آقای ثابت ثابتی در گذشت

با کمال تاسف و تاثر خبر در گذشت مرحوم ثابت خان ثابتی را شنیدم برای آن فقید سعید آرزوی غفران و برای خانواده و فرزندان آن مرحوم طلب صبر دارم مرحوم ثابت خان از روسای فرهنگ خور در سالهای قبل از انقلاب بوداو شاعری توانمند بود. روحش شاد باد او هرگز به دنیا و متعلقات دنیوی دل نبست و هرگز مصلحت را فدای حقیقت نمی کرد.شوخ طبعی وی زبانزد خاص و عام بود شعر معروف هزار سال ریاست به آن نمی ارزد    که جعفری ز در آید که خان تو معزولی   نمونه ای از شوخ طبعی آن فقید سعید است.


مطالب مشابه :


دوست داشتین این کوچولو حیوان خانگی شما بود؟

سايت فرمانداري نايين سايت منك ايراج عروسان گلستان گدار
اثرات دستبندهای مغناطیسی بر انسان

سايت فرمانداري نايين سايت منك ايراج عروسان گلستان گدار
درگذشت شاعر گرانقدر استاد علی مظاهری تسلیت باد

سايت فرمانداري نايين سايت منك ايراج عروسان گلستان گدار
آقای ثابت ثابتی در گذشت

سايت فرمانداري نايين سايت منك ايراج عروسان گلستان گدار
دعاي رفع بيماري و فقر

سايت فرمانداري نايين سايت منك ايراج عروسان گلستان گدار
فاطمه (س) از دیدگاه معلم شهید دکتر شریعتی

سايت فرمانداري نايين سايت منك ايراج عروسان گلستان گدار
الماسهای کوه نور ودریای نور برگرفته ازوب جنگ ادبی استاد جمشیدی

سايت فرمانداري نايين سايت منك ايراج عروسان گلستان گدار
كانديداتوري خاتمي براي انتخابات دهم قطعي شد

سايت فرمانداري نايين سايت منك ايراج عروسان گلستان گدار
برچسب :