آداب و رسوم ازدواج در یکی از روستاهای شهرستان ساوه

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

دراین روستا نیز مانند سایر نقاط ایران آداب ورسوم خاص خود رادارد,یکی از این آداب ازدواج درروستا می باشددراین روستا جوانان درسنین پایین ازدواج می کنند سن ازدواج دراین روستا بین 15 تا24 برای دختران و از 20تا 26 برای پسران متغییرمی باشد.رسم دراین مکان اینگونه است که ابتدا پدرومادرپسر وقتی احساس می کنند که باید برای فرزند خوددستی بالا بزننداقدام می کنند .اینگونه است که دختری را برای پسرخودانتخاب می کنندکه این دخترراازاقوام وخویشاوندان انتخاب می کنندواگر دختری دراین بین نباشندبا توجه به شناختی که ازدختران روستا دارند این انتخاب را می کنند وبعد یکی ازبزرگان فامیل رابرای خواستگاری می فرستنداگر جواب خانواده دختر مثبت بودبه این معنی است که به آنها اجازه داده می شودکه به خواستگاری بروندوبعدخانواده داماد به غیر ازخودداماد (وچندتن ازبزرگان فامیل به خواستگاری میروندوانتخاب پسردراین میان چندان نقشی نداردودرواقع این خانواده اوست که این انتخاب رامی کند والبته فرزندنیزازاین انتخاب راضی می باشد) به خواستگاری میروند.بعدازاینکه خانواده دختروپسربا هم صحبت های خود را به اتمام رساندند قرار می شود که خانواده ی عروس به خانواده ی داماد جواب دهد بعد از گذشت چند روز خانواده ی دختر جواب خود را از طریق یکی از آشنایان به خانواده ی پسر می رساند.

در مرحله ی بعدی که بله برون نامیده می شود عروس وداماد همدیگر را می بینند البته این آشنایی طوری نیست که از قبل اصلا همدیگر را ندیده باشند با توجه به محیط کوچک روستاکه تقریبا همه همدیگر را می شناسند آن دو نیز همدیگر را دیده اند. در این مراسم یکی از ریش سفیدان روستا که در تمام مراسم ها حضور دارد مقدار مهریه وشیر بها را تعیین می کند ونوشته ای را به عنوان سند به امضای طرفین می رساند ودر پایان مراسم بله برون کله قندی را به عنوان شیرینی مراسم می شکنند وبعد هدیه ای را که می تواند پیراهن یا کله قندی باشد به ریش سفیدی که همه ی این کارهاا را انجام داده است داده می شود فردای بله برون عروس وداماد به همراه خانواده هایشان به شهر نزدیک روستا برای آزمایش می روند وبعد از آن مراسم عقد کنان در محضر انجام می شود نهار وشام مراسم عقد را خانواده ی داماد برعهده میگیرد.دختر و پسر تا قبل از عقد اجازه صحبت کردن با یکدیگر را ندارند.

دوران نامزدی بین خانواده ها تفاوت دارد اگر مسکن داماد آماده باشد عروسی زود انجام می شود در غیر این صورت این دوران کمی طولانی تر می شودبعد از این که خانواده ها آمادگی لازم را برا ی عروسی پیدا کردند مراسم عروسی نیز شروع می شود.

مراسم عروسی در این روستا یک هفته به طول می انجامد . شنبه  عروس و  داماد به همراه پدر و مادر و خواهر و برادر و پدر بزرگ و مادربزرگ و عمه بزرگ و خاله بزرگ که حدود 10 یا 15 نفری میشوند  به خرید عروسی میروند.در مراسم خرید بیشتر خانواده و خویشاوندان داماد حضور دارند در خرید خانواده عروس و داماد هدایایی برای یکدیگر می خرند مثلا مادر داماد چادری برای مادر عروس می خرد و مادر عروس نیز  چادر یا پیراهنی برای مادر داماد می خرد و نیز برای همه کسانی که د ر خرید عروسی شرکت کرده اند هدایای به عنوان سر خرید گرفته می شود این هدایا را همان روز نمی دهند بلکه نزد خود نگه داشته و روز سه شنبه که وسایل خرید را نشان همه اهالی روستا می دهند آن روز به یکدیگر می دهند .شب شنبه مراسم نوشتن کارت عروسی است که در خانه داماد نوشته می شود و بزرگان روستا جمع می شوند . از خانواده عروس به جز پدر عروس کسی نیست حتی خود عروس .بعد از اینکه کارت های عروسی رو نوشتند کارت ها رو به نزدیکان داماد مثل برادرودامادو پسرخاله وپسرعمه داماد می دهند و هر کدوم رو یه جایی میفرستند (تهران ـ قم ـساوه یا روستاهای اطراف که آشنا داشته باشند ).توی روستا برای دعوت کردن به عروسی کارت نمی دهند روز پنج شنبه صبح خواهر داماد یا اگر داماد خواهری نداشته باشد خاله یا عمه داماد زن ها را برای حنا بندان و عروسی دعوت می کنند و مردها رو هم برادرداماد . برای حنا بندان به صورت آقا و بانودعوت می کنند وبچه هاشون رو هم برای بعد از شام مراسم حنا بندان .

فردای روز خرید مراسم پاک کردن برنج که در خانه ی داماد است اجرا می شود وبا پخش میوه وشیرینی همراه است . در این مراسم فقط خویشاوندان داماد حضور دارند از طرف طایفه عروس کسی نیست.روز دوشنبه مراسم نشان دادن جهیزیه ی عروس که در خانه ی مادر عروس است بر گذار می شودودر این مراسم فقط فامیل های عروس در آن شرکت می کنند وهر کدام هدیه ی رابه عنوان سر جهیزیه به عروس می دهند

.ودر روز سه شنبه مراسم بردن جهیزیه و چیدن آن در خانه ی داماد است  داماد وظیفه دارد گوسفندی را جلوی جهیزیه عروس قربانی کند و با ان قربانی قیمه ای درست می کنند و به خانواده عروس می دهند .جهیزیه شامل وسایل ضروری زندگی است و چیزهایی مثل تخت و مبل و ماشین خشک کن و مایکروفر که در شهر معمو ل است داده نمی شود . روز چهار شنبه صبح مادر و خواهر های داماد عروس را برای اصلاح صورت و برداشتن ابرو به شهر می برند تا قبل از عروسی عروس نباید دست به صورت و ابروهای خود بزند یکی از راههای تشخیص مجرد از متاهل نیز این است که اگر کسی ابروهای خود را برداشته باشد به عنوان متاهل  و اگر کسی این کار را انجام نداده باشد به عنوان مجرد شناخته می شود .

عصر چهارشنبه مراسم نشان دادن خرید های است که در دوران نامزدی و روز خرید  خانواده ی داماد برای عروس هدیه آورده انداین مراسم به ترتیبی است که ابتدا یکی از نزدیکان در این مراسم کادو ها وهدایای که برای عروس تدارک دیده است را به مهمانان نشان می دهد وبه همین ترتیب نیز خانواده ی عروس هدایای داماد را برای حاضرین نشان می دهند و در آخر هدایای خویشاوندان عروس وداماد نشان داده می شودو بزن و بکوبی بر پا ست در این مراسم عروس چادر سفیدی می پوشد و باید سنگین بنشیند و اجازه رقصیدن هم ندارد. چادر عروس هم توسط یکی از خویشاوندان داماد بریده می شود .و اطرافیان هم پول می ریزند  . مادر عروس در این روز نانی می پزد و همراه روغن حیوانی به بزرگان خانواده داماد به عنوان عصرانه می دهد . پنج شنبه از ظهر زنان خویشاوند خانواده داماد مشغول پاک کردن مرغ برای غذای ظهر جمعه می شوند مرغ را از مرغداری که در روستا است و برای یکی از اهالی روستا است تهیه می کنند پاک کردن مرغ تا غروب طول می کشد .حنا بندان در خانه مادر عروس است و خانواده داماد از یک هفته قبل مواد لازم برای پخت شام را به خانه مادر عروس می فرستند شام شب حنا بندان قیمه است .

 شب حنابندان خانواده ی داماد به همراه خویشاوندان خود که به عروسی دعوت شده اند به خانه ی عروس می روندوبا خود ظرف های بزرگی که مجمع نامیده می شوند که در داخل آن حنا، شیرینی میوه وهدایای برای عروس  می باشد به همراه می آورند وبعد از شام مردم پخش می شوند حنای آورده شده را عروس و داماد در دست یکدیگر می گذارند و بالای سر می برند وبه هم می چسبانند که به این معناست که تا پایان عمر با خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کنند وهمیشه با هم متحد و هم صدا باشند .

روز جمعه مراسم عروسی است عروس به حمام می رود و سپس خانواده داماد او را به آرایشگاه می برند .البته تا چند سال قبل عروس را جمعی از خویشان نزدیکش مثل خواهر بزرگتر یا خاله به حمام برده و می شستند و داماد هم همچنین که اکنون این طور نیست .

اگر در خانواده داماد کسی باشد که از آرایشگری چیزی بلد باشد عروس را در همان روستا آرایش می کنند و اگر کسی پیدا نشود ناچارا عروس را به شهر می برند .

عروسی را د ر خانه هریک از طرفین که بزرگتر باشد برگزار می کنند . بعد از ناهار عروسی مراسم پول اندازان است که توسط مردها انجام می شود  که به ترتیب از پد ر داماد که بالاترین مبلغ را باید بدهد شروع می شود و فردی که صدای بلندی دارد اعلام می کند مثلا به این صورت آقای ... 200 هزار تومان خانه اش آباد و خویشان  بعدی نیز به این صورت تا به دورترین خویشاوند می رسد و تمام می شود . مبلغی که جمع می شود را به پدر داماد می دهند چون هم خرج عروسی را داده و هم د رعروسی کسان دیگر اوست که باید مبالغ داده شده را مقداری رویش بگذارد و پس بدهد .

بعد از پایان عروسی بعد از ظهر ساعت 4 عروس را به خانه پدرش برای خداحافظی می برند . و بعد به خانه خودش . برای شام شب عروسی نیزخانواده داماد شام درست کرده و به خانه عروس و پدر عروس می فرستد و به خویشان نزدیک خود نیز در خانه خود شام می دهند .

در خانه عروس دو نقر می ماند یک نفر از خانواده داماد و یک نفر از خانواده عروس تا خانواده عروس دوشیزه بودن دخترشان را به خانواده داماد ثابت کند .

فردای شب عروسی مادر داماد برای عروس و داماد و همراهانشان صبحانه ای می برند صبحانه شامل روغن حیوانی ، کاچی ، تخم مرغ محلی است .

روز یکشنبه مراسم پاتختی و مادرزن سلام است .که نشانه پایان مراسم عروسی است .عروس و داماد  از خجالتشون تا یک هفته بعد از عروسی از خونه بیرون نمی آیند .

البته یه چیزی برای من تعجب آور بود با توجه به این صحبت ها و این شیوه ازدواج و خواستگاری من فکر می کردم روابط بین دختر و پسر اصلا و جود نداشته باشد ولی بعدا که یک رابط قابل اطمینا  پیدا کردم گفت که این طوری ها هم که میگن نیست انیجا دوست دختر و دوست پسر هم وجود داره منتهی از نوع تلفنی اش و ممکن یک یا دو سالی هم ادامه پیدا کنه ولی خانواده ها اصلا اون کسایی رو که پسرشون پیشنها د میده نمیرن بگیرن .دخترها که اصلا روشون نمیشه که بگن باکسی دوست بودن اگه کسی بفهمه این عیب بزرگی برای یه دختر میشه و دیگه کسی نمیاد بگیرتش .

نظر من اینه که فکر می کنم اهالی این روستا بین سنتی و مدرن گیر کردند خانواده ها دیگه باید قبول کنند که زمونه عوض شده و قدیم نیست که پدرو مادر انتخاب همسر کنند . که این کار  را باید جونها خودشون انجام بدن خودشون مخالفت کنند و سعی کنند نگرش خانوادشون رو تغییر بدهند.


مطالب مشابه :


چیدمان میز عروسی - نامزدی و بله برون

هنر و مهارتهای زندگی - چیدمان میز عروسی - نامزدی و بله برون - دکوراسیون سفره عقد تزیین خنچه
بله برون 2

سفره عقد - بله برون 2 - انواع سفره عقد، میز نامزدی، بله برون،یادبود یا گیفت و
بله برون

بله برون. زندگی حکمت اوست ، چند برگی تو ورق خواهی زد مابقی را قسمت قسمتت شادی باد.
آداب مجلس بله برون

سفره عقد ونوس - آداب مجلس بله برون - در رویایی ترین شب زندگیان در کنارتان هستیم - سفره عقد ونوس
آخه چی بخریم؟!؟!؟!!؟!؟!؟!؟

گل: معمولا گل رو برای مناسبتهایی مثل خواستگاری یا بله برون تهیه میکنند. هدایای اختصاصی:
آداب و رسوم ازدواج در یکی از روستاهای شهرستان ساوه

در مرحله ی بعدی که بله برون نامیده می شود عروس شرکت کرده اند هدایای به عنوان سر خرید
سابقه تاریخی بله برون

جلسه ی دعای ندبه منتظران مهدی(عج) "مشهد" - سابقه تاریخی بله برون - ♥ ♥ ♥ " خبـرنـامـه آمـوزشی
دسته گل ویژه عروس، نامزدی و مراسم عقد ست با رنگ لباس عروس (سری اول)

تزیین هدایای عروس; ست دفتر بله برون و
قبول سفارش ساخت جعبه لوازم خیاطی فانتزی و کاملا کاربردی (ست خیاطی عروس)

تزیین هدایای عروس; ست دفتر بله برون و
برچسب :