شهرستان

نمایشگاه عکس زیبایی های شاندیز به پایان رسید

نمایشگاه عکس زیبایی های شاندیز که به همت شهرداری وشورای اسلامی شهر شاندیز برگزارشده بود

به پایان رسید./

به گزارش خبرنگارسایت شاندیزما این نمایشگاه که باعنوان زیبای های شاندیز وبه مدت یک هفته توسط

 یکی ازعکاسان شهرشاندیزبه نام هادی افشارشاندیزوباهمت شهرداری وشورای اسلامی شهرشاندیز

برگزارشده بوددرمیان استقبال بی نظیر همشهریان و مسافران به اتما م رسید.

دراین نمایشگاه عکس هایی ازمناظرطبیعی وزیبای شهردیدنی شاندیزبه نمایش درآمده بود./

***                                                         ***                                        ***

وبلاگ شاندیز برای آقای هادی افشار شاندیزُ هنرمندعکاس شهر شاندیز و پدیدآورنده این آثار زیبا

 آرزوی توفیق دارد./


مطالب مشابه :


شهرستان

شاندیز - سیاسی نقشه راههای ایران-شاندیز نقشه ماهواره ای فرمانداری شهرستان طرقبه شاندیز
شهرستان

شاندیز - سیاسی ˈزشک ˈازتوابع شهرستان شاندیز می گذرد اما راه شاندیز نقشه
شهرستان

شاندیز - سیاسی *شهرستان طرقبه شاندیز-استان خراسان سایت هواشناسی شاندیز نقشه راههای
شهرستان

شاندیز - سیاسی اما طي جلسات متعدد امور آبفار شهرستان طرقبه شانديز با بخشدار شانديز و
گردشگری (مصور)

شاندیز - سیاسی کلانشهرمشهدمقدس+شهرستان طرقبه شاندیز+ سایت هواشناسی شاندیز نقشه راههای
سیاسی

شاندیز - سیاسی نقشه راههای ایران-شاندیز نقشه ماهواره ای فرمانداری شهرستان طرقبه شاندیز
گردشگری

شاندیز - سیاسی *شهرستان شاندیز یکی از مناطق ییلاقی سایت هواشناسی شاندیز نقشه راههای
برچسب :