌ مهرماه 1360

4.     نمايش سه حادثه در ظهر- نويسنده و كارگردان نعمت اسداللهي (حرمان- پروند) بازيگران: هنرمندان و هنرجويان مركز آموزش تئاتر اصفهان تحت عنوان گروه تئاتر انجمن هنري كهرنگ – مهران عندليبي- احمدرضا صفوي- غلامرضا شيراني- جهانبخش سلطاني (احمد جهانبخش) سعيد زهرائي- محمود عليزاده- يوسف كاشفي- مهران قهرماني- مرتضي انوري- حسين خودزوقي محل اجرا تئاتر پارس تهران – 1/12/1361 بمدت ده شب

از سال 1362 بعلت مشكلات شخصي فعاليتهاي هنري وي براي مدتي متوقف و از سال 1375 مجدداً فعاليت هاي خودرا بعنوان بازيگر آغاز نمود.

1.     1375 بازي در سريال (مجموعه تلويزيوني) مسافر عاشق به كارگرداني فرزين مهدي پور اين مجموعه تلويزيوني در 27 قسمت 45 دقيقه اي در ماه رمضان سال 1377 از شبكه يك سيما پخش گرديد.

2.     بازي در نمايش افشين و بودلف هر دو مرده اند نويسنده و كارگردان دكتر قطب الدين صادقي- محل اجرا: تهران- سالن اصلي تئاتر شهر اسفند 1381- فروردين 1382

3.     بازي در نمايش دخمه شيرين نويسنده و كارگردان قطب الدين صادقي محل اجرا: تهران تئاتر شهر تالار چهار سو- تير ماه و مرداد ماه 1382

4.     بازي در تله تئاتر كاليگولا- نوشته آلبركامو- كارگردان دكتر قطب الدين صادقي بازيگران – مجيد مظفري- آزيتا حاجيان- كاظم هژير آزاد- نعمت اسد اللهي – ناصر هاشمي – علي زريني- ناصر عاشوري- نادر سليماني و . . . پخش از شبكه چهار سيما در دو نوبت

5.     بازي درنمايش عكس يادگاري نويسنده و كارگردان دكتر قطب الدين صادقي محل اجرا: بهمن 1383 تئاتر شهر تالار چهار سو- بازيگران: نعمت اسد اللهي . كرامت رودساز،‌ كاظم هژير آزاد- شمسي صادقي- عباد نظري- ناصر عاشوري- اشكان جنابي فريبا خادمي- اميريل ارجمند و دوازده نفر بيمار آسايشگاهي

6.     بازي در تله تئاتر چرخدنده نويسنده ژان پل سارتر- كارگردان دكتر قطب الدين صادقي بازيگران:‌جمشيد جهانزاده- كاظم هژير آزاد- نعمت اسد اللهي – كرمت رودساز رهام مخدومي- فريبا خادمي- شمسي صادقي- علي زريني- عماد نظري و . . .  سال 1384 پخش از شبكه چهار سيما در دو قسمت

7.     بازي درنمايش «هفت نمايش كوتاه» نويسنده و كارگردان اسماعيل خلج- محل اجرا:‌تهران فرهنگسراي هنر آذر و دي 1385- بازيگران: فردوس كاوياني- سعيد امير سليماني- فاطمه طاهري- اسماعيل خلج- نعمت اسد اللهي- شكر خداگودرزي- منوچهر عليپور نوشين حسن زاده- آتش تقي پور- حسين محب اهري- عصمت رضا زاده و . . .

8.     بازي در نمايشنامه خواني «مرد متوسط» نويسنده محسن يلغاني كارگردان ديدار رزاقي محل اجرا: خانه نمايش اداره برنامه هاي تئاتر- ارديبهشت 1385- ساير بازيگران: ايرج سنجري نسيم ادبي- مريم كاظمي- نعمت اسد اللهي – عبدالله احساني

9.     بازي در نمايش «كلبه عموتم» نوشته هريت پيچراستو- دراماتورژ و كارگردان بهروز غريب پور- محل اجرا- فرهنگسراي بهمن تالار شهيد آويني- بهمن و اسفند 1386 و تالار اصلي تئاتر شهر فروردين و ارديبهشت 1378 بازيگران:‌ نعمت اسد اللهي- شهين عليزاده- نسيم ادبي- محمد ساريان- تقي سيف جمالي- منوچهر عليپور و پنجاه بازيگر ديگر

10.بازي در نمايش بيژن و منيژه – نويسنده و كارگردان دكتر محمود عزيزي محل اجرا: سالن اصلي تئاتر شهر تير و مرداد 1387 بازيگران:‌مرشد محمد احدي- نعمت اسد اللهي – محمود فرهنگ- علي فلاحت پيشه- پرستو گلستاني- نرگس اميني- هومن برق نورد- محمد ساربان- شجاع اسد اللهي- منوچهر عليپور و . . .

11.بازي درنمايش گاليله- اثر بر تولت برشت- برداشت آزاد توسط سعيد شاهسواري . كارگردان: داريوش فرهنگ-  محل اجرا- تئار شهر تالار اصلي بهمن و اسفند 1388 بازيگران: امين تارخ- مسعود كرامتي- رحيم نوروزي- نعمت اسد اللهي- كاوه حق شناس – داريوش فرهنگ- دانيال كوهستاني- ماني فرهنگ- محمد رضا خسروپان- عزيز نقدي- نورا هاشمي- رضا مولائي و ...

   12. بازي در تله فيلم راه شيري نويسنده و كارگردان فرزين مهدي پور به سفارش سيما فيلم مهرماه 1388 بازيگران:‌بيتا فرهي- نعمت اسد اللهي- علي طالبلو- بهزاد خداويسي- پرويز بزرگي و...

بازی در دو نمایش «گالیله» به کارگردانی داریوش فرهنگ و «کلبه عموتم» به کارگردانی بهروز غریب‌پور از جمله آخرین فعالیت‌های این هنرمند در تئاتر بوده است.48531713d33690a0dbff378529bd51eacd3204e.

نعمت اسدالهی بازیگر قدیمی تئاتر - دوشنبه 8 آبان۱۳۹۱- در سن 68 سالگی از دنیا رفت.

مرحوم اسدالهی قصد داشت نمایشی از «برشت» را به صحنه بیاورد و مشغول رایزنی با اداره کل هنرهای نمایشی بود اما به دلیل بیماری‌اش این تصمیم عملی نشد.

 

 


مطالب مشابه :


دستگاه هاي جبران ساز و كاهش دهنده توان راكتيو انرژي برق - مصارف خانگي ، اداري و صنعتي

گروه تجاری صنعتی محصولات Pro Saver شركت پژوهش صنعت آب و گروه تجاري صنعتي امراله ساعدي
اسامي پذيرفته شدگان دوره هاي كارشناسي نا پيوسته 88 جامع علمي كاربردي

ساعدي: 1008: شمس مركز آموزش علمي - كاربردي گروه صنعتي ايران
ليست اعضا

سيروس حميد حيدري حامد ديلمي ساوري تجارت آسيا گروه صنعتي شيوا دليجان ساعدي و خوش بين
ورود 300نوع ماده و ترکیب شیمیایی خطرناک به چرخه ی غذایی ایرانیان

دكتر مسعود تجريشي، مدير دفتر مطالعات آب و محيط زيست دانشگاه صنعتي ساعدي رئيس گروه محيط
زندگی سازی ، برتر از جريان ... بر بلنداي قله ها

محمد ابراهيم ساعدي را يک «صنعت» مي دانيم؛ صنعتي که مهارت هاي خاص خود را دارد و بر
نعمت اسد اللهي /كارگردان، بازيگر و مدرس تئاتر

دوران تحصيل ابتدائي و متوسطه فعاليت حرفه اي را در سال 1337 باتشكيل گروه ساعدي كارگردان
واحد های رشته مهندسی برق در نیمسال دوم

گروه رهتاز بچه هاي مكانيك 88 صنعتي ; بچه هاي شيمي 88 وبلاگ ياسين ساعدي(قدرت)
ادبیات خاص در خوزستان و بوشهر! تقدیم به همه جنوبی های ستم دیده

توصيف فضاي اين ناحيه براي پرداخت داستانهاي خود شده اند؛ از اين گروه ساعدي ، خود به
اقليمي نويسان جنوب ايران: ( فارس – بوشهر- خوزستان)

توصيف فضاي اين ناحيه براي پرداخت داستانهاي خود شده اند؛ از اين گروه ساعدي ، خود به
برچسب :