عکس کبوتر - سرور زرد

 

 

ما به هیچ وجه نمی گذاریم جوجه سنش بالا برود و دو سه پری شود و زیر تور بماند

تجربه ثابت کرده که تمام جوجه هایی که چند روزی می بینید که در حال دویدن هستن بعد از اینکه شکار شوند بعد از بررسی متوجه خواهید شد که یا هنوز پر نینداخته یا یک پری اند و جوجه هایی که صاف می آیند کف، با یک رودون ساده بعد از بررسی متوجه می شوید که سه پری چهار پری اند

مراحل جلد از زمانی که کبوتر راه می افتد و نوک به زمین می زند شروع می شود

در اینجا از دو روش  که کبوتر دارها برای جلد  از ان استفاده میکنند  نام میبریم

1- استفاده از تور ماهیگیری

2- استفاده ازچسب يا نخ يا سنجاق قفلي

روش اول استفاده از تور

برای جلد از تور موقت ماهی گیری استفاده می کنیم که بعد از کامل شدن دوره آموزش جمع خواهد شد این تور روی جفت خوان ها نصب می شود

یک حسن بسیار خوبی که دارد این است که در زمان تمرینات در زیرتور بال های کبوتران به خاطر خاصیت نرمی که دارد از بین نمی رود و یا سر تیزه ها خورده نمی شود

ما کبوتران را از زمانی که قدرت راه رفتن پیدا می کنند به زیر تور می آوریم کاسه های کوچکی جلوی انها قرار می دهیم که داخلش آب تمیز موجود می باشد جوجه ها نوک به آب می زنند و کم کم آب می خورند آفتاب می گیرند

روی پشت بام و خارج از تور آنها را می چر خوانیم چون آنها هنوز قدرت پرواز ندارند پس نگران  چیزی نباشید

 

کم کم شروع به کت زدن می کنند و دور خودشان می چرخند و نیم متری از روی زمین بلند می شوند و می نشینند در آن موقع آنها را شروع به تربیت می کنیم

 

البته دیگر در زیر تور با دان زدن و برداشتن آن از روی زمین آشنا می شوند و آنها را با صداهای مخصوص وادار به دنبال دان می کنیم کم کم بلند می شوند یک متری و یا دو متر چرخی میزنند و دوباره می نشینند آب تنی را کاملا یاد می گیرند ومی گذاریم کل روزروی گنجه وزیر تور آفتاب بگیرند تا یک پر بیندازند

بعد از انداختن پر اول تعدادی را از زیر تور به بیرون می ریزیم وهمین جور هر روز به تعداد بیرونی ها می افزاییم تا تمام جوجه ها از زیر تور بیرون می روند

در زیر تور نیز نصف کبوتران روی تور کبوتر داریم نرهای مست وتعدادی اندک ماده که دائم در حال پر زدن و دنبال کردن  باشند .

 معمولا تا دو یا سه روز کبوترها را در ساعت 8 صبح بیرون می آوریم و در ساعت 5 بعد از ظهر جا می کنیم  و کم کم خود کبوتران بدون اینکه ما آنها رو کیش کنیم شروع به بلند شدن و نشستن می کنند و چند روزی نیز به همین صورت ادامه پیدا می کند تا مطمئن از آماده شدنشان بشویم وبعدا آنها را با هم کیش می کنیم 

روش دوم استفاده ازچسب يا نخ يا سنجاق قفلي

 پس از رشد جوجه ها و جدا كردن آنها از والدين و پس از چند روز كه جوجه ها ياد گرفتند بطور انفرادي و بدون اتكا و حمايت والدين خودشان آب و دانه بخورند

 ابتدا دان درشت را از سبد رژيمي آنها حذف مي كنيم و دان آنها را فقط ارزن يكدست و در2 نوبت صبح و عصر  مدهيم.

پس از 2-3 روز وعده صبح را هم حذف و فقط روزي يكبار عصرها جوجه ها را از روي ارزن رد مي كنيم.

حال زمانيست كه ميشود جوجه ها را به بام منتقل نمود.

بهتر است پس از انتقال آنها به بام روز اول كاري به آنها نداشته و بگذاريد در همان گنجه بمانند تا به فضاي جديد انس بگيرند.

از روز بعد بمدت 3 روز درب گنجه آنها را باز و اجازه دهيد كه جوجه ها با فضاي زير تور هم آشنا گردند.

سپس كت آنها را با چسب يا نخ يا سنجاق قفلي مي بنديم.( ما براي اين كار از چسب كاغذي استفاده مي كنيم)

مدت 3 روز هم جوجه هاي كت بسته را به كف بام هدايت نموده و حسابي آفتاب مي دهيم.

بهتر است كه در اين مدت وعده داني جوجه ها را  در زير تور و سپس كف بام بدهيم تا جوجه ها بهتر و بيشتر با فضاي بام آشنا گردند.

صبح روز چهارم در صورت مساعد بودن هوا جوجه ها را با دست بر روي گنجه ها و خانه تور قرار مي دهيم و با ارزن آنها را اصطلاحا مي چرانيم.

از روز دوم يك كت جوجه هايي كه خودشان از بالا به كف بام يا تور ميپرند را باز مي كنيم.

وعده غذايي عصر را حذف و نصف آن را در طول روز بصورت چراندن در اختيارشان قرار مي دهيم.

در پاياين روز سوم اگر جوجه اي هنوز جفت كت بند باشد را يك كتش را باز ميكنيم.

حال هم جوجه ها قدري گرسنه و گوش بفرمان هستند و هم با باز شدن يك كت توانايي پر خوردن و بالا و پائين شدن را براحتي دارند.

پس از 3 روز هم كه با اين روش جوجه ها را چرانديم كت ديگرشان را هم باز مي كنيم.

به آرامي و تا حد امكان تك تك آنها را مجبور به پرواز مي كنيم.

لازم به توضيح است كه در اين مرحله داشتن تعدادي كبوتر پشت دري گرسنه و بفرمان بسيار واجب و لازم مي باشد.

پس از اينكه اطمينان پيدا كرديم كه همه جوجه ها هوا رفته و چند دوري زده اند و نشسته اند دان آنها را به همان وعده سير دان عصر برميگردانيم و جوجه را از روي دان رد ميكنيم.

صبح روز بعد در صورت مساعد بودن شرايط جوي جوجه ها را بصورت جمعي كيش مي نمائيم و از پرواز آنها لذت مي بريم

 اگر احساس كنيم كه جوجه اي حواسش پرت شده با هدايت زير پايي ها و رو دون كردن آنها جوجه را به روي بام باز ميگردانيم.

با اين روش اگر جوجه اي هم تار گردد بخاطر بدن خوبي كه دارد توانايي چند روز پرسه زدن و دنبال بام گشتن را دارد.

از روز اول هر جوجه اي كه بالاي 3 ساعت پريد را يكروز خواب مي دهيم.

اين كار 2 تا حسن دارد.

اول اينكه جوجه اي كه امروز از 3 ساعت به بالا پريده خودش را آماده نموده تا اگر فردا به هوا رود 2 برابر روز قبل پرواز نمايد كه ممكن است با تغيير ناگهاني شرايط جوي  يا شب بالا بماند يا گرفتار قوش گردد كه با اين خواب يكروزه مانع اين كار ميشويم.

دوم اينكه با اين روش جوجه به سرعت بازي ميفتد.

 پس از اتمام كار جوجه ها و كسب نتيجه دلچسب اگر تمايل داشته باشيد مي توانيد همين جوجه ها را در بين كبكي ها هم هوا كنيد.

اگر قصد اين كار را داشتيد بايد 3-4 پر از آخرين پري كه خودش انداخته را به همراه دمش بكشيد و در بين ماده هاي كهنه جايشان كنيد.

حسن گذاشتن جوجه در بين كبكي اينست كه اگر جوجه سركش باشد و ساعت قابل قبولي بياورد ميشود همين روش يك روز در ميان را با آن كار كرد و معمولا جوجه ها پشت به خواب بسيار عالي جواب ميدهند و به هيچ وجه هم دچار كت گرفتگي نمي شوند.

ضمن اينكه با اين كار شما يكسال جلو افتاديد و ديگر نيازي به قلمي بازي در پاييز نداريد و همان سال اول جوجه امتحان خودش را پس داده است.

نکات مهم در زمینه جلد کردن جوجه کبوتر شامل :

1- بعضی از جوجه ها را ما هنوز از کنار خشک نشده بعد از دو سه روز آفتاب خوردن باید  کیش  کنیم اگر این کار رو نکنیم گم خواهند شد( این جوجه ها مربوط به همان جوجه های شازده می شود )

 

2- بعضی از نژادهامون را تو پرشون را می بندیم چون خیلی سریع بلند می شوند و خال می شوند و مونجر به گم شودنشان می گردد که توی بالشان را بعد از چند بار بلند و نشستن باز می کنیم

 

3- ما جوجه ها رو زیر تور رو دان نمی کنیم چون جوجه ممکن است بامی دیگر را که در حال رو دان شدن می باشند را با بام خودش اشتباه کنند مخصوصا در اطراف ما که غریب گیر بسیار زیاد است ولی در جا های خلوت مشکلی ندارد

 

4- بعض از جوجه ها تا سه روز هم می دوند و بعد از سه روز برمی گردند سعی کنید کبوتران را در صبح هوا کنید تا جوجه ها بعد از دویدن درغروب به آشیانه برگردن

 

5- در باد و باران به هیچ وجه جوجه هوا نکنید

 

6-  از به پرواز در آوردن جوجه ها در ظهر تابستان خودداری کنید زیرا برای جوجه ها مضر میباشد

 

7-از به پرواز در آوردن جوجه بیش یک بار در روز خودداری کنید

 

8-زمانی که کبوتران به بازی می افتند آنها را هرروز باید به پرواز در بیارید تا بازیشون قرص شود بعد از قرص شدن آنها را برای ساعت آوردن یک روز در میان هوا کنید

 

9- به جوجه در حال پرش دان مقوی بدهید تا بدنش را از دست ندهد

 

10-آب روزی یک بار در عصر و دان روزی یکبار در غروب برای جوجه کافی میباشد

 

11- در روز خواب که قصد هوا کردن ندارید به جوجه ها اگر خواستید آبتنی بدهید

 

12- اگر جوجه ها در ابتدا تیپ شوند خوب کمتر گم و گور می شوند ولی کم کم که به بازی بیفتند خودشان از تیپ جدا و سراغ پرش خودشون می روند و کاری به دیگران ندارند

 

13- جوجه ها را خیلی نباید هواشون کنید و بهشون فشار بیاروید

 

14- کبوترانی که بیش از حد و در نزدیکی بام بازی میزنند و در حین بلند شدن شروع به بازی میکنند و بازیشان به نظر خودتان داره بیش از حد می شود و در ضمن قرص هم شده را باید دمشان را قیچی کنید تا بند نشوند و بعد از چند کول پرواز جا کنید

 

15- جوجه تا بازی قرص نکنه و از کنار در نره نمی شود روش حساب کرد

 

16- بعضی از جوجه ها در جوجگی پرواز طولانی نمی کنند و بعد اززیرقلم شدن شروع به ساعت آوردن می کنند

 

17- در جاهایی که ساختمان بلند اطرافتان است و جای هرز زیاد است و بامتان خیلی پایین است باید به جوجه برای اینکه پرواز کند و جابشیند فرصت کافی بدهید

 

18- درضمن کسانی که پشت بام های گم دارند و پایین و جاهایی که مناسب کبوتر بازی نیست باید جوجه ها را قبل از اینکه پر بیندازند کیش کنند ودر ضمن کمی هم کم دان بگیرید موثر است

 

19- اگر پشت بام شما بلند است و شرایط مهیا می باشد و جوجه هرز می نشست آن را از بقیه جدا کنید تا تاثیر روی دیگران نگذارد به نظرمن آن جوجه ارزش نگهداری ندارد البته چند بار فرصت جا نشستن را بهش بدهید

 

20- جوجه هایی هستند که در جوجگی خوب می پرند ولی بعد از قلم شدن کم کم از ساعتشون کم می شود و به هیچ وجه ساعتهای جوجگی را نمی زند که بدرد نمی خورند کبوتر باید هر سال ساعت بهتر از سال قبل بیاره و بعد از چند سال ساعتش را حفظ کند

 

 بنقل از :

http://kabotaryazd.blogfa.com

 


مطالب مشابه :


عکس کبوتر- کبوتر کاشان

انواع کبوتر پرشی کاشان - خرید با سفارش - عکس کبوتر- کبوتر کاشان - کبوتر، عکس کبوتر ،عکس کفتر
کبوتر - انواع نژادهای کبوتر

انواع کبوتر پرشی کاشان - خرید با سفارش - کبوتر - انواع نژادهای کبوتر - کبوتر، عکس کبوتر ،عکس
فرق بین کبوتر کاشان و کبوتر تهران

کبوتر ساوه - فرق بین کبوتر کاشان و کبوتر تهران - بزرگترین سایت مرجع کبوتربازان ساوه - کبوتر
عکس کبوتر - سرور زرد

انواع کبوتر پرشی کاشان - خرید با سفارش - عکس کبوتر - سرور زرد - کبوتر، عکس کبوتر ،عکس کفتر گرو
عکس کبوتر - جفت سوسکی

انواع کبوتر پرشی کاشان - خرید با سفارش - عکس کبوتر - جفت سوسکی - کبوتر، عکس کبوتر ،عکس کفتر گرو
برچسب :