روشهای پرواربندی گاو و گوساله

در پروار بندیبه منظور تولید گوشت گاوعوامل مختلفی موثرند که مهمترین آنها عبارتند از:

۱ـ نوع گاو ـــگاو های گوشتی ،گاوهای شیری حذفی و گاوهای دوکاره.

۲ـ سن کشتارـــرشد و نمو گاو و گوساله به مقدار زیادی بستگی به کیفیت ومیزان تغذیه دارد .دامها برحسب نژاد ،نحوه پرورش و مرحله تولید در سنین مختلفی بشرح زیر پروار شده و به بازارفرستاده می شوند.

الف ــ سن ۳تا ۵ ماهگی برای گوساله های شیری ( شیر خوار)

ب ــ سن ۸تا ۱۲ ماهگی برای گوساله های نر جوانی که بلا فاصله بعد از شیر گرفتن پروار میشوند.

ج ــ سن ۲۴تا ۳۰ ماهگی برای گوساله هایی که ابتدا خوب تغذیه شده اند و در زمستان از کیفیتتغذیه آنها کاسته شده است.

َد ــ سن ۳ تا۴سالگی برای گاوهایی که در مراتع تغذیه می شود.

ه ــ دامهایخذفی که به وسیله ماده گاوهای جوانتر جانشین می شوند.

۳ــ نقشدامپرور ـــ با توجه به مساءل فنی در امر پرواربندی و برای گرفتن نتیجه بهتر بایدافرادی که به اینکار اشتغال دارند دارای تخصص یا اطلاعات و تجربه کافیباشند.

gosale650.jpg 

۱ــپرواربندی گوساله های شیر خوار

گوساله های جوانی هستند که درسنین ۳ تا ۵ ماهگیبه وزن ۲۵۰ ــ ۱۲۰ کیلو گرمی می رسندو لاشه ای به وزن ۷۵ تا ۱۵۰ کیلو گرم تولید میکنند. این گوساله ها فقط با شیر طبیعی یا شیر جانشین شونده تغذیه شده و هدفاز این روش عبارت است از:

الفــاز تغییر شکل و تغییر فعالیت دستگاه گوارش دام شیر خوار و تبدیل آن بهدستگاهگوارش دام بالغ جلو گیری شود.در نتیجه این امر از افزایش وزن دستگاه گوارش جلو گیریشده و لاشه ای با راندمان وزن بیشتر (۶۵ ـ ۶۰ درصد بازدهی گوشت) به دست میآید.

ب ــکم بودن آهن شیر باعث تولید گوشت سفید و نیزچربی زیادآن ( شیر) باعثافزایش چربی بین عضلانی می شود که گوشت را لذیذ می کند.

پرواربندیاین گوساله به دو روش صورت می گیرد.گروهی گوساله های نوزاد را تا مدتی با شیر طبیعیو سپس شیر جانشین شونده را به تدریج جایگزین آن میکنندگروهی دیگر ازابتداگوساله ها با شیر جانشین شونده تغذیه می کنند. برای سهولت کار بهتر است ازگوساله های هم سن در سالن های مخصوص پرورش استفاده کنند این گوساله ها ممکن است ازنژادهای مختلف بوده ولی بیشتر آنها را گوساله های نر نژاد شیری تشکیل میدهند.متاسفانه در بعضیاز دامداری ها پرورش آین قبیل گوساله در شریط بهداشتی صورت نگرفته که در این حالتدامدار ناچار به استفاده غیر اصولی از انتخاب آنتی بیوتیک ها بوده و همچنین در پارهای از موارد در امر رشد از هورمون های رشد(آنابولیزان ها)استفاده می کنندکه این امرسبب تجمع این مواددر گوشت حیوان شده که احتمالا" خطراتی برای مصرف کننده در برخواهدداشت. 

۲ـــ پرواربندی گوساله های نرجوان در جایگاه 

این دستهشامل گوساله های نر جوان پیشرس بوده و مشخصات آنها بشرح خلاصه میشوند:

الف ــ بیشتر این دامها راگوساله های نر جوان تشکیل داده و بندرت در بینآنها گوساله ما دیده میشود.

ب ــ به علت تغذیه موادمواد متراکم از رشد بسیار سریع و فراوان بر خوردارهستند.

ج ــ خیلی زود ( حدودا" بین ۹ تا ۱۸ ماهگی به طور متوسط یک سالگی ) آماده کشتار می شوند. در سن کشتار وزنگوساله ۳۰۰ الی ۴۵۰ کیلوگرم می باشند.

31_bull109.jpg 

۳ـــپرواربندی گاو در مرتع و جایگاه

 در اینروش پرواربندی گوساله های جوان و تلیسه ها در سن ۲ تا ۳ سالگی روانه کشتارگاه میشوند. روش کار بدین صورت یوده است که گوساله ها ار بدو تولد مستیقا" از پستان مادرشیر خورده و تمام شیر مادر صرف تغذیه نوزاد می گردد.در شروع فصل زمستانگوساله در جایگاه از تغذیه بهتری بر خوردار شده و به اضافی وزنی حدود ۴۰۰ ـ ۳۰۰ گرمدر روز می رسد.در بهار دوم با چرادرمراتع به اضافی وزنی حدود ۷۰۰ـ ۶۰۰ گرم در روز می رسد.با شروع دومین پاییز درسن ۱۶ تا ۱۸ ماهگی روانه کشتارگاه می شود. ولی تعدادی از دامپروان با اجرای یکبرنامه تغذیه فشرده در دومین زمستان دامهای لاغر را پروار نموده ودر سن ۳۰ـ ۲۴ماهگی به وزن زنده ۷۰۰ تا ۶۰۰ کیلو گرم روانه کشتارگاه میکنند.


منبع : وبلاگ علم و دامپروری


مطالب مشابه :


دانلود کلیپ ... کلیپ گاو رقاص

وبلاگ علمی آموزشی و فنی کاروفناوری کلاله - دانلود کلیپ کلیپ گاو رقاص کشتارگاه صنعتی مرغ
مراحل جفت گیری

Images cowتصاویر ی از گاو - مراحل جفت گیری کشتارگاه نژادهای تصویری گاو 1 .Y-S نژادهای تصویری گاو 2
روشهای پرواربندی گاو و گوساله

۳ ـــ پرواربندی گاو در جوان و تلیسه ها در سن ۲ تا ۳ سالگی روانه کشتارگاه کلیپ فیلم
تهرانی ها روزی شش هزار گاو و گوسفند و یکهزار تن برنج می خورند!

( یک معلم ) - تهرانی ها روزی شش هزار گاو و گوسفند و یکهزار تن برنج می خورند! - - ( یک معلم )
دانلود کتاب های محمود دولت آبادی

جدیدترین اهنگ ها کلیپ چاپخانه، سلمانی کشتارگاه، رکلاماتور برنامه گاو هم نقش
تغذیه گاوهای پرواری با محتویات بستر طیور گوشتی

فاکلیپ بزرگترین سایت کلیپ. در تغذیه گاو قابل استفاده کشتارگاه می شود، ۱۵ روز قبل
آنچه باید در مورد گوشت قرمز بدانیم

تغذيه گاو خشك و فاکلیپ بزرگترین سایت کلیپ. - گوشت باید در یکی از کشتارگاه های مجاز
فساد در گوشت

کشتارگاه سنتی به خرده فروش باکتری های قالب فساد گوشت گاو و گوشت خوک که در این کلیپ پارس
تکنیک تشخیص آّبستنی

دانستن اين نكته كه يك گاو پس از جفتگيري آبستن نشده (کلیپ 1) عدم بازگشت کشتارگاه. چگونه
برچسب :